Dodaj do ulubionych

STUDIA EURAZJATYCKIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia eurazjatyckie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek studia eurazjatyckie zdobędą wiedzę humanistyczną, filologiczną, kulturoznawczą oraz historyczną. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat historii, kultury oraz literatury krajów powstałych po upadku ZSRR. Studenci nauczą się także języka angielskiego i rosyjskiego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży turystycznej, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach, szkołach językowych oraz w instytucjach administracji publicznej. Dzięki znajomości języków obcych mogą podjąć pracę na arenie międzynarodowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia eurazjatyckie skierowane są do osób zainteresowanych kulturą oraz historią Rosji i wszystkich państw powstałych po upadku ZSRR. Przed przystąpieniem do rekrutacji na powyższy kierunek należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi na oficjalnych stronach internetowych uczelni wyższych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia eurazjatyckie to:

 • geografia/historia/matematyka/WOS
 • język obcy nowożytny.

W przypadku studiów magisterskich należy przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych oraz przejść rozmowę kwalifikacyjną.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA EURAZJATYCKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Studia eurazjatyckie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

STUDIA EURAZJATYCKIE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA EURAZJATYCKIE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA EURAZJATYCKIE STUDIA I STOPNIA

STUDIA EURAZJATYCKIE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia eurazjatyckie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA EURAZJATYCKIE?

Studia eurazjatyckie wyróżniają się wszechstronnym programem nauczania. Studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, politycznych, kulturowych i społecznych oraz rozwiną szereg umiejętności praktycznych. Ponadto będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat krajów powstałych po upadku ZSRR.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku studia eurazjatyckie możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku studia eurazjatyckie zdobędą kompleksową wiedzę na temat historii, kultury oraz literatury krajów byłego ZSRR. Ponadto dowiedzą się więcej o kulturze współczesnej Rosji. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć o tematyce związanej z systemami i życiem politycznym Europy Wschodniej oraz relacjami politycznymi, ekonomicznymi i gospodarczymi między poszczególnymi państwami.

Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności językowych. Studenci nauczą się języka rosyjskiego oraz angielskiego oraz rozwiną umiejętności z zakresu dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA EURAZJATYCKIE?

Studia eurazjatyckie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA EURAZJATYCKIE?

Absolwenci studiów eurazjatyckich znajdą zatrudnienie w wielu rozwijających się branżach. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z branżą turystyczną, wydawnictwami, mediami oraz redakcjami czasopism. Równie ciekawą opcją może być praca w biurach tłumaczeniowych, szkołach językowych, czy w jednostkach administracji publicznej. Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy na arenie międzynarodowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia eurazjatyckie:

 • instytucje kultury

 • wydawnictwa

 • redakcje czasopism

 • jednostki administracji publicznej

 • branża turystyczna

 • biura tłumaczeniowe

 • szkoły językowe

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA EURAZJATYCKIE

Komentarze (0)