Relacje międzykulturowe

Relacje międzykulturowe

Dodaj do ulubionych

Relacje międzykulturowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Relacje międzykulturowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku relacje międzykulturowe
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku relacje międzykulturowe rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 11 września 2022 r. | relacje międzykulturowe - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności relacje międzykulturowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | relacje międzykulturowe - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku relacje międzykulturowe w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku relacje międzykulturowe:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RELACJE MIĘDZYKULTUROWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Relacje międzykulturowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Relacje międzykulturowe - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE STUDIA I STOPNIA

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku relacje międzykulturowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując relacje międzykulturowe

Program studiów i przedmioty

Program takich studiów oferuje interdyscyplinarne połączenie materiałów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, co pozwala studentom na rozumienie szybko przekształcającego się świata i grup społecznych.

Celem tego konkretnego kierunku jest wykształcenie kompetentnych osób, które będą w stanie prowadzić dialog międzykulturowy oraz rozwiązywać konflikty na tle kulturowo-społecznym. Kierunek może mieć dwie specjalności takie jak komunikacja międzykulturowa czy mediacje i praca z mniejszością.

Jako student możesz uczęszczać na zajęcia takie jak wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych, socjologia, geografia regionów, antropologia kultury, historia kina światowego, religie świata, redakcja tekstów naukowych, międzykulturowe badania porównawcze, cywilizacje współczesne, media globalne, współczesne stosunki etniczne i wiele innych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • interakcji międzykulturowych
 • kompetencji społecznych
 • socjologii
 • filozofii
 • szeroko pojętej kultury światowej (kino, literatura, sztuka)
 • redakcji tekstów naukowych

Jak wyglądają studia na kierunku relacje międzykulturowe?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek relacje międzykulturowe jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Relacje międzykulturowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk humanistycznych i społecznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program nauczania na kierunku relacje międzykulturowe będzie miał wymiar interdyscyplinarny, dzięki czemu zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk kulturoznawczych, społecznych, politycznych oraz gospodarczych.

Jako student będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Historia kina światowego
 • Antropologia kultury
 • Wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych

Studenci wybiorą także specjalizacje, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach studiów na kierunku relacje międzykulturowe rozwiniesz szereg umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się analizować wybrane zjawiska społeczne, kulturowe i polityczne, zarówno te występujące w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Ponadto rozwiniesz kompetencje z zakresu mediacji, negocjacji oraz prowadzenia dialogu międzykulturowego, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Studenci poznają także wybrany język obcy, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę zagraniczną.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie jesteśmy świadkami bardzo ciekawego i dynamicznego procesu globalizacji. Coraz częściej słyszymy wyrażenie “globalna wioska” czy “obywatele świata”. Wynika to z postępu technologicznego. Telefony komórkowe, komputery pozwalają nam na natychmiastowy kontakt międzyludzki - nawet jeśli dwie osoby dzielą setki bądź tysiące kilometrów.

Sprawia to również coraz bardziej zacieśniająca się siatka połączeń lotniczych, dzięki którym coraz częściej za mniejsze pieniądze możemy podróżować na drugi koniec świata i poznawać obce kultury, ludzi, ich historię i tradycje.

Dzięki zdobyczom technicznym i technologicznym zaistniały możliwości nawiązywania relacji międzykulturowych na różnym podłożu - interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym, politycznym, militarnym. Uniwersytety wychodzą naprzeciw nowym potrzebom i tworzą nowe kierunki, aby wykształcić kompetentne kadry i specjalistów od mediacji.

Jeżeli zatem jesteś osobą, która jest żywo zainteresowana poznawaniem nowych kultur, czuje się obywatelem świata i w przyszłości chciałaby współpracować międzynarodowo - studia na kierunku relacje międzykulturowe mogą być najodpowiedniejszymi dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować Relacje międzykulturowe

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Relacje międzykulturowe:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Relacje międzykulturowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku relacje międzykulturowe będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku relacje międzykulturowe

Absolwent kierunku relacje międzykulturowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych ds. imigrantów
 • organizator życia kulturalnego w muzeach
 • ambasadach
 • konsulatach
 • turystyce
 • wydawnictwach

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELACJE MIĘDZYKULTUROWE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia