Chemia zrównoważonego rozwoju

Chemia zrównoważonego rozwoju

Studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Chemia zrównoważonego rozwoju stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU studia - kierunek studiów

Studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju rozpocznie się 4 czerwca 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | chemia zrównoważonego rozwoju - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | chemia zrównoważonego rozwoju - uczelnie >

Opis kierunku

Chemia zrównoważonego rozwoju to kierunek, który stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Dziś bowiem coraz dotkliwiej zdajemy sobie sprawę z tego, jakie szkody wywołuje nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego. Studenci w trakcie kształcenia poznają więc podstawy najważniejszych dyscyplin ścisłych oraz uczą się, jak ich zdobycze wykorzystywać w ochronie przyrody i promowaniu zrównoważonego przemysłu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, matematyka, fizyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Studenci dowiadują się również, jakie technologie chemiczne przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, który tak negatywnie wpływa na środowisku. Po zakończeniu nauki absolwenci tego kierunku znajdą pracę w różnorodnych sektorach przemysłowych, a także w organizacjach i instytucjach, które zajmują się promowaniem ekologicznych rozwiązań.

Co zdawać na maturze?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia zrównoważonego rozwoju - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, wybierając ten kierunek, obejmuje:

Program studiów i przedmioty
Cały tok kształcenia obejmuje blok przedmiotów podstawowych, kursy kierunkowe oraz bloki przedmiotów ogólnych.
Z tego wynika, że podstawy chemii, matematyki i fizyki będą się bezpośrednio łączyć z przedmiotami wysoko specjalistycznymi takimi jak zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku, monitoring środowiska.
Studenci tego kierunku będą mieć szansę na zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z analizą i oceną ryzyka skażenia środowiska. Ważnym elementem tego kierunku jest także nauka zarządzania ryzykiem środowiskowym.
Studenci podczas cyklu kształcenia zgłębią istotę gospodarowania odpadów i ich odnawialnego potencjału. Naczelnym celem przyświecającym temu kierunkowi jest poznanie takich technologii chemicznych, które przyczynią się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • podstawy chemii, matematyki, fizyki
 • chemii analitycznej, fizycznej, organicznej
 • elektrochemii
 • zrównoważonego rozwoju i technologii przyjaznej środowisku
 • bezpieczeństwa środowiska pracy
 • chemii i technologii materiałów funkcjonalnych
 • monitoringu środowiska
 • analizy ryzyka środowiskowego
 • recyklingu i zagospodarowanie odpadów

Jak wyglądają studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju?

Współcześnie świat zmaga się z wyzwaniem, jaki rzucił na niego cień rozwoju przemysłowego i nieustającego skoku cywilizacyjnego. Skażenie środowiska, smog, znaczne ocieplenie klimatu, zbyt znaczna eksploracja środowiska naturalnego – to tylko część z problemów narastających przez ostatnie dziesięciolecia.
W dyskursie publicznym coraz częściej pojawiają się głosy, pokazujące, że znaczy rozwój ekonomiczny nie zawsze przyczynia się do dbania o środowisko naturalne. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich cywilizacyjnych zdobyczy potrzebna jest symbioza pomiędzy tym, co naturalne a tym, co zostało wytworzone przez człowieka w drodze rozwoju.
Wciąż brakuje specjalistów, którzy w profesjonalny sposób mogliby się przyczynić do zmian, mających na celu przywrócenie tej utraconej równowagi. Polskie uczenie dostrzegają ten problem, stąd na rynku akademickim pojawiają się kierunki takie jak chemia zrównoważonego rozwoju.
Tego typu studia stanowią gwarant stabilnego zatrudnienia w czasach, gdy tak wiele zostaje podejmowanych działań na rzecz poprawienia kondycji środowiska.  Wybierając ten kierunek, studenci muszą mieć świadomość jego specjalistycznego charakteru.
 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek chemia zrównoważonego rozwoju dostępny jest tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą w pełni poświęcić się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Tematyka zajęć na powyższym kierunku będzie oscylować wokół zagadnień związanych z naukami chemicznymi, biologicznymi i ścisłymi, dzięki czemu zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z tego obszaru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek chemia zrównoważonego rozwoju będą miał okazje zdobyć kompleksową wiedzę na temat chemii, ekologii czy ochrony środowiska.

W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów o podobnej tematyce, między innymi takich jak:

 • Elementy technologii i inżynierii chemicznej
 • Chemia fizyczna
 • Fizyka
 • Monitoring środowiska

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student kierunku chemia zrównoważonego rozwoju zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Podczas licznych warsztatów nauczysz się przeprowadzania analiz laboratoryjnych oraz monitoringu środowiska wraz z oceną zagrożeń środowiskowych.

Ponadto, dowiesz się więcej na temat zagospodarowania odpadów czy odnawialnych źródeł surowców. Uzyskaną wiedzę i kompetencje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Gdzie studiować chemię zrównoważonego rozwoju

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek chemia zrównoważonego rozwoju:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju trwają 3 lata (studia I stopnia) .

Studia pierwszego stopnia na kierunku chemia zrównoważonego rozwoju będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku:

Praca po studiach

Absolwent chemii zrównoważonego rozwoju będzie mieć szansę na wyjątkowo stabilne zatrudnienie, ponieważ teraz każda z prężnie rozwijających się korporacji przemysłowych musi dostosowywać się do wytycznych, jakie obowiązują w sprawie wytwarzania dwutlenku węgla. Wciąż poszukiwani są specjaliści w laboratoriach chemicznych, które specjalizują się w pracach nad badaniem jakości środowiska. 

Wszelkiego rodzaju instytucje zajmujące się monitorowaniem i ochroną ekosystemu, inspektoraty BHP, organy PIP, korporacje działające w sektorze modernizacji energetyki – to obszary, w których absolwent tego kierunku może liczyć na pracę dostosowaną do posiadanych kwalifikacji.
 
Absolwent kierunku ceramika znajdzie jako/w:
 • laboratoriach analitycznych, zajmujących się monitorowaniem środowiska
 • stacjach monitoringu
 • jednostkach ochrony środowiska
 • inspektoratach BHP
 • organach PIP
 • jednostkach produkujących i testujących innowacyjne materiały, wpływające na jakość środowiska
 • sektorach modernizacji środowiska
 • przemyśle chemicznym

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia zrównoważonego rozwoju studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemia zrównoważonego rozwoju studia I stopnia

Chemia zrównoważonego rozwoju studia II stopnia

Zobacz inne kierunki chemiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku chemia zrównoważonego rozwoju

Miasta, które oferują studia na kierunku Chemia zrównoważonego rozwoju

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)