Automatyka i robotyka - Wrocław

Automatyka i robotyka - Wrocław

Studia na kierunku automatyka i robotyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Automatyka i robotyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

03.04.2024

Automatyka i robotyka studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Automatyka i robotyka we Wrocławiu to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 9 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na automatyce i robotyce we Wrocławiu w 2024 r. zaczynają się od 9000 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PWR wyniósł 408,13 punktu.

Automatyka i robotyka - Wrocław
Studia na kierunku automatyka i robotyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Automatyka i robotyka to kierunek studiów, który oferuje zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu budowy maszyn. W takcie zajęć studenci uczą się projektowania układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych czy sterowania i oprogramowania robotów. W trakcie nauki zetkniesz się z takimi dziedzinami jak informatyka przemysłowa, algorytmika i kinematyka.

Absolwent kierunku automatyka i robotyka nie będzie miał problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Specjaliści z tej dziedziny poszukiwani są w sektorze automatyki przemysłowej oraz w firmach związanych z motoryzacją, branżą IT czy multimediami. Zawody jakie można wykonywać po tych studiach to m.in. programista automatyk, konstruktor, kierownik utrzymania ruchu.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku automatyka i robotyka w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Automatyka i robotyka Wrocław - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek automatyka i robotyka we Wrocławiu

We Wrocławiu automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunkui na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Wrocławska oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 9000 zł.

Kierunek automatyka i robotyka - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i robotyka we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka. automatyka i robotyka Wrocław - przedmioty maturalne.

Studia inżynierskie we Wrocławiu na kierunku automatyka i robotyka kształcą najlepszych specjalistów, ale też szansę na naukę na tym kierunku mają jedynie najlepsi. Zatem, aby stać się jednym z tych studentów, musisz jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. W swoich planach maturalnych obligatoryjnie uwzględnij przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, język polski oraz dowolnie wybrany język obcy nowożytni. Pamiętaj, że szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają jedynie te osoby, które większość z tych przedmiotów zdawały na poziomie rozszerzonym. Przed tobą bardzo intensywny czas – wykorzystaj go dobrze.

 

Automatyka i robotyka Politechnika Wrocławska - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2024/2025 na kierunek automatyka i robotyka bierze pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz fizyka, będąca przedmiotem dodatkowym. dowiedz się więcej

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu

Studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół lub cztery lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program kształcenia i przedmioty

Studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka zaliczają się do bardzo prestiżowego grona. W praktyce oznacza to, że kształcenia nie możesz rozpocząć na każdej uczelni we Wrocławiu. To taki kierunek, który zadedykowany jest tylko dla najlepszych absolwentów szkół średnich. Zatem studia we Wrocławiu na kierunku automatyka i robotyka możesz rozpocząć na Politechnice Wrocławskiej oraz na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej. Możliwość rozpoczęcia nauki tylko na tych dwóch uczelniach w mieście pokazuje elitarność tego kierunku, którego absolwenci będą prawdziwymi specjalistami na rynku pracy.
Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka ma bardzo interdyscyplinarny, ale i praktyczny charakter. Jak sama nazwa kierunku wskazuje, studenci będą poznawać zagadnienia związane z dwiema dziedzinami – automatyką, która łączy się ze sterowaniem procesami oraz robotyką. To z kolei bardzo rozległa dyscyplina, obejmująca mechanikę, sensorykę, cybernetykę i wiele innych skomplikowanych kwestii, z którymi zetkną się wszyscy studenci.

Program kształcenia na kierunku automatyka i robotyka musi obejmować wiele interdyscyplinarnych zagadnień, tak by studenci otrzymali jak najbardziej wszechstronne wykształcenie. Oczywiście, jak zapewne się domyślasz – podstawy automatyki i robotyki opierają się na dwóch ścisłych dyscyplinach – matematyce oraz fizyce. Tylko ich perfekcyjne opanowanie sprawi, że studenci będą mogli poszerzać swoją wiedzę i umiejętności o mechanizmy sterowania i projektowaniem robotów. Zagadnienia, z jakimi będą zapoznawać się wszystkie osoby na tym kierunku, to przykładowo:

 • algorytmy decyzyjne i obliczeniowe;
 • informatyka przemysłowa;
 • kinematyka robotów;
 • analiza sygnałów sterowania itd.

 

Wszystkie przedmioty, które znajdują się w siatce programowej kształcenia na kierunku automatyka i robotyka mają wysoce specjalistyczny i wąski charakter. Jednak blok zajęć podstawowych to jeszcze nie wszystko. Studenci będą musieli dodatkowo wybrać jedną ze specjalizacji:

 • roboty mobilne;
 • technologie informacyjne w automatyce;
 • komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi itd.

 

Zatem przed studentami automatyki i robotyki stoi naprawdę bardzo dużo wyzwań intelektualnych. Oprócz rozbudowanej wiedzy muszą oni rozwijać przede wszystkim swoje umiejętności związane z projektowaniem oraz konstruowaniem mechanizmów, które będą wykorzystywane w różnorodnych sektorach przemysłowych – od spożywczego po medyczny. Dodatkowo inżynierowie tej dyscypliny muszą dysponować wieloma kompetencjami miękkimi, ponieważ powodzenie realizacji konkretnego projektu zależy od bardzo dobrej współpracy wielu osób.

 

Nabywane umiejętności

Studia na automatyce i robotyce mogą zainteresować w szczególności m.in. osoby, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów. W trakcie nauki studenci tego kierunku studiów poznają np.: funkcjonowanie obiektów przemysłowych, rodzaje procesów technologicznych, specyfikę zachowania pojazdów i robotów, podstawy bezpieczeństwa w produkcji czy sposób działania systemów autonomicznych i robotów o różnorodnym zastosowaniu.

Automatyka i robotyka pozwala studentom rozwinąć zdolności, które niezbędne są m.in. do prawidłowego analizowania oraz profesjonalnego projektowania układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych czy sterowania i oprogramowania robotów. Ponadto w trakcie zajęć uczestnicy uczą się również tego, w jaki sposób organizować pracę zespołu i jak koordynować procesy wytwarzania inteligentnych systemów.

Absolwenci automatyki i robotyki mogą aplikować na takie stanowiska jak np.: projektant oprogramowania, projektant systemów sterowania, inżynier utrzymania ruchu, programista systemów produkcyjnych, operator systemów robotyki, integrator systemów automatyki i robotyki, doradca techniczny czy konstruktor robotów. Kompetencje osób, które ukończyły ten kierunek studiów, cenione są m.in. w działach automatyki, informatyki i służby utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych czy w zakładach energetycznych.

Polecane

 

Jakie są specjalności na automatyce i robotyce we Wrocławiu

Współczesne studia z automatyki i robotyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu: elektroniczne systemy automatykiroboty mobilne, sterowanie procesami technologicznymitechnologie informacyjne w automatyce... 

Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu

Studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Sprawdź

Automatyka i robotyka w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po automatyce i robotyce

Osoby, które aplikują na kierunek automatyka i robotyka zdobędą kompleksową wiedzę techniczną, fizyczną, matematyczną oraz informatyczną. Co więcej nauczą się projektowania, realizacji i eksploatacji inteligentnych systemów oraz procesów technologicznych. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób analizować układy automatyki oraz układy sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w gałęziach gospodarki, wykorzystujących proces automatyzacji. Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, branży IT oraz w ośrodkach naukowo-badawczych. Dobrym rozwiązaniem może być również założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym ze swoim wykształceniem.

czytaj dalej jaka praca po automatyce i robotyce

Jak wygląda rekrutacja na automatykę i robotykę we Wrocławiu

Automatyka i robotyka - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

Ile osób na miejsce na automatykę i robotykę we Wrocławiu

Automatyka i robotyka we Wrocławiu należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków we Wrocławiu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Wrocławską aplikowało 589 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 7 kandydatów.

 

Jakie progi na automatykę i robotykę we Wrocławiu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Wrocławskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 408,13 punktu.

czytaj dalej:

 

Limity miejsc

Aby dostać się na studia, należy pomyślnie przejść postępowanie kwalifikacyjne, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. O przyjęciu kandydatów na wybrane kierunki studiów decyduje liczba punktów przez nich zdobyta.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Termin doręczenia kompletu dokumentów może różnić się w poszczególnych uczelniach – jest on ustalany indywidualnie przez każdą placówkę. Uczelnie zazwyczaj przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które zostały dostarczone przez kandydata osobiście do siedziby szkoły wyższej lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci mają na to najczęściej zaledwie kilka dni – należy dopełnić formalności w określonym przez uczelnię terminie, w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu

Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu? Cena w 2024 eoku wynosi około 9000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek automatyka i robotyka we Wrocławiu ceny 2023

 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej – 9000 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Wrocław studia i stopnia

Automatyka i robotyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Wrocław studia stacjonarne

Automatyka i robotyka Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w Mieście wrocławiu

Automatyka i robotyka w mieście Wrocławiu

 • Automatyka i robotyka w mieście Wrocławiu - studia II stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w mieście Wrocławiu - studia II stopnia na kierunku automatyka i robotyka

  Politechnika Wrocławska

  Politechnika Wrocławska

  Automatyka i robotyka stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne

  Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

  Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

  Automatyka i robotyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku automatyka i robotyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku automatyka i robotyka wiążą się z bardzo intensywnym czasem nauki. Jednak jej zadośćuczynieniem są perspektywy bardzo atrakcyjnej pracy w przyszłości.

Artur, student Politechniki Wrocławskiej, mówi:

To bardzo otwarta branża, w której ciągle coś się dzieje. Swoją wiedzę można poszerzać także poza murami uczelni – targi, staże, praktyki, kursy. Wiem, że to bardzo konkretny fach, więc nie boję się o swoją przyszłość. Automatyka i robotyka nie może być jednak przypadkowym wyborem. Tutaj przyda się bardzo dużo determinacji.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu