ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu to studia  magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, gospodarczych oraz psychologicznych. Ponadto nauczą się wykorzystywania technik marketingu, a także zarządzania zasobami ludzkimi, finansami oraz firmą.

Dyplom ukończenia studiów otwiera drzwi do kariery w instytucjach publicznych. Absolwenci mogą objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie oraz znaleźć zatrudnienie w agencjach marketingowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia z zakresu zarządzania od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Dlatego też, aby jak najlepiej wypaść na w procesie rekrutacji, kandydaci na kierunek zarządzanie – psychologia w zarządzaniu powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu:

 • rozmowa kwalifikacyjna
 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie - psychologia w zarządzaniu

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU?

Studia na kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania. Studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, psychologicznych czy nauk o zarządzaniu, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na znalezienie ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu a możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Program nauczania zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z zarządzaniem i marketingiem, naukami społecznymi, ekonomicznymi czy gospodarczymi.

Osoby, które aplikują na powyższe studia dowiedzą się więcej na temat współczesnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy politycznych, a także nauczą się ich pogłębionej analizy.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności praktycznych, takich jak umiejętność wykorzystania technik zarządzania i marketingu w swojej praktyce zawodowej. Studenci nauczą się także obsługi nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, służących do gromadzenia i prezentacji danych.

Ponadto poznają zasady przeprowadzania audytu czy zarządzania zasobami ludzkimi, finansami oraz jakością. W trakcie studiów skupią się na doskonaleniu kompetencji miękkich, takich jak zdolność komunikacji czy negocjacji, które z pewnością wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

3. Gdzie studiować Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU?

Studia na kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU?

Dyplom ukończenia studiów związanych z zarządzaniem otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, znajdą zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. Ponadto mogą pojąć zatrudnienie w działach HR oraz firmach Public Relations. Równie ciekawą opcją jest praca w zawodzie specjalisty do spraw kadr i płac.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie – psychologia w zarządzaniu:

 • dział HR
 • firmy PR
 • stanowiska kierownicze i menedżerskie
 • agencje marketingowe
 • specjalista do spraw kadr

 

Zobacz inne kierunki Zarządzanie i Marketing

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE - PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU

Komentarze (0)