EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 13 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

  Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

  Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

  Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

  Lubelska Akademia WSEI

  Lubelska Akademia WSEI

  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

  Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

  Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

  Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe

  Studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1, 5 roku.

  Studia na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe
  Rok akademicki 2024/2025
  Forma studiów zjazdy, online
  Poziom studiów studia podyplomowe

  Uczelnie

  Studia na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 13 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online | edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe - uczelnie >

  Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to propozycja kształcenia podyplomowego, która pozwala pozyskać wiedzę na temat rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potrzeb i możliwości w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Kierunek ten adresowany jest do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców i terapeutów.

   

  Jakie wymagania rekrutacyjne?

  Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to przykład studiów podyplomowych, które przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Ponadto, w przypadku tego kierunku istotne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do nauczania przedmiotu albo prowadzenia zajęć.

  *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

   

  szczegółowe wymagania na uczelniach

  Jak wyglądają studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to kierunek o wymiarze praktycznym, który pozwala pozyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy wychowawczo- opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej.

  1. Typ i tryb studiów:

  Studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną możemy podzielić na:

  1. Typ:

  2. Tryb:

  2. Zdobywana wiedza i umiejętności

  Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną zaznajamiają się między innymi z: prawnymi podstawami funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zagadnieniami z obszaru pedagogiki specjalnej, metodami oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, medycznymi aspektami edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również zasadami organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

  Przykładowe przedmioty dla kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną:

  • subdyscypliny pedagogiki specjalnej
  • potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia
  • metodyka pracy rewalidacyjno- wychowawczej osób ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  • metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  • praca z rodziną doświadczającą niepełnosprawności intelektualnej

   

  Ile trwają studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

  Kształcenie na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowane jest w ciągu trzech semestrów, a zatem studia trwają 1, 5 roku.

   

  Jaka praca po studiach na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

  Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Mogą pracować między innymi w: przedszkolach specjalnych i ogólnodostępnych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych i ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych.

   

  Zobacz inne kierunki pedagogiczne

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Miasta, które oferują studia na kierunku EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Teraz najważniejsze

  matura 2024

  zmiany na maturze 2024

  arkusze maturalne

  wyniki matur 2023

  rekrutacja na studia

  studia

  kierunki studiów

  studia podyplomowe

   

  Ciekawe

   


  gdzie studiować

   

   

  Nadchodzące wydarzenia

  Komentarze (0)