Finanse i rachunkowość - Poznań

Finanse i rachunkowość - Poznań

Finanse i rachunkowość - Poznań
Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Finanse i rachunkowość studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Finanse i rachunkowość Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu finanse i rachunkowość możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UP), Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Kierunek finanse i rachunkowość pozwala studentom poznańskich uczelni zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw i instytucji. Studia te umożliwiają przyszłym specjalistom analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, a także rozwiązywanie problemów z zakresu m.in. bankowości, ubezpieczeń, finansów publicznych, prawa i administracji czy uwarunkowań działalności gospodarczej.
Finanse i rachunkowść należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 13,4 tys. kandydatów (o 356 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych finanse i rachunkowość znałazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (ponad 300 zgłoszeń - 3 osób na miejsce).
 
Specjalności
Współczesne studia z finansów i rachunkowości charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku finanse i rachunkowość w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3400 zł do 7248 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci finansów i rachunkowości bez problemu sprostają konkurencji na krajowym i europejskim rynku zawodowym. Specjaliści tej dziedziny mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: działach księgowości przedsiębiorstw, bankach i instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych lub konsultingowych czy doradztwie finansowym. Finansiści mają też kompetencje, które ułatwią im rozpoczęcie i poprowadzenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Finanse i rachunkowość - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie finanse i rachunkowość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rachunkowość i finanse biznesu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku rachunkowość i finanse biznesu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość w Poznaniu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na finanse i rachunkowość mogą wybrać przedmioty maturalne z bogatej listy przedmiotów najczęściej branych pod uwagę w rekrutacji na te studia w Poznaniu. Wśród nich znajdują się m.in.: matematyka, informatyka czy biologia. Maturzyści, którzy lepiej odnajdują się w przedmiotach humanistycznych, mogą wybrać np. wiedzę o społeczeństwie, geografię lub historię.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku finanse i rachunkowość najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Finanse i rachunkowość w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę z zakresu m.in. finansów i rachunkowości czy funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Studenci uczą się tego, w jaki sposób dokonywać analizy sytuacji gospodarczych i ekonomicznych określonych podmiotów gospodarczych, a także jak bezbłędnie prognozować zjawiska gospodarcze na szczeblu makro- i mikroekonomicznym. Absolwenci tego kierunku charakteryzują się zdolnościami kierowniczymi i organizacyjnymi.
 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku finanse i rachunkowość możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich). Studia licencjackie na tym kierunku trwają 3 lata. Program studiów magisterskich przewiduje 2 lata nauki.

Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni mogą rozwijać swoje kompetencje w profesjonalnych warunkach. Studia stacjonarne zapewniają studentom dostęp do zaawansowanej technologii oraz specjalistycznych narzędzi. Tryb ten może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Stacjonarna nauka w niepublicznych szkołach wyższych wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka wymaga od studentów umiejętności samodzielnej pracy. Uczestnicy zajęć muszą być aktywni i zdyscyplinowani. Niestacjonarne studia pozwalają studentom podjąć pracę na pełnym etacie.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci finansów i rachunkowości muszą być przygotowani do prowadzenia skomplikowanych obliczeń i analiz. Program tego kierunku przewiduje przedmioty poświęcone zarówno ogólnym, jak i specjalistycznym zagadnieniom z zakresu finansów i rachunkowości. Studenci uczą się m.in. teorii i organizacji zarządzania, podstaw makro- i mikroekonomii czy prawa rachunkowego.

 

Wymagania na kierunek Finanse i rachunkowość w Poznaniu są niemałe, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu absolwenci finansów i rachunkowości potrafią wykorzystywać matematyczne i informatyczne narzędzia do przeprowadzania szczegółowych analiz sytuacji ekonomiczno-gospodarczych podmiotów gospodarczych.

W trakcie zajęć studenci uczą się stosowania specjalistycznych sprzętów technologicznych oraz metod skutecznych w rozwiązywaniu problemów współczesnego rynku gospodarczego w Polsce i w Europie.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Przyszli ekonomiści muszą mieć zdolności analityczne i matematyczne. Na studentów finansów i rachunkowości niewątpliwie czekać będą przedmioty wymagające znajomości podstaw statystyki i informatyki. Kandydaci na ten kierunek powinni być zorganizowani i komunikatywni. Dobrze też, by mieli oni zdolności językowe.

Studenci finansów i rachunkowości powinni interesować się m.in. polityką, ekonomią czy gospodarką. Ekonomiści muszą podejmować racjonalne decyzje i nie ulegać presji. U kandydatów na ten kierunek cenione są także zdolności perswazyjne i negocjacyjne – przydatne będą także dobra pamięć oraz spostrzegawczość.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku finanse i rachunkowość:

 • zdolności analityczne i matematyczne
 • znajomość podstawowych programów komputerowych
 • zorganizowanie, odpowiedzialność
 • komunikatywność, otwartość
 • zdolności językowe
 • zainteresowanie np. polityką, gospodarką, ekonomią
 • zdolności perswazyjne i negocjacyjne
 • dobra pamięć, spostrzegawczość
 • odporność na stres

 

Wiedza i umiejętności

Finanse i rachunkowość to specyficzna dziedzina ekonomiczna, dzięki której przyszli specjaliści potrafią odnajdywać i wykorzystywać różnorodne materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości. Studenci tego kierunku uczą się tego, w jaki sposób odczytywać i analizować poszczególne procesy gospodarcze, zdobywają wiedzę dotyczącą m.in. rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej, a także wykorzystują w księgowości nowoczesne narzędzia komputerowe.

 

Wiedza

Studenci finansów i rachunkowości rozwiązują realne problemy małych i dużych przedsiębiorstw, a także przeprowadzają analizy ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarczych. Uczestnicy zajęć poznają zasady funkcjonowania rynku finansowego – zarówno krajowego, jak i europejskiego. Absolwenci tego kierunku potrafią scharakteryzować wpływ państwa na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych – wyznaczają obciążenia podatkowe oraz dokonują ich optymalizacji,

Przyszli finansiści zdobywają wiedzę z zakresu m.in. zarządzania finansami przedsiębiorstwa; rachunkowości bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, zarządczej oraz budżetowej; inżynierii finansowej; strategii podatkowych czy specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. W trakcie zajęć stosują metody oraz narzędzia statystyczne, a także poznają podstawy ekonometrii.

 

Wiedza, którą nabywają studenci finansów i rachunkowości:

 • rozwiązują i analizują problemy ekonomiczne i gospodarcze podmiotów gospodarczych
 • znają zasady funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku finansowego
 • wyznaczają obciążenia podatkowe podmiotu gospodarczego
 • dokonują skutecznej optymalizacji kosztów
 • zarządzają finansami podmiotu gospodarczego
 • stosują profesjonalne strategie podatkowe
 • rozumieją funkcjonowanie grup kapitałowych
 • stosują metody i narzędzia statystyczne i ekonometrię

 

Umiejętności

Finansiści bezproblemowo księgują operacje gospodarcze oraz przeprowadzają ocenę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. Studenci finansów i rachunkowości uczą się tego, w jaki sposób dokonywać rewizji sprawozdań finansowych, a także jak wybierać optymalne kierunki inwestowania w aktywa rzeczowe lub papiery wartościowe. Absolwenci tego kierunku podejmują decyzje finansowe, w tym decyzje o strukturze kapitału.

Przyszli specjaliści finansów i rachunkowości w trakcie studiów zdobywają kompetencje związane z organizacją i zarządzaniem – studenci przygotowywani są do pełnienia nie tylko funkcji urzędniczych, ale także dyrektorskich lub menadżerskich. Poprawnie dokonują auditingu, a także prowadzą działania doradcze w zakresie finansów i rachunkowości.

Umiejętności, które mają absolwenci finansów i rachunkowości:

 • księgują operacje gospodarcze
 • przeprowadzają ocenę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • dokonują rewizji sprawozdań finansowych
 • wybierają optymalne kierunki inwestowania
 • podejmują decyzje finansowe (m.in. decyzje o strukturze kapitału)
 • zarządzają finansami oraz zasobami podmiotów gospodarczych
 • pełnią funkcje kierownicze
 • przeprowadzają kontrole

 

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Studenci studiów I stopnia przez 6 semestrów zdobywają podstawową wiedzę z zakresu m.in. ekonomii, bankowości, administracji, prawa i gospodarki. Kompleksowe przygotowanie pozwala absolwentom studiów I stopnia otrzymać dyplom licencjata i rozpoczęcie pierwszych doświadczeń zawodowych w świecie finansów.

Licencjaci mogą kontynuować edukację na studiach II stopnia. Po 4 semestrach przyszli eksperci wyróżniają się specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości – to przygotowanie pozwala im rozpoczęcie pracy w zawodach cieszących się społecznym zaufaniem oraz poprowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci studiów II stopnia mogą zawalczyć o dyplom magistra.

Finanse i rachunkowość w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu?

Specjalistyczna wiedza z zakresu m.in. finansów i rachunkowości, funkcji instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych czy sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych umożliwiają absolwentom finansów i rachunkowości znalezienie zatrudnienia zarówno w finansowych, jak i niefinansowych instytucjach. Kompetencje finansistów cenione są m.in. w administracji publicznej i prywatnej, biurach rachunkowych czy towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów kierunku finanse i rachunkowość:

 • biura maklerskie
 • departamenty planowania i budżetowania
 • biura rachunkowe
 • biura doradztwa rachunkowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • administracja publiczna i prywatna
 • własna działalność gospodarcza

 

Studia na tym kierunku przygotowują przyszłych specjalistów do profesjonalnej pracy analitycznej zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy. Absolwenci finansów i rachunkowości charakteryzują się zdolnościami wysoko cenionymi na stanowiskach takich jak m.in.: dyrektor finansowy, główny księgowy, analityk finansowy, doradca podatkowy lub inwestycyjny.

 

Przykładowe stanowiska, na które mogą aplikować absolwenci finansów i rachunkowości:

 • analityk biznesowy, finansowy, giełdowy, kredytowy itp.
 • biegły rewident
 • doradca ds. leasingu
 • doradca finansowy, inwestycyjny, podatkowy itp.
 • dyrektor finansowy
 • specjalista ds. rachunkowości podatkowej
 • księgowy
 • makler papierów wartościowych

 

Finansiści, którzy zdobyli specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, mogą spróbować rozpocząć własną działalność gospodarczą.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów finanse i rachunkowość?

Absolwenci Finansów i rachunkowości mają przed sobą wiele ścieżek kariery. Jednak najczęściej wybierają takie zawody jak: księgowy, doradca finansowy, makler papierów wartościowych oraz analityk finansowy. Jakie obowiązki do nich należą i ile zarabiają miesięcznie?

 

Księgowy

Pracuje on w różnych przedsiębiorstwach w działach zajmujących się księgowością lub mogą świadczyć prywatne usługi z zakresu księgowości, prowadząc własną działalność. Księgowy zajmuje się przechowywaniem dokumentów i faktur, naliczaniem świadczeń i podatków. Pilnuje on finansów firmy. Wprowadza dane do systemu oraz pilnuje, aby klienci lub firma wywiązali się z obowiązku podatkowego. Pomaga również wypełniać dokumenty takie jak np. PIT. Mediana zarobków księgowego wynosi 5800 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca finansowy

Stara się jak najlepiej przeprowadzić analizę finansów danego przedsiębiorstwa i wdrożyć nowe metody i przedsięwzięcia, które poprawią kondycję finansów danej firmy. Doradza on jak najlepiej w zakresie finansów swoim klientom np. podczas brania kredytu. Doradca finansowy może pracować w bankach, firmach konsultingowych lub w prywatnych przedsiębiorstwach. Mediana zarobków doradcy finansowego to 5570 zł brutto.

 

Makler papierów wartościowych

Pracuje on w domach maklerskich i odpowiada za transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych, które należą do jego klientów. Śledzi on sytuację na giełdzie, rozlicza on transakcje, a także prowadzi rachunki klientów i informuje ich o bieżącej sytuacji. Mediana zarobków maklera papierów wartościowych wynosi 9120 zł brutto miesięcznie.

 

Analityk finansowy 

Najogólniej można powiedzieć, że zajmuje się on prowadzeniem analiz i raportów finansowych dla przedsiębiorstw lub osób prywatnych. Tworzy on raporty na podstawie, których obiera nową strategię finansową firmy. Analityk finansowy może również tworzyć prognozy ekonomiczne i je weryfikować, a także sprawdzać jaki mamy na nie wpływ lub czy są one do zrealizowania w rzeczywistości. Mediana zarobków to 7930 zł brutto.

Źródlo: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Zarobki mogą się różnić pomiędzy sobą i ma na to wpływ wiele czynników. Wahania w stawkach mogą zależeć od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Logistyki.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3400 zł do 7248 zł za pierwszy rok studiów.

 

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu- uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Finanse i rachunkowość  studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 
Finanse i rachunkowość  studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, dlatego kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku finanse i rachunkowość w Poznaniu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarna nauka w uczelni publicznej oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są płatne. Osoby, którym zależy na podjęciu studiów bezpłatnych, mogą rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej.

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 3400 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – od 6200 zł
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu – od 7248 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w systemie IRK lub ERK w prywatnych profilach kandydatów. Uczelnie samodzielnie decydują o terminie, w którym informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego oraz list rankingowych na poszczególnych kierunkach studiów zostaną udostępnione.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej uczelni, a także za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Preferowana forma dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów może różnić się w zależności od decyzji danej szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne doręczać można najczęściej zaraz po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mają zaledwie kilka dni na dopełnienie formalności na tym etapie rekrutacji. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może zakończyć się skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – od 18.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek finanse i rachunkowość:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Rachunkowość i finanse biznesu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Finanse i rachunkowość w Poznaniu

Studia w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość należą do specyficznego grona interdyscyplinarnych kierunków studiów, które charakteryzują się specyficznymi procedurami rekrutacyjnymi.

Dlatego zanim aplikujesz na Finanse i rachunkowość w Poznaniu, warto, abyś zgłębił ustalenia wybranej przez siebie uczelni w zakresie całej rekrutacji, aby nie była ona dla ciebie przykrym rozczarowaniem. Dla kandydatów na studia pierwszego stopnia szczególnie ważne powinno być dowiedzenie się, jakie przedmioty odgrywają główną rolę podczas rekrutacji.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Każdy z przyszłych maturzystów, chcących zasilić grono studentów Finansów i rachunkowości na wybranej przez siebie uczelni, powinien odpowiednio wcześnie rozpocząć naukę matematyki, języka obcego nowożytnego, geografii, fizyki lub historii na poziomie rozszerzonym – wysoki wynik uzyskany z właśnie tych przedmiotów znacznie zwiększy szansę na znalezienie swojego nazwiska na liście przyjętych na opisywany kierunek studiów.

Jako że Finanse i rachunkowość można podjąć również w ramach studiów drugiego stopnia, każdy z tytułem licencjata będzie mógł doskonalić swoje kompetencje poprzez poszerzanie posiadanej już wiedzy. W tym celu warto postarać się, aby oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia były jak najlepsze.

Udział w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i uzyskanie tytułu finalisty lub laureata może w znacznym stopniu ułatwić kandydatom zdobycie upragnionego miejsca na studiach z tego względu, że otrzymają oni odgórnie stuprocentowy wynik z egzaminu maturalnego bez konieczności przystępowania do niego, pod warunkiem, że nie zalicza się on do kanonu kierunków obowiązkowych.

Kiedy zdecydujesz, że chcesz spróbować swojego szczęścia w procesie rekrutacji na studia ekonomiczne w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość, przystąpisz do elektronicznej rejestracji kandydatów. Uzupełniając znajdujący się na stronie internetowej wybranej uczelni formularz, warto pamiętać, aby podawać informacje zgodne z prawdą.

Ostatni krok, który zwieńczy cały proces rekrutacyjny, to zgromadzenie potrzebnych do zwieńczenia procesu rekrutacji dokumentów. Będziesz potrzebował świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografii do legitymacji oraz formularza aplikacyjnego do pobrania ze strony internetowej.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - ważne informacje

finanse i rachunkowość studia

finanse i rachunkowość studia online

studia ekonomiczne w Poznaniu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Finanse i rachunkowość w Poznaniu?

Wybraliśmy Finanse i rachunkowość jako kierunek studiów. Co dalej? Należy jeszcze wiedzieć, gdzie chcemy się uczyć. W którym mieście? Rozwiewając wątpliwości zapytajmy: Jakie ma kierunek Finanse i rachunkowość w Poznaniu opinie?

Marta, studentka pierwszego stopnia Finansów i rachunkowości mówi:

„Świat finansów to skomplikowany temat, ale dopiero zajęcia na Finansach i rachunkowości pokazały mi jak bardzo. Co istotne, grono wykładowców, które spotykam na zajęciach zawsze służy pomocą, więc duże problemy stają się małe, a rzeczy skomplikowane stają się banalnie proste. Polecam studiowanie w Poznaniu; między innymi z powodu jak przyjaznych ludzi tutaj spotykam.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Poznań studia i stopnia

Finanse i rachunkowość Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Finanse i rachunkowość Poznań studia stacjonarne

Finanse i rachunkowość Poznań studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Poznaniu

finance
Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu


 

Studia na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UP

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia