Dodaj do ulubionych

Political management studia - kierunki studiów

Donald Trump, Władimir Putin, Donald Tusk, Hillary Clinton to tylko niektóre nazwiska, które codziennie pojawiają się w nagłówkach najważniejszych tytułów prasowych. Jakimi prawami rządzi się polityka? Jakie strategie polityczne pozwalają organizacji zdobyć i utrzymać względnie trwałą przewagę konkurencyjną? Jakie elementy zarządzania organizacją wspomagają poszczególne strategie? Szukając odpowiedzi na tak postawione pytania, zintegrowano liczne badania nad politykowaniem organizacyjnym z pracami dotyczącymi politycznego zarządzania strategicznego i na tej podstawie wyodrębniono cztery strategie polityczne (proaktywna, defensywna, antycypacyjna, reaktywna) stanowiące składniki poszczególnych archetypów politykowania organizacyjnego. Zbudowanie takich ram teoretycznych pogłębia nasze rozumienie politycznych zachowań strategicznych. Stanowi też dobrą podstawę do sformułowania dających się sprawdzić empirycznie twierdzeń. Nie jest łatwo scharakteryzować czterech typów strategii politycznych i wskazywać na zdolności niezbędne do ich realizacji, niemniej decydując się na political management, możesz z powodzeniem odkrywać kolejne polityczne karty, dzięki którym będziesz w stanie zrobić niemałą karierę w środowisku partii politycznych. Studia na kierunku political management to dziś teoretyczne i praktyczne przygotowanie do dynamicznej pracy w polityce jako przede wszystkim specjalista ds. komunikacji marketingowej oraz kreacji kampanii polityczno-społecznych, co pozwoli tworzyć niezawodną bazę do działania partii politycznych.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli chciałbyś skutecznie wykorzystywać potencjał Internetu w marketingu politycznym, marzysz o prowadzeniu kampanii wyborczej partii politycznej, chcesz zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie autoprezentacji, kreowania wizerunku, sztuki argumentacji, negocjacji i mediacji na płaszczyźnie zarządzania w polityce, studia na kierunku political management mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Political management pozwoli Ci na rozwinięcie swoich kompetencji w kierunku zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju predyspozycji pracowników sektora politycznego zarówno w polskich, jak i międzynarodowych jednostkach administracyjnych, samorządowych czy rządowych. Poznasz najważniejsze elementy teorii oraz praktyki polityki i zarządzania, psychologii osobowości oraz różnic idywidualnych. Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych, ich miejscu w systemie nauk społecznych i relacjach do innych nauk. Będziesz dysponować rozszerzoną wiedzą o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów gospodarujących, w tym przedsiębiorstw, organizacji. Zdobędziesz rozszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, umożliwiającą rozumienie: dynamiki zmian politycznych, tworzenia strategii decyzyjnych, analizy postaw i zachowań uczestników procesów politycznych i ich wzajemnych relacji oraz interakcji z innymi podmiotami życia społecznego. Osiągniesz satysfakcjonujący poziom wiedzy i umiejętności pozwalający na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w życiu publicznym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji politycznych. Nauczysz się negocjacji, wykonywania analizy SWOT partii politycznych, stosowania podstawowych narzędzi z zakresu badania opinii publicznej. Dowiesz się, jak sprawnie podejmować działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutować najlepszych pracowników i skutecznie zarządzać talentami. Ponadto zdobędziesz wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania partią polityczną, badaniami opinii publicznej przy wykorzystaniu najnowszych technik marketingowych oraz identyfikacji potrzeb ich odbiorców Jako absolwent kierunku political management poznasz psychologiczne uwarunkowania zachowań wyborców i podejmowania decyzji podczas kampanii partii politycznych, efektywną komunikację i pracę w zespole, metody rozwijania oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji pracowników dzięki warsztatom i szkoleniom oraz psychologiczne aspekty marketingu politycznego i szeroko pojętego coachingu w polityce. Staniesz się specjalistą w dziedzinie marketingu politycznego oraz metodyki prowadzenia szkoleń z zakresu negocjacji, mediacji oraz kierowania konfliktem, wizualizacji myśli w polityce.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku political management? To prestiżowy kierunek studiów, dzięki którym z łatwością znajdziesz zatrudnienie w sektorze politycznym i biznesowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Zapotrzebowanie na pracowników działów związanych z rozwojem zasobów ludzkich stale rośnie. Jako absolwent kierunku political management będziesz posiadać dodatkowe umiejętności praktyczne, niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach marketingowych, w obsłudze działalności politycznej, przy organizacji kampanii politycznych (wyborczych), a także w partiach politycznych i organizacjach społecznych. Będziesz posidać również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz przygotowanie do pracy badawczej i kontynuacji edukacji. Masz szansę na rozwój kariery w obrębie firm public relations, domach mediowych, jednostkach edukacyjnych, naukowych, kulturalnych, w fundacjach oraz agencjach informacyjnych. Możesz również ubiegać się o pracę na stanowisku rzecznika prasowego instytucji oraz firm, jak również tworzyć własne firmy doradztwa i konsultingu politycznego. Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie jako pracownik firm międzynarodowych podejmujących ekspansję na nowe rynki plityczne, pracownik firm public relations za granicą, konsultant partii politycznych i sztabów wyborczych czy doradca partii politycznych i sztabów wyborczych. Co więcej, doskonałą perspektywą jest podjęcie pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu politycznego, specjalisty ds. szkoleń i rozwoju pracowników, specjalisty do spraw kreowania wizerunku politycznego czy rzecznika prasowego. Świetną alternatywą jest zatrudnienie jako specjalista ds. organizacji kampanii politycznych i społecznych, specjalista ds. badania i kreowania opinii publicznej, specjalista ds. bezpieczeństwa państwowego, specjalista ds. autoprezentacji w jednostkach samorządowych i rządowych czy pracownik biur poselskich.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK POLITICAL MANAGEMENT

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku political management

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując political management?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • zarządzania marką i wizerunkiem organizacji, także w sytuacjach kryzysowych
   • specyfiki i zasad działania lobbingu
   • public relations i marketingu politycznego
   • organizowania i prowadzenia kampanii wyborczych
   • zasad funkcjonowania mediów tradycyjnych i społecznościowych
   • procesów komunikowania społecznego i jego uwarunkowania
   • instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
   • zasad retoryki i wystąpień publicznych
   • nauki o organizacji, podstawy zarządzania, propedeutyki prawa, technologii informacyjnej, dowodzenia, psychologii pracy i organizacji, kształtowania wizerunku polityka i partii politycznej, prawa publicznego i prasowego
   • partii politycznych i ich programów, elit politycznych, współczesnych systemów wyborczych i politycznych
   • efektywnej komunikacji i pracy w zespole
   • rozwijania oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji pracowników dzięki warsztatom i szkoleniom
   • psychologicznych aspektów politycznych w zarządzaniu
   • szeroko pojętego zarządzania w polityce
   • marketingu politycznego
   • negocjacji, mediacji oraz kierowania konfliktem
   • wizualizacji myśli w polityce
   • komunikowania politycznego, public relations, promocji i reklamy politycznej
   • badań i sondaży politycznych

   Jak wyglądają studia na kierunku political management?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek political management jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

   Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk politycznych i społecznych.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Jako student kierunku political management będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk politycznych, społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Ponadto dowiesz się więcej na temat teorii polityki oraz różnorodnych struktur i instytucji politycznych. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

   • Ruchy społeczne i polityczne
   • Decydowanie polityczne
   • Komunikowanie polityczne
   • Teorie polityki

    

   3. Nabywane umiejętności

   W ramach warsztatów realizowanych na powyższym kierunku, zdobędziesz szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się analizować wybrane zjawiska społeczne i polityczne. Ponadto poznasz zasady zarządzania wybranymi instytucjami politycznymi oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki temu że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, rozwiniesz zdolności językowe i tym samym zwiększysz swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia drugiego stopnia na kierunku political management będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

   Czas trwania studiów na kierunku political management na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Gdzie będziesz pracował po kierunku political management?

   Absolwent kierunku political management znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • pracownik firm międzynarodowych podejmujących ekspansję na nowe rynki polityczne
   • pracownik firm i przedsiębiorstw za granicą
   • konsultant partii politycznych i sztabów wyborczych
   • doradca partii politycznych i sztabów wyborczych
   • specjalista ds. marketingu politycznego
   • specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników
   • specjalista do spraw kreowania wizerunku politycznego
   • rzecznik prasowy
   • specjalista ds. organizacji kampanii politycznych i społecznych
   • specjalista ds. badania i kreowania opinii publicznej
   • specjalista ds. bezpieczeństwa państwowego
   • specjalista ds. autoprezentacji
   • jednostkach samorządowych i rządowych
   • pracownik biur poselskich

   Komentarze (0)