Relacje międzykulturowe studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Współcześnie jesteśmy świadkami bardzo ciekawego i dynamicznego procesu globalizacji. Coraz częściej słyszymy wyrażenie “globalna wioska” czy “obywatele świata”. Wynika to z postępu technologicznego. Telefony komórkowe, komputery pozwalają nam na natychmiastowy kontakt międzyludzki - nawet jeśli dwie osoby dzielą setki bądź tysiące kilometrów. Sprawia to również coraz bardziej zacieśniająca się siatka połączeń lotniczych, dzięki którym coraz częściej za mniejsze pieniądze możemy podróżować na drugi koniec świata i poznawać obce kultury, ludzi, ich historię i tradycje. Dzięki zdobyczom technicznym i technologicznym zaistniały możliwości nawiązywania relacji międzykulturowych na różnym podłożu - interpersonalnym, gospodarczym, biznesowym, politycznym, militarnym. Uniwersytety wychodzą naprzeciw nowym potrzebom i tworzą nowe kierunki, aby wykształcić kompetentne kadry i specjalistów od mediacji. Jeżeli zatem jesteś osobą, która jest żywo zainteresowana poznawaniem nowych kultur, czuje się obywatelem świata i w przyszłości chciałaby współpracować międzynarodowo - studia na kierunku relacje międzykulturowe mogą być najodpowiedniejszymi dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Program takich studiów oferuje interdyscyplinarne połączenie materiałów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, co pozwala studentom na rozumienie szybko przekształcającego się świata i grup społecznych. Celem tego konkretnego kierunku jest wykształcenie kompetentnych osób, które będą w stanie prowadzić dialog międzykulturowy oraz rozwiązywać konflikty na tle kulturowo-społecznym. Kierunek może mieć dwie specjalności takie jak komunikacja międzykulturowa czy mediacje i praca z mniejszością.

Jako student możesz uczęszczać na zajęcia takie jak wprowadzenie do nauki o relacjach międzykulturowych, socjologia, geografia regionów, antropologia kultury, historia kina światowego, religie świata, redakcja tekstów naukowych, międzykulturowe badania porównawcze, cywilizacje współczesne, media globalne, współczesne stosunki etniczne i wiele innych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku relacje międzykulturowe, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RELACJE MIĘDZYKULTUROWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU RELACJE MIĘDZYKULTUROWE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując relacje międzykulturowe

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • interakcji międzykulturowych
 • kompetencji społecznych
 • socjologii
 • filozofii
 • szeroko pojętej kultury światowej (kino, literatura, sztuka)
 • redakcji tekstów naukowych

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE STUDIA I STOPNIA

RELACJE MIĘDZYKULTUROWE STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku relacje międzykulturowe

Absolwent kierunku relacje międzykulturowe znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych ds. imigrantów
 • organizator życia kulturalnego w muzeach
 • ambasadach
 • konsulatach
 • turystyce
 • wydawnictwach

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RELACJE MIĘDZYKULTUROWE

Komentarze (0)