EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ DAWNIEJ SURDOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHOWĄ DAWNIEJ SURDOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dawniej surdopedagogika - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania

    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dawniej surdopedagogika - studia podyplomowe

    Studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku.

    Studia na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dawniej surdopedagogika - studia podyplomowe
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów zjazdy
    Poziom studiów studia podyplomowe

    Uczelnie

    Studia na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dawniej surdopedagogika - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową dawniej surdopedagogika - studia podyplomowe - uczelnie >

    Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową to propozycja kształcenia podyplomowego, dzięki której można pozyskać wiedzę i umiejętności stanowiące podstawę do pracy opiekuńczo- wychowawczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabosłyszącą. W toku studiów słuchacze dowiadują się, jak efektywnie wspierać edukację oraz rehabilitację.

     

    Jakie wymagania rekrutacyjne?

    Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową to kierunek reprezentujący obszar studiów podyplomowych, a zatem najważniejsze jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Poza tym, w postępowaniu kwalifikacyjnym może być istotne posiadanie przygotowania pedagogicznego.

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

     

    szczegółowe wymagania na uczelniach

    Jak wyglądają studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową?

    Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową umożliwiają pozyskanie kwalifikacji, przede wszystkim do pracy diagnostycznej oraz edukacyjno- terapeutycznej. Słuchacze poszerzają kompetencje o zdolność dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową.

    1. Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową możemy podzielić na:

    1. Typ:

    2. Tryb:

    2. Zdobywana wiedza i umiejętności

    Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową poruszają się po licznych zagadnieniach. W toku kształcenia zaznajamiają się między innymi z: problematyką diagnozy pedagogicznej, procesem diagnozowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodami wspierania i terapii osób z niepełnosprawnością słuchową, prawnymi oraz organizacyjnymi aspektami edukacji osób niepełnosprawnych, jak również podstawami języka migowego.

    Przykładowe przedmioty dla kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową:

    • podstawy pedagogiki specjalnej
    • postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych
    • anatomia, fizjologia i diagnostyka narządu słuchu
    • psychologia wychowawcza
    • rewalidacja dzieci z wadą słuchu

     

    Ile trwają studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową?

    Kształcenie na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową realizowane jest w ciągu trzech semestrów, a zatem studia trwają 1,5 roku.

     

    Jaka praca po studiach na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową?

    Wiedza pozyskana na studiach podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową może być wykorzystywana w pracy zawodowej w szczególności przez nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem, a także wychowawców pracujących w internatach oraz logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych. 

     

    Zobacz inne kierunki pedagogiczne

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    Komentarze (0)