EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe

Studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1, 5 roku.

Studia na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy, online
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 17 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie online | edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to propozycja kształcenia podyplomowego, która pozwala pozyskać wiedzę na temat rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich potrzeb i możliwości w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Kierunek ten adresowany jest do osób pracujących lub planujących pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zwłaszcza do: pedagogów, nauczycieli, wychowawców i terapeutów.

 

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to przykład studiów podyplomowych, które przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Ponadto, w przypadku tego kierunku istotne jest posiadanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do nauczania przedmiotu albo prowadzenia zajęć.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną to kierunek o wymiarze praktycznym, który pozwala pozyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy wychowawczo- opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną możemy podzielić na:

1. Typ:

2. Tryb:

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną zaznajamiają się między innymi z: prawnymi podstawami funkcjonowania osób niepełnosprawnych, zagadnieniami z obszaru pedagogiki specjalnej, metodami oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, medycznymi aspektami edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również zasadami organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Przykładowe przedmioty dla kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną:

  • subdyscypliny pedagogiki specjalnej
  • potrzeby i zadania rozwojowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych okresach życia
  • metodyka pracy rewalidacyjno- wychowawczej osób ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  • metody wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
  • praca z rodziną doświadczającą niepełnosprawności intelektualnej

 

Ile trwają studia na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Kształcenie na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną realizowane jest w ciągu trzech semestrów, a zatem studia trwają 1, 5 roku.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną?

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną posiadają wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływań rewalidacyjnych i edukacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Mogą pracować między innymi w: przedszkolach specjalnych i ogólnodostępnych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych i ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych.

 

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia