Praca socjalna i ekonomia społeczna

Praca socjalna i ekonomia społeczna

Dodaj do ulubionych

Praca socjalna i ekonomia społeczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek praca socjalna i ekonomia społeczna przeznaczony jest dla osób, które mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego, zawód pomocowy, chcą przygotować się do aplikacji kuratorskiej lub działać w obszarze ekonomii społecznej oraz w zakresie mediacji. Studenci nabywają umiejętności z obszaru mediacji i readaptacji społecznej, są przygotowani do działania w obszarze zarządzania i organizacji usług społecznych, budowania strategii rozwojowych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej.

Absolwenci zatrudniani są w spółdzielniach socjalnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach pożytku publicznego, centrach integracji społecznej, działach marketingu firm, które działają w sferze usług społecznych.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. W zależności od trybu kształcenia proces rekrutacyjny wygląda inaczej. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Praca socjalna i ekonomia społeczna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Praca socjalna i ekonomia społeczna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku praca socjalna i ekonomia społeczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA?

Studia w zakresie pracy socjalnej i ekonomii społecznej są przeznaczone dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów. Będziesz miał/a okazję poznać zakres pracy  kuratora sądowego, nauczysz się diagnozować potrzeby osób, rodzin i społeczności lokalnych oraz oferować im wsparcie specjalistyczne.

Dowiesz się, na czym polega ekonomia społeczna, jak aktywizować i integrować społeczności lokalne, budować strategie rozwoju, rozwiązywać problemy społeczne, współpracować z osobami narażonymi na marginalizację. Zajęcia w dużym stopniu mają charakter praktyczny.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie zdobywanego wykształcenia dowiesz się, czym jest readaptacja i inkluzja społeczna, na czym polega pomoc postpenitencjarna, w jaki sposób zarządzać i organizować usługi społeczne, budować strategie rozwojowe i strategie rozwiązywania problemów społecznych. Zajmiesz się promowaniem i rozwijaniem ekonomii społecznej, a także dowiesz się, w jaki sposób pomagać osobom opuszczającym zakłady karne i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Studenci mają okazję opanować umiejętności identyfikowania diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych. Uczą się rozwiązywać sytuacje trudne i konfliktowe, budować lokalne strategie w tym zakresie, a także strategie rozwojowe. Są w stanie organizować i prowadzić działania prewencyjne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA?

Studia na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA?

Kierunek praca socjalna i ekonomia społeczna umożliwią Ci zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny, pracownika środowiskowego domu samopomocy, specjalisty ds. integracji społecznej, specjalisty ds. budowania strategii rozwojowych, specjalisty ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych, specjalisty ds. zarządzania finansami usług społecznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Praca socjalna i ekonomia społeczna:

 • organizacje pozarządowe
 • organizacje pożytku publicznego
 • spółdzielnie socjalne
 • centra integracji społecznej
 • działa marketingu firm, które działają w sferze usług społecznych
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Absolwenci pracy socjalnej i ekonomii społecznej są przygotowani do działania w zakresie aktywnej i innowacyjnej polityki społecznej. Łączą kompetencje pracownika socjalnego z wiedzą i umiejętnościami odnoszącymi się do społecznych, integracyjnych, aktywizacyjnych, profilaktycznych funkcji ekonomii społecznej.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA

Komentarze (0)