Resocjalizacja z kryminologią

Resocjalizacja z kryminologią

Dodaj do ulubionych

Resocjalizacja z kryminologią studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Resocjalizacja z kryminologią to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku resocjalizacja z kryminologią
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku resocjalizacja z kryminologią rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | resocjalizacja z kryminologią - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności resocjalizacja z kryminologią możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | resocjalizacja z kryminologią - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Resocjalizacja z kryminologią dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, kryminologii, kryminalistyki oraz pedagogiki i resocjalizacji.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Resocjalizacja z kryminologią w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Resocjalizacja z kryminologią dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w służbach zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i porządku publicznego, w placówkach oświatowych, ośrodkach wychowawczych czy w zakładach karnych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia na kierunek Resocjalizacja z kryminologią wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Resocjalizacja z kryminologią:

 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Resocjalizacja z kryminologią stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Resocjalizacja z kryminologią - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Resocjalizacja z kryminologią studia niestacjonarne

Resocjalizacja z kryminologią studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Resocjalizacja z kryminologią studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku resocjalizacja z kryminologią

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Resocjalizację z kryminologią:

Studia na kierunku Resocjalizacja z kryminologią mają za zadanie przede wszystkim przygotować studentów do przyszłej pracy z osobami wymagającymi specjalnego oddziaływania resocjalizacyjnego.

Podczas studiów studenci mają możliwość zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. terapii uzależnień, resocjalizacji, pedagogiki oraz kryminologii. Studenci tego kierunku mogą również zdobyć wiedzę o metodach, normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności resocjalizacyjnej oraz o różnych subdyscyplinach pedagogiki.

Program studiów zakłada także, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu teorii kryminologicznych czy podstawowych środowisk socjalizacji.

Przykładowe przedmioty na kierunku Resocjalizacja z kryminologią oferowane przez uczelnie: bezpieczeństwo w sieci i cyberprzestępczość, psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia czy identyfikacja sądowo-lekarska

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ?

Resocjalizacja z kryminologią to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Jest to wybór dla osób, które chcą nauczyć się identyfikować osoby naruszające normy prawa karnego oraz ich motywacje, a także poznać sposoby pracy z nimi.

Program studiów zakłada, że studenci tego kierunku zdobędą kompleksową wiedzę na temat przejawów niedostosowania społecznego oraz różnych form uzależnień, a także zdobędą kompetencje w zakresie tego, jak zapobiegać takim problemom.

Kierunki studiów takie jak Resocjalizacja z kryminologią dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy, co może okazać się przydatne w wielu miejscach pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Resocjalizacja z kryminologią możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ?

Studia na kierunku Resocjalizacja z kryminologią trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ

Studia na kierunku Resocjalizacja z kryminologią dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w miejscach, gdzie przydatne mogą być kompetencje dotyczące pracy z osobami, które wymagają specjalnego oddziaływania resocjalizacyjnego. Absolwenci tego kierunku mogą więc podjąć pracę jako kuratorzy sądowi czy wychowawcy w zakładach poprawczych. Mogą także zajmować się profilaktyką i terapią uzależnień albo podjąć pracę w służbach, które zajmują się porządkiem publicznym. Uzyskane w czasie studiów kompetencje pedagogiczne mogą pozwolić absolwentom kierunku Resocjalizacja z kryminologią podjąć pracę również w placówkach oświatowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Resocjalizacja z kryminologią:

 • kurator sądowy,
 • zakłady poprawcze,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • zakłady karne i areszty śledcze,
 • służby bezpieczeństwa i porządku publicznego, Policja,
 • placówki oświatowe,
 • profilaktyka i terapia uzależnień.

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA Z KRYMINOLOGIĄ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia