Dodaj do ulubionych

STUDIA EURAZJATYCKIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia eurazjatyckie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek studia eurazjatyckie zdobędą wiedzę humanistyczną, filologiczną, kulturoznawczą oraz historyczną. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat historii, kultury oraz literatury krajów powstałych po upadku ZSRR. Studenci nauczą się także języka angielskiego i rosyjskiego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży turystycznej, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, szkołach językowych oraz w instytucjach administracji publicznej. Dzięki znajomości języków obcych mogą podjąć pracę na arenie międzynarodowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia eurazjatyckie skierowane są do osób zainteresowanych kulturą oraz historią Rosji i wszystkich państw powstałych po upadku ZSRR. Przed przystąpieniem do rekrutacji na powyższy kierunek należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi na oficjalnych stronach internetowych uczelni wyższych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia eurazjatyckie to:

 • geografia/historia/matematyka/WOS
 • język obcy nowożytny.

W przypadku studiów magisterskich należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA EURAZJATYCKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Studia eurazjatyckie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia eurazjatyckie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA EURAZJATYCKIE?

Studia eurazjatyckie wyróżniają się wszechstronnym programem nauczania. Studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, politycznych, kulturowych i społecznych oraz rozwiną szereg umiejętności praktycznych. Ponadto będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat krajów powstałych po upadku ZSRR.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia eurazjatyckie możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku studia eurazjatyckie zdobędą kompleksową wiedzę na temat historii, kultury oraz literatury krajów byłego ZSRR. Ponadto dowiedzą się więcej o kulturze współczesnej Rosji. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć o tematyce związanej z systemami i życiem politycznym Europy Wschodniej oraz relacjami politycznymi, ekonomicznymi i gospodarczymi między poszczególnymi państwami.

Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności językowych. Studenci nauczą się języka rosyjskiego oraz angielskiego oraz rozwiną umiejętności z zakresu dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA EURAZJATYCKIE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA EURAZJATYCKIE?

Studia eurazjatyckie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku studia eurazjatyckie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA EURAZJATYCKIE STUDIA I STOPNIA

STUDIA EURAZJATYCKIE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia eurazjatyckie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia eurazjatyckie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
40
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia eurazjatyckie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
47
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA EURAZJATYCKIE?

Absolwenci studiów eurazjatyckich znajdą zatrudnienie w wielu rozwijających się branżach. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z branżą turystyczną, wydawnictwami, mediami oraz redakcjami czasopism. Równie ciekawą opcją może być praca w biurach tłumaczeniowych, szkołach językowych, czy w jednostkach administracji publicznej. Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy na arenie międzynarodowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia eurazjatyckie:

 • instytucje kultury

 • wydawnictwa

 • redakcje czasopism

 • jednostki administracji publicznej

 • branża turystyczna

 • biura tłumaczeniowe

 • szkoły językowe

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA EURAZJATYCKIE

Komentarze (0)