Mechanika i budowa maszyn - Wrocław

Mechanika i budowa maszyn - Wrocław

Mechanika i budowa maszyn - Wrocław

Studia we Wrocławiu

Mechanika i budowa maszyn

Odkryj kierunek Mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.08.2023

Mechanika i budowa maszyn studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 4 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Mechanika i budowa maszyn to kierunek studiów, na którym studenci zyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie wytwarzania i eksploatacji maszyn. W programie studiów znajdują się przedmioty dotyczące grafiki, automatyki i nauki o materiałach. W trakcie nauki studenci mogą zaznajomić się ze specyfiką maszyn przemysłowych czy silników samochodowych, a także zdobyć wiedzę marketingową i handlową wykorzystywaną w branży mechanicznej.

Po studiach z mechaniki i budowy maszyn można znaleźć zatrudnienie na stanowisku konstruktora układów mechanicznych, specjalisty utrzymania ruchu czy po prostu mechanika. Absolwenci tego kierunku zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w branżach takich jak: biomechanika, sprzęt medyczny, mechatronika.
 

Uczelnie

We Wrocławiu mechanikę i budowę maszyn możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej.

 

Specjalności

Współczesne studia z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu: inżynieria materiałów konstrukcyjnychkonstrukcja i eksploatacja maszynautomotive engineeringprocesy, maszyny i systemy produkcyjne.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

We Wrocławiu najwięcej kandydatów (ponad 600 osób) chciało studiować mechanikę i budowę maszyn w Politechnice Wrocławskiej.

Studia stacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: fizyka, język obcy, język polski, matematyka.

Aby stać się studentem prestiżowego kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu, musisz jak najlepiej przygotować się do rekrutacji, która jest wyjątkowo bezwzględna. Zainteresowanych jest wielu, jednak miejsca na listach osób przyjętych czekają jedynie na najlepszych. Aby zatem stać się jednym z nich, swoje przygotowania do egzaminu maturalnego rozpocznij już dziś.

Nie powinno być dla ciebie zdziwieniem, że większość przedmiotów, które wybierzesz, powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym. W kręgu twoich podstawowych zainteresowań powinny się znaleźć przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, a także język obcy nowożytny. Ważne, abyś nie zwlekał z przygotowaniami – wtedy będziesz mieć znacznie większe szanse na rozpoczęcie kształcenia na wymarzonym kierunku.

 

Mechanika i budowa maszyn Politechnika Wrocławska - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek mechanika i budowa maszyn bierze pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz fizyka, będąca przedmiotem dodatkowym. Ponadto Politechnika Wrocławska rozpatruje także wyniki z egzaminu zawodowego, jeśli takowy został ukończony przez kandydata. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w mieście Wrocławiu

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek mechanika i budowa maszyn nauczą się projektowania oraz eksploatacji urządzeń technicznych, maszyn i pojazdów. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać narzędzia i techniki projektowe w swojej codziennej praktyce zawodowej. Studenci rozwiną także zdolności z zakresu diagnostyki stanu technicznego urządzeń i maszyn.

Mechanika i budowa maszyn należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 8 tys. kandydatów.


Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach odbioru technicznego, jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach, elektrociepłowniach, firmach konstrukcyjnych oraz w firmach konsultingowych.

Oczywiste jest to, że absolwenci studiów politechnicznych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które w pełni będzie odpowiadać ich kwalifikacjom. Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn dają wiele interesujących dróg zawodowego rozwoju. Jako absolwent tego kierunku możesz pracować w praktycznie każdej gałęzi gospodarczej, w której wykorzystywane są różnego rodzaju maszyny, służące przykładowo do usprawniania przemysłu.

Zatem może być to przykładowo przemysł metalurgiczny, samochodowy, lotniczy, chemiczny, czy spożywczy. W swojej pracy zawodowej możesz zajmować różnorodne stanowiska, związane nie tylko z projektowaniem i konstruowaniem mechanizmów i maszyn, lecz także zakres twoich obowiązków może zajmować programowanie, jak i diagnostykę mechanizmów już istniejących.

Studia inżynierskie we Wrocławiu na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz rozpocząć przede wszystkim w trybie stacjonarnym, wynika to przede wszystkim ze specyfiki kształcenia na tym kierunku. Trzeba napisać otwarcie, że ten kierunek nie należy do najłatwiejszych, na studentów czeka bardzo wiele zajęć, projektów, wykładów teoretycznych. Cały cykl kształcenia jest możliwy do zrealizowania jedynie na studiach stacjonarnych. Program studiów zaocznych nie pomieściłyby tych wszystkich zagadnień, a w praktyce przekładałoby się to na znacznie zmniejszoną jakość wykształcenia przyszłych inżynierów.

 

Program kształcenia i gdzie studiować

Studia we Wrocławiu na kierunku mechanika i budowa maszyn związane są z bardzo dużym prestiżem. Dlatego osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na tym kierunku, mają do wyboru tylko jeden ośrodek akademicki. Jak zapewne się domyślasz, jest nim Politechnika Wrocławska, która kształci jednych z najlepszych inżynierów w kraju. Zanim zdecydujesz się na poważnie na te trudne studia inżynieryjne, zastanów się, czy podołasz przedmiotom, które znajdują się w siatce kształcenia.
Program nauczania na kierunku mechanika i budowa maszyn opiera się przede wszystkim na dokładnym zgłębieniu zagadnień z zakresu matematyki i fizyki. To dwie najważniejsze dyscypliny naukowe, które stanowią podwaliny dla dalszego kształcenia inżynieryjnego. Studentów tego kierunku czeka bardzo intensywny czas nauki, której efektem będzie umiejętność projektowania i konstruowania elementów oraz całych kompleksów maszyn oraz mechanizmów.
 

Program studiów i przedmioty

Wszystkie osoby, które myślą poważnie o rozpoczęciu studiów na tym kierunku, powinny, chociaż nieznacznie zapoznać się z propozycjami przedmiotów, jakie czekają na studentów. Jeżeli matematyka i fizyka nigdy nie były twoją mocną stroną, to lepiej zastanów się nad innymi możliwościami kształcenia wyższego. Na tym kierunku bowiem to te dwie rozległe dyscypliny ścisłe stanowić będą podstawę dla dalszego kształcenia i mogą spędzać sen z powiek niejednego studenta. Oprócz tego, wybierając studia na kierunku mechanika i budowa maszyn, musisz być przygotowany, że będziesz uczęszczać na przedmioty takie jak:

 • teoria mechanizmów i maszyn;
 • podstawy konstrukcji maszyn;
 • techniki wspomagania prac inżynierskich;
 • wytrzymałość materiałów;
 • czy materiały wykorzystywane w budowie maszyn i mechanizmów.

Te przykładowe przedmioty stanowią oczywiście moduł kształcenia ogólnego, z którymi zapoznawać się będą wszyscy studenci Politechniki Wrocławskiej. To zagadnienia niezbędne i bez ich dokładnej znajomości nie byłoby możliwe pozyskiwanie wiedzy specjalizacyjnej, równie ważnej w przypadku tego kierunku. Studenci swoje zdolności kierunkowe mogą rozwijać w zależności od własnych zainteresowań i predyspozycji. Czekają na nich specjalizacje, które odnoszą się do:

 • maszyn hydraulicznych;
 • diagnostyki maszyn i urządzeń;
 • eksploatacji mechanizmów;
 • organizacji procesów produkcyjnych.

Zatem sam widzisz, jak bardzo rozległa jest wiedza absolwentów studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn. To ona powinna stanowić podstawowy wyznacznik każdej podejmowanej decyzji w ramach aktywności zawodowej przyszłych inżynierów. Jednak to przede wszystkim umiejętności świadczyć będą o ich wysokim profesjonalizmie. Każdy inżynier powinien mieć dodatkowo świadomość, jak bardzo odpowiedzialny zawód pełni, ponieważ jego projekty i konstrukcje nie stanowią teorii, lecz wypełniają codzienność każdego człowieka, żyjącego w XX wieku.

 

Ogólne cele kształcenia

Studenci mechaniki i budowy maszyn rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń technicznych; wykorzystywania nowoczesnych metod, technologii i narzędzi projektowych lub technologicznych; koordynowania procesu tworzenia i wdrażania maszyn, pojazdów lub instalacji o różnym zastosowaniu. W programie tego kierunku studiów znaleźć można przedmioty poświęcone np.: metodom projektowania urządzeń; właściwościom i zasadom doboru materiałów konstrukcyjnych; procesom technologicznym w procesach wytwarzania; zasadom diagnozy stanu technicznego urządzeń.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą podjąć zatrudnienie np. w biurach projektowych, firmach technologicznych, firmach produkcyjnych, ośrodkach i działach badawczo-rozwojowych czy w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Kompetencje osób, które ukończyły studia na tym kierunku, są cenione m.in. na stanowisku konstruktora, inżyniera procesów technologicznych, inżyniera ds. rozwoju, inżyniera ds. eksploatacji czy właściciela działalności gospodarczej (użytkującej, wytwarzającej lub naprawiającej pojazdy, maszyny oraz inne urządzenia techniczne).

 

 

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Wrocławska oferuje 240 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PWr.

Kierunek mechanika i budowa maszyn - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują kandydatów na podstawie listy rankingowej, utworzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego – liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona, dlatego na studia dostają się te osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów.

Limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 240

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które uczą się stacjonarnie w uczelni publicznej, nie muszą płacić za możliwość studiowania. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznej oraz studentów prywatnych szkół wyższych – taka nauka wymaga wniesienia określonej opłaty.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie – kandydaci informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na wybrane kierunki studiów otrzymują poprzez system IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni poznać nie tylko decyzję wybranej szkoły wyższej, ale również liczbę punktów, które zdobyli oni podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także miejsce, które zajmują na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – 12.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które dostały się na wybrane kierunki studiów, powinny dostarczyć dokumenty rekrutacyjne w określonym przez uczelnię terminie. Można tego dokonać zazwyczaj osobiście, doręczając komplet bezpośrednio do siedziby szkoły wyższej. Czasem niektóre uczelnie umożliwiają kandydatom przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – pliki należy dostarczyć w wyznaczonym przez uczelnię terminie, w przeciwnym wypadku kandydat może zostać skreślony z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – od 13.07.2023 do 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn nie należą do najłatwiejszych, jednak rekompensata wszystkich trudów nauki związana jest z otrzymaniem prestiżowego zatrudnienia.

Daniel, student trzeciego roku, mówi:

Studia na tym kierunku były według mnie bardzo dobrym wyborem, mimo że każdy musi być gotowy na naprawdę intensywną naukę. Zaniedbanie jednego przedmiotu przełoży się także na inne. Jednak jeżeli komuś naprawdę zależy, nie będzie miał żadnych problemów. Dodatkowym atutem tych studiów jest nieustanne uczestniczenie w różnego rodzaju projektach badawczych, które rozwijają wszystkie niezbędne umiejętności, wykorzystywane w przyszłej pracy inżyniera.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Wrocław studia i stopnia

Mechanika i budowa maszyn Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Wrocław studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Mieście wrocławiu

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

architektura
mechatronika
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia