COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TUTORING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TUTORING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji - studia podyplomowe

Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji - studia podyplomowe - uczelnie >

Adresatami studiów są wszyscy absolwenci szkół wyższych, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoje wiedzy oraz zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie coachingu. Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi metodami nauczania oraz przygotowanie ich do pracy z uczniami i podopiecznymi.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W rekrutacji na kierunek coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji przeważnie może wziąć udział każdy, kto ukończyć studia co najmniej I stopnia. Przeważnie nie jest wymagana konkretna wiedza, jedynie chęć do nauki i rozwoju. Liczba miejsc w grupie może być ograniczona, a o akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń. Warto więc wcześniej zapoznać się z harmonogram rekrutacji. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami, takimi jak np. czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TUTORING W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TUTORING W EDUKACJI?

Kierunek coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Studenci mogą uczestniczyć w ćwiczeniach, podczas których trenują umiejętności praktyczne oraz wykładach, na których zdobywają niezbędną wiedzę teoretyczną. Często biorą udział także w zajęciach projektowych i mogą szkolić swoje umiejętności współpracy. Wśród kadry wykładowczej znajdują się zazwyczaj wykwalifikowani pracownicy dydaktyczni uczelni oraz specjaliści, którzy mają doświadczenie w coachingu czy tutoringu. Słuchacze mają także możliwość wymiany doświadczeń i poglądów z innymi uczestnikami studiów. Postępy w nauce mogą być weryfikowane za pomocą zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Studia mogą się kończyć obroną samodzielnie przygotowanej pracy dyplomowej. Do oceny może się liczyć także aktywny udział w zajęciach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji możemy podzielić na:

1. Typ                                                                   

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji zdobywają szeroką wiedzę, dzięki której mogą się rozwijać zawodowo. Mogą zapoznać się teoretycznymi podstawami coachingu oraz dowiedzieć się, jak wygląda ten proces. Uczestniczą także często w zajęciach z kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Słuchacze mogą szlifować swój warsztat nauczyciela oraz poznać nowe metody przekazywania wiedzy i wspierania uczniów w nauce. Mają również możliwość rozwinięcia umiejętności myślenia projektowego. Mogą się dowiedzieć, czym jest coaching motywacyjny i jak go zastosować w praktyce.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji to m.in.:

  • psychologia coachingu i rozwoju kreatywności
  • zastosowania coachingu do komunikacji z partnerami nauczyciela
  • praca z potencjałem ucznia w perspektywie jego kariery zawodowej

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TUTORING W EDUKACJI?

Studia na kierunku coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COACHING, MYŚLENIE PROJEKTOWE I TUTORING W EDUKACJI?

Absolwenci kierunku coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji mają wiele możliwości rozwoju kariery. Mają wiedzę niezbędną do prowadzenia procesu coachingowego wśród różnych klientów i uczniów. Mogą motywować innych do działania i pomagać im w realizacji wyznaczonych celów. Absolwenci mogą także spróbować swoich sił w prowadzeniu własnej działalności edukacyjnej. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom mają możliwość lepszego kierowania własnym życiem i karierą zawodową.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji to m.in.:

  • coach

 

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia