Dodaj do ulubionych

Design krajobrazu studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Design krajobrazu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata oraz studia magisterskie, których program kształcenia trwa zazwyczaj 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Design krajobrazu to kierunek, dzięki któremu można pozyskać wiedzę oraz umiejętności dotyczące projektowania przestrzeni wyróżnionych krajobrazu kulturowego, a zatem zostać projektantem krajobrazu kulturowego w zakresie rewitalizacji i konserwacji przestrzeni wyróżnionych w krajobrazie zurbanizowanym. Studenci nabywają kompetencji przede wszystkim w zakresie przeprowadzania analizy przestrzennej, historycznej, topograficznej oraz zasobów i tektoniki krajobrazu.

Pozyskane wykształcenie stanowi przepustkę do pracy w biurach projektowych, biurach konserwacji zabytków, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Design krajobrazu to kierunek, który wymaga przystąpienia do sprawdzianu kwalifikacyjnego. Niezależnie od tego, czy ubiegamy się o przyjęcie na studia pierwszego czy drugiego stopnia musimy dostarczyć portfolio, zawierające prace rysunkowe, prace malarskie oraz prace związane z krajobrazem – mogą to być szkice, fotografie, wizualizacje, makiety itp.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK DESIGN KRAJOBRAZU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Design krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Design krajobrazu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DESIGN KRAJOBRAZU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DESIGN KRAJOBRAZU STUDIA I STOPNIA

DESIGN KRAJOBRAZU STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku design krajobrazu

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN KRAJOBRAZU?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Design krajobrazu można podzielić na dwie części. Pierwsza z nich polega na kształceniu kierunkowym, natomiast druga na kształceniu artystycznym. Studia drugiego stopnia posiadają charakter badawczo- projektowy i kształtują aktywną  i kreatywną postawę badacza i projektanta krajobrazu kulturowego.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Design krajobrazu możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności.

Studenci kierunku Design krajobrazu pozyskują wiedzę z zakresu zagadnień przyrodniczych, takich jak: szata roślinna, podstawy dendrologii, czy podstawy gleboznawstwa, ekologii i uwarunkowań prawnych, inwentaryzacji, klasycznego zapisu projektowego łącznie z makietowaniem, modelowania przestrzeni w komputerowych programach 3D, techniki i technologii, historii sztuki i historii założeń krajobrazowych, rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni krajobrazu.

Program studiów jest bardzo bogaty, a odnaleźć w nim można między innymi takie przedmioty jak: rysunek projektowy, założenia krajobrazowe i ogrodowe, podstawy planowania przestrzennego, rysunek prezentacyjny, podstawy ekologii w projektowaniu, projektowanie detalu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN KRAJOBRAZU?

Studia na kierunku Design krajobrazu trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU DESIGN KRAJOBRAZU?

Wykształcenie pozyskane na studiach na kierunku Design krajobrazu stanowi mozaikę dyscyplin. W mozaice tej znajdują się zagadnienia dotyczące ekologii, prawa autorskiego, rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni krajobrazu, bioniki w projektowaniu, programowania i kształtowania przestrzeni.

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci studiów na kierunku Design krajobrazu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, biurach konserwacji zabytków, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Design krajobrazu:

 • biura projektowe,
 • biura konserwacji zabytków,
 • jednostki opracowujące projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU DESIGN KRAJOBRAZU

Komentarze (0)