Pedagogika - komunikacja i poradnictwo społeczne

Pedagogika - komunikacja i poradnictwo społeczne

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - komunikacja i poradnictwo społeczne

Czy pomaganie jest łatwe? Czy każda pomoc likwiduje problem u źródła, czy też jesteśmy w stanie, pomimo dobrych chęci, udzielić niewłaściwej lub niechcianej pomocy, przedłużającej jedynie trwanie patologicznego stanu lub znacznie pogarszającej już i tak złą sytuację? Czym jest kompetentne pomaganie i w jaki sposób wiążą się z nim tak zwane umiejętności miękkie, polegające na skutecznym komunikowaniu się z drugą osobą lub grupą osób? Na każde z tych pytań odpowiadają sobie w toku nauczania adepci komunikacji i poradnictwa społecznego. To studia, które przygotowują do pracy z ludźmi, uczą wrażliwości społecznej, pomagają zrozumieć ideę mądrego wspierania, ale umożliwiają także inwestowanie w samorozwój. Komunikację i poradnictwo społeczne można nazwać jedną z bardziej pojemnych i otwartych specjalizacji wśród programów pedagogicznych, umożliwia bowiem planowanie kariery w wyjątkowo różnorodnych dziedzinach: od nauczania, przez terapię, po prowadzenie biznesu i negocjacji.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś otwarty na ludzi, potrafisz słuchać, rozmawiać, zawsze udzielasz trafnych porad i chciałbyś wykorzystać swoje naturalne predyspozycje do rozwiązywania problemów innych, masz w sobie charyzmę i cierpliwość, wytrwale szukasz rozwiązań postawionych przed Tobą problemów i zależy Ci na wiedzy popartej praktyką i zdobywanej w toku debat oraz podczas warsztatów, powinieneś rozważyć studia na kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zorientujesz się we współczesnych kierunkach pedagogicznych, które pozwolą Ci tworzyć własne, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne lub pomocowe i krytycznie ocenić trendy w dziedzinie, która w przyszłości stanie się Twoim zawodem. W stronę praktyki zwrócisz się także podczas zajęć z projektowania programów profilaktycznych a kurs poradnictwa rodzinnego i zawodowego pozwoli Ci przyjrzeć się realnym problemom społecznym oraz instytucjom i placówkom (domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, fundacje pomocowe), które zajmują się ich rozwiązywaniem. Zdiagnozujesz i poddasz ocenie stosowane przez nie metody i postarasz się zaproponować własne, innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczenia pomocy osobom z różnymi problemami – od ubóstwa, przez patologie społeczne, po bezrobocie, konflikty rówieśnicze i rodzinne. Zetkniesz się z zagadnieniami i metodami andragogiki, czyli kształcenia dorosłych, opanujesz podstawy socjoterapii i terapii zaburzeń, weźmiesz udział w szeregu inspirujących warsztatów, między innymi w szkoleniu z przeciwdziałania agresji, mediacji, logopedii i współpracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Ucząc się efektywnej komunikacji, sięgniesz do metod komunikowania poprzez sztukę, komunikacji alternatywnej i grupowej.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne. Twoje kompetencje sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby przygotowane do kompetentnego udzielania pomocy: w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, w służbach socjalnych i instytucjach profilaktyki społecznej. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli negocjatora biznesowego lub mediatora rozwiązującego wszelkiego rodzaju spory. Kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego sprawią, że będziesz mógł związać swoją karierę z urzędami pracy, centrami aktywizacji zawodowej. Absolwenci komunikacji i poradnictwa społecznego bardzo często decydują się również na pracę w charakterze specjalisty do spraw zatrudnienia lub spraw pracowniczych, zajmują się organizacją przedsięwzięć z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego, zasilają szeregi organizacji zajmujących się wykluczeniem społecznym, spełniają się w roli nauczycieli, pracowników administracyjnych lub wybierają karierę w biznesie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - KOMUNIKACJA I PORADNICTWO SPOŁECZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika - komunikacja i poradnictwo społeczne

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – komunikację i poradnictwo społeczne?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • znajomości współczesnych kierunków pedagogicznych
   • projektowania programów profilaktycznych
   • poradnictwa rodzinnego i zawodowego
   • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji i placówek pomocowych (domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, fundacje)
   • diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych (ubóstwo, bezrobocie patologie społeczne, konflikty rówieśnicze, konflikty rodzinne)
   • zagadnień i metodami andragogiki, czyli kształcenia dorosłych
   • podstaw socjoterapii i terapii zaburzeń
   • negocjacji i mediacji
   • przeciwdziałania agresji
   • podstaw logopedii
   • efektywnej i nastawionej na rozwiązanie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności miękkich
   • podstaw filozofii i etyki
   • asertywności, twórczego myślenia, technik autoprezentacji
   • społeczeństwa informacyjnego i podstaw e-learningu
   • różnorodnych metod komunikowania: poprzez sztukę, komunikacji alternatywnej, komunikacji grupowej

   Czas trwania studiów na kierunku pedagogika - komunikacja i poradnictwo społeczne na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne?

   Absolwent kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • domach pomocy społecznej
   • centrach pomocy rodzinie
   • urzędach pracy i MOPS-ach
   • pracownik służb socjalnych
   • pracownik instytucji profilaktyki społecznej
   • negocjator lub mediator
   • doradca zawodowy lub personalny
   • specjalista do spraw zatrudnienia lub spraw pracowniczych
   • nauczyciel
   • pracownik administracyjny
   • pracownik sektora biznesowego

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA - KOMUNIKACJA I PORADNICTWO SPOŁECZNE

   Komentarze (0)