Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach – studia podyplomowe w Łodzi

Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach – studia podyplomowe w Łodzi

Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach – studia podyplomowe w Łodzi
Dodaj do ulubionych

Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach – studia podyplomowe w Łodzi

Studia na kierunku Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć lub uzupełnić kompetencje w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o metodyki zwinne.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek agile - zwinne zarządzanie w organizacjach - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Łodzi mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGILE – ZWINNE ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH

Studia w Łodzi podyplomowe to na ogół studia niestacjonarne, natomiast studia na kierunku Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach realizowane są w trybie online. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zarządzania projektami za pomocą zwinnych technik, współczesnych metod zarządzania organizacjami czy metodyk Agile. Program studiów zakłada, że studenci np. zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu teorii systemów i złożoności, zarządzania pracą przy wykorzystaniu procesów samoorganizacją, zdobędą wiedzę o narzędziach i istocie przywódca w budowie samoorganizacji.

Słuchacze tego kierunku mogą też np. poznać modele zarządzania organizacjami, zapoznać się z istotą metody zwinnej Scrum czy zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie konstruktywnej komunikacji, motywowania, zarządzania różnorodnością czy zarządzania zmianą.

Program studiów zakłada także, że studenci kierunku Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach zapoznają się z filozofią lean i poznają jej metody, np. jidoka i just-in-time, nauczą się dobierać i wykorzystywać odpowiedni framework w celu kierowania projektem.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach, to m.in.:

 • zarządzanie projektami zwinne na podstawie metodologii Agile oraz przykłady (SCRUM),
 • systemy proste, skomplikowane, złożone i chaotyczne,
 • modele zarządzania organizacjami – turkusowe organizacje w praktyce,
 • scrum jako najbardziej popularna metoda zwinna,
 • zarządzanie zmianą – przykłady zwinnych transformacji,
 • zwinność (agile) – geneza, założenia, pryncypia działania.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGILE – ZWINNE ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH?

Studia na kierunku Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGILE – ZWINNE ZARZĄDZANIE W ORGANIZACJACH

Kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach mogą pozwolić słuchaczom zdobycie pracy w jednostkach, w których mogą oni wykorzystać kompetencje prowadzenia projektów w oparciu o metodyki zwinne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach:

 • project manager,
 • kierownik projektu,
 • lider zespołu,
 • product owner,
 • scrum master,
 • kierownik zespołu projektowego,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownik zespołu wytwórczego,
 • przedsiębiorstwa usługowe z sektora IT,
 • product manager,
 • agile project manager.

Komentarze (0)