Pedagogika - komunikacja i poradnictwo społeczne

Pedagogika - komunikacja i poradnictwo społeczne

Pedagogika-komunikacja i poradnictwo społeczne studia

Pedagogika - komunikacja i poradnictwo społeczne

Czy pomaganie jest łatwe? Czy każda pomoc likwiduje problem u źródła, czy też jesteśmy w stanie, pomimo dobrych chęci, udzielić niewłaściwej lub niechcianej pomocy, przedłużającej jedynie trwanie patologicznego stanu lub znacznie pogarszającej już i tak złą sytuację? Czym jest kompetentne pomaganie i w jaki sposób wiążą się z nim tak zwane umiejętności miękkie, polegające na skutecznym komunikowaniu się z drugą osobą lub grupą osób? Na każde z tych pytań odpowiadają sobie w toku nauczania adepci komunikacji i poradnictwa społecznego. To studia, które przygotowują do pracy z ludźmi, uczą wrażliwości społecznej, pomagają zrozumieć ideę mądrego wspierania, ale umożliwiają także inwestowanie w samorozwój. Komunikację i poradnictwo społeczne można nazwać jedną z bardziej pojemnych i otwartych specjalizacji wśród programów pedagogicznych, umożliwia bowiem planowanie kariery w wyjątkowo różnorodnych dziedzinach: od nauczania, przez terapię, po prowadzenie biznesu i negocjacji.

Jeśli jesteś otwarty na ludzi, potrafisz słuchać, rozmawiać, zawsze udzielasz trafnych porad i chciałbyś wykorzystać swoje naturalne predyspozycje do rozwiązywania problemów innych, masz w sobie charyzmę i cierpliwość, wytrwale szukasz rozwiązań postawionych przed Tobą problemów i zależy Ci na wiedzy popartej praktyką i zdobywanej w toku debat oraz podczas warsztatów, powinieneś rozważyć studia na kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Zorientujesz się we współczesnych kierunkach pedagogicznych, które pozwolą Ci tworzyć własne, innowacyjne rozwiązania dydaktyczne lub pomocowe i krytycznie ocenić trendy w dziedzinie, która w przyszłości stanie się Twoim zawodem. W stronę praktyki zwrócisz się także podczas zajęć z projektowania programów profilaktycznych a kurs poradnictwa rodzinnego i zawodowego pozwoli Ci przyjrzeć się realnym problemom społecznym oraz instytucjom i placówkom (domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, fundacje pomocowe), które zajmują się ich rozwiązywaniem. Zdiagnozujesz i poddasz ocenie stosowane przez nie metody i postarasz się zaproponować własne, innowacyjne rozwiązania w zakresie świadczenia pomocy osobom z różnymi problemami – od ubóstwa, przez patologie społeczne, po bezrobocie, konflikty rówieśnicze i rodzinne. Zetkniesz się z zagadnieniami i metodami andragogiki, czyli kształcenia dorosłych, opanujesz podstawy socjoterapii i terapii zaburzeń, weźmiesz udział w szeregu inspirujących warsztatów, między innymi w szkoleniu z przeciwdziałania agresji, mediacji, logopedii i współpracy z rodzinami niewydolnymi wychowawczo. Ucząc się efektywnej komunikacji, sięgniesz do metod komunikowania poprzez sztukę, komunikacji alternatywnej i grupowej.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne. Twoje kompetencje sprawdzą się wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby przygotowane do kompetentnego udzielania pomocy: w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, w służbach socjalnych i instytucjach profilaktyki społecznej. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli negocjatora biznesowego lub mediatora rozwiązującego wszelkiego rodzaju spory. Kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego sprawią, że będziesz mógł związać swoją karierę z urzędami pracy, centrami aktywizacji zawodowej. Absolwenci komunikacji i poradnictwa społecznego bardzo często decydują się również na pracę w charakterze specjalisty do spraw zatrudnienia lub spraw pracowniczych, zajmują się organizacją przedsięwzięć z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego, zasilają szeregi organizacji zajmujących się wykluczeniem społecznym, spełniają się w roli nauczycieli, pracowników administracyjnych lub wybierają karierę w biznesie.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – komunikację i poradnictwo społeczne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomości współczesnych kierunków pedagogicznych
 • projektowania programów profilaktycznych
 • poradnictwa rodzinnego i zawodowego
 • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji i placówek pomocowych (domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, fundacje)
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych (ubóstwo, bezrobocie patologie społeczne, konflikty rówieśnicze, konflikty rodzinne)
 • zagadnień i metodami andragogiki, czyli kształcenia dorosłych
 • podstaw socjoterapii i terapii zaburzeń
 • negocjacji i mediacji
 • przeciwdziałania agresji
 • podstaw logopedii
 • efektywnej i nastawionej na rozwiązanie komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności miękkich
 • podstaw filozofii i etyki
 • asertywności, twórczego myślenia, technik autoprezentacji
 • społeczeństwa informacyjnego i podstaw e-learningu
 • różnorodnych metod komunikowania: poprzez sztukę, komunikacji alternatywnej, komunikacji grupowej

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne?

Absolwent kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • domach pomocy społecznej
 • centrach pomocy rodzinie
 • urzędach pracy i MOPS-ach
 • pracownik służb socjalnych
 • pracownik instytucji profilaktyki społecznej
 • negocjator lub mediator
 • doradca zawodowy lub personalny
 • specjalista do spraw zatrudnienia lub spraw pracowniczych
 • nauczyciel
 • pracownik administracyjny
 • pracownik sektora biznesowego

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku pedagogika – komunikacja i poradnictwo społeczne jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - KOMUNIKACJA I PORADNICTWO SPOŁECZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA - KOMUNIKACJA I PORADNICTWO SPOŁECZNE

Komentarze (0)