Dodaj do ulubionych

Computer Engineering studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Computer Engineering to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku Computer Engineering umożliwiają pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz licznych umiejętności związanych między innymi z technologiami mobilnymi, internetowymi i multimedialnymi. Studenci zaznajamiają się z zasadami bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej konkretnych przedsiębiorstw i bezpieczeństwa informacji, zasadami e- biznesu, obszarem grafiki komputerowej, zarządzaniem bazami danych, projektowania aplikacji czy programowania.

Computer Engineering to kierunek, który zapewnia również pozyskanie tzw. kompetencji miękkich, tak istotnych na współczesnym rynku. Z dyplomem, wiedzą i umiejętności absolwenci będą mogli podjąć pracę jako administratorzy sieci informatycznych, graficy komputerowi, programiści, projektanci serwisów multimedialnych, czy projektanci gier komputerowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Postępowanie kwalifikacyjne na studia na kierunek Computer Engineering nie wymaga od kandydatów konkretnych przedmiotów. Istotne jest złożenie odpowiednich dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK COMPUTER ENGINEERING

Województwo
Miejscowość
studia I stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia I stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca

Computer engineering stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Computer engineering stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE COMPUTER ENGINEERING JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Informatyka stosowana stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka stosowana

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 27.07.2021
do 18.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku computer engineering

Tryb studiów
studia I stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER ENGINEERING?

Computer Engineering to kierunek informatyczny realizowany w całości w języku angielskim. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, a także rozwijają kompetencje miękkie, takie jak na przykład: kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w stresie, zarządzanie czasem oraz radzenie sobie z kryzysem.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Computer Engineering możemy podzielić na:

1. Typ:

  • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

  • studia stacjonarne,
  • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Computer Engineering zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: analiza matematyczna, języki i paradygmaty programowania, algorytmy i struktury danych, systemy operacyjne, architektura komputerów, programowanie obiektowe, przetwarzanie sygnałów, sztuczna inteligencja, projektowanie stron internetowych.

Zdobywają wiedzę umożliwiającą kompleksowe podejście do projektowania i wdrażania serwisów informacyjnych i informatycznych oraz aplikacji internetowych; wiedzę dotyczącą współczesnych trendów w grafice 2D i 3D; wiedzę z zakresu technologii LAN i WAN, technologii sieci bezprzewodowych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, technik ataków i mechanizmów zabezpieczenia się przed tymi atakami.

Ponadto, pozyskują wiedzę w zakresie przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych realizowanych poprzez różnego rodzaju media teleinformatyczne, elektroniczne, sieci komputerowe i Internet.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

COMPUTER ENGINEERING STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER ENGINEERING?

Studia na kierunku Computer Engineering trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku computer engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

COMPUTER ENGINEERING STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek computer engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Opolska Politechnika Opolska Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku computer engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek computer engineering na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia I stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COMPUTER ENGINEERING?

Wiedza oraz umiejętności z obszaru informatyki to szansa na interesujące zatrudnienie, niemal w każdej branży. Oznacza to, że absolwenci studiów na kierunku Computer Engineering mogą pracować nie tylko w branży IT, ale również w agencjach marketingowych, wydawnictwach, a nawet w instytucjach kultury, czy urzędach miejskich. Przestrzeń zawodowa wydaje się bardzo szeroka.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Computer Engineering:

  • administrator sieci informatycznych,
  • grafik komputerowy,
  • programista,
  • projektant serwisów multimedialnych,
  • projektant gier komputerowych,
  • specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER ENGINEERING

Komentarze (0)