EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe możesz podjąć na

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
  Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
    Forma studiów
     Czas trwania

      Filia UJK w Sandomierzu

      Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe

      Studia na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku.

      Studia na kierunku edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe
      Rok akademicki 2024/2025
      Forma studiów zjazdy
      Poziom studiów studia podyplomowe

      Uczelnie

      Studia na kierunku edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe możesz podjąć na | edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe - uczelnie >

      Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym.

      Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to propozycja kształcenia podyplomowego, której celem jest przekazanie wiedzy stanowiącej podstawę do pracy z osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Kształcenie umożliwia uzyskanie kompetencji do prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych w placówkach oświatowych oraz rehabilitacyjnych.

       

      Jakie wymagania rekrutacyjne?

      Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to kierunek z obszaru studiów podyplomowych, a zatem kształcenie mogą podjąć wyłącznie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich. Ponadto, w procesie rekrutacji może być istotne posiadanie przygotowania pedagogicznego.

      *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

       

      szczegółowe wymagania na uczelniach

      Jak wyglądają studia na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

      Studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pozwalają pozyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających.

      1. Typ i tryb studiów:

      Studia na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu możemy podzielić na:

      1. Typ:

      2. Tryb:

      2. Zdobywana wiedza i umiejętności

      Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poznają specyfikę psychofizycznego i społecznego funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, metody diagnozy funkcjonalnej sprawności percepcyjno- motorycznych i poznawczych, metody wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak również metody i techniki oddziaływania rewalidacyjno- edukacyjnego w środowisku rodzinnym, szkolnym i pozaszkolnym. Oprócz wiedzy nabywają również umiejętności, a do najważniejszych należy umiejętność dostosowania diagnozy pedagogicznej do potrzeb i możliwości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz konstruowania indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, rewalidacyjnych i rewalidacyjno- wychowawczych.

      Przykładowe przedmioty dla kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

      • koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
      • badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej
      • medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
      • edukacja i terapia dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
      • metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

       

      Ile trwają studia na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

      Kształcenie na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu realizowane jest w ciągu trzech semestrów, a zatem studia trwają 1,5 roku.

       

      Jaka praca po studiach na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

      Z pozyskaną wiedzą absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą pracować między innymi w: przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz integracyjnych, ośrodkach rewalidacyjno- edukacyjno- wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej, domach dziennego pobytu.

       

      Zobacz inne kierunki pedagogiczne

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Teraz najważniejsze

      matura 2024

      zmiany na maturze 2024

      arkusze maturalne

      wyniki matur 2023

      rekrutacja na studia

      studia

      kierunki studiów

      studia podyplomowe

       

      Ciekawe

       


      gdzie studiować

       

       

      Nadchodzące wydarzenia

      Komentarze (0)