Pedagogika - Warszawa
Dodaj do ulubionych

30.05.2023

Pedagogika studia Warszawa 2023 | woj. mazowieckie

Pedagogika w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 63 różne specjalności. Studia można podjąć na 18 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na pedagogice w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku pedagogika w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika w Warszawie rozpocznie się 24 kwietnia 2023 r. i potrwa do 15 października 2023 r. | Pedagogika Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Pedagogika to interdyscyplinarny kierunek studiów, który zawiera elementy nauk społecznych, socjologicznych a nawet biologicznych. Studenci tego kierunku uczą się działań opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz zdobywają umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych. Studia mają charakter teoretyczny, ale zawierają liczne warsztaty, które pozwolą na rozwinięcie zdolności prowadzenia negocjacji, czy rozwiązywania sporów.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak pedagog szkolny, animator kultury, czy doradca zawodowy. Absolwenci pedagogiki mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego i umiejętność pracy z ludźmi w różnym wieku. Specjaliści nauk pedagogicznych poszukiwani są w świetlicach terapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach wychowawczych oraz urzędach pracy.

 

Uczelnie

W Warszawie pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności w 6 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (APS), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (CHAT), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (UMFC) oraz 13 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku pedagogika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4000 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku pedagogika w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Pedagogika - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku pedagogika - studia online

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Taniec stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku taniec

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Warszawie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na pedagogikę w Warszawie muszą poświęcić dużą uwagę podstawowym przedmiotom maturalnym. Przyszli studenci powinni skupić się na języku polskim i matematyce. Niezbędna będzie znajomość języka obcego. W rekrutacji na ten kierunek brany jest pod uwagę także dowolny przedmiot dodatkowy.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: dowolny przedmiot, język obcy, język polski, matematyka.

 

Pedagogika Uniwersytet Warszawski - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 4 wymagane przedmioty, do których należą język polski, matematyka, jeden język obcy (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, portugalski, szwedzki, słowacki) oraz jeden przedmiot spośród: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia lub filozofia. dowiedz się więcej

 

Pedagogika Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na pedagogikę w UKSW wymagane są 2 przedmioty: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka lub biologia. dowiedz się więcej

 

Pedagogika Akademia Pedagogiki Specjalnej - przedmioty maturalne

Osoby, które chcą rozpocząć studia 2023/2024 na kierunku pedagogika w Akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić 2 przedmioty: język polski i język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej
 

Pedagogika Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek pedagogika w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: matematykę albo język polski, albo historię, albo biologię. dowiedz się więcej

 

Pedagogika Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia 2023/2024 na kierunek pedagogika w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić 4 przedmioty wymagane: język polski, matematykę, język obcy nowożytny, a także jeden dowolny przedmiot inny niż te, które zostały wcześniej wskazane. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na pedagogikę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Warszawie

Studia na kierunku pedagogika w Warszawie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w kilku uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Ponadto studia stacjonarne, niestacjonarne lub online oferuje kilka warszawskich uczelni prywatnych:

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
 • Uczelnia Korczaka w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie
 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie.

Gdzie studiować kosmetologię bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w następujących szkołach wyższych w Warszawie:


 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarną naukę na kierunku pedagogika oferuje wiele szkół wyższych w Warszawie, wśród których znajdują się m.in.:


 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Dowiedz się więcej pedagogika w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Warszawie

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Warszawie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi od 4000 zł do 5000 zł. ceny - pedagogika Warszawa > 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku pedagogika. Osoby, którym zależy na podjęciu bezpłatnej nauki na studiach pedagogicznych, powinny zdecydować się na aplikowanie na studia stacjonarne do jednej z publicznych szkół.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Pedagogika to kierunek, który umożliwia studentom zrozumienie procesu nauczania i uczenia się. Studenci pedagogiki szkoleni są m.in. do wykonywania pracy opiekuńczo-wychowawczej na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Absolwenci tego kierunku wykorzystują specjalistyczną wiedzę do diagnozowania i skutecznego rozwiązywania problemów pedagogicznych. Kompetencje pedagogów wykorzystywane są współcześnie w wielu dziedzinach zawodowych, które związane są nie tylko ze środowiskiem nauczycielskim, ale i społeczno-kulturowym.
 

 

Praca po studiach

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia zarówno w publicznych, jak i prywatnych instytucjach, organizacjach czy przedsiębiorstwach. Studenci mogą zdobywać kompetencje niezbędne do wykonywania takich zawodów jak m.in.: nauczyciel, animator, opiekun czy wychowawca. Specjaliści pedagogiki mogą prowadzić różnorodne działania, wśród których wyróżnić można usługi takie jak np.: mediacja, coaching, doradztwo zawodowe czy mentoring.
 

Program studiów i przedmioty

Program studiów pedagogika w Warszawie przewiduje zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym z np.: pedagogiką wczesnoszkolną lub szkolną czy opiekuńczo-wychowawczą. Ponadto studenci mogą rozwijać się w zakresie m.in.: animacji kultury lub poradnictwa.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk takich jak np.: psychologia, socjologia czy filozofia. W trakcie zajęć przyszli specjaliści poznają najskuteczniejsze metody i techniki stosowane w pracy pedagogicznej, a także zbadają charakterystykę fizjologii i fizjonomii człowieka. Ponadto zapoznają się oni z prawidłowymi i nieprawidłowymi wzorcami zachować, a także rozwijają swoją wrażliwość na zjawiska społeczne.
 

Ogólne cele kształcenia

Pedagogika to nauka poświęcona zagadnieniom związanym w szczególności np. z pracą z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi lub z osobami niepełnosprawnymi lub zmagającymi się z problemami natury wychowawczej lub edukacyjnej. Interdyscyplinarny charakter tej dziedziny pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.: kulturoznawstwa, antropologii, filozofii, psychologii, zarządzania, socjologii czy etyki. Pedagogika pozwala studentom zrozumieć np. procesy rozwojowe człowieka na różnych etapach jego życia, a także społęczne, kulturowe i emocjonalne podstawy funkcjonowania ludzi.

Studenci pedagogiki uczą się m.in.: rozpoznawać oraz zwalczać zjawiska patologiczne w środowisku społecznym; diagnozować i rozwiązywać problemy edukacyjne, wychowawcze i społeczne człowieka na dowolnym etapie jego życia; przeprowadzania interwencji kryzysowej w różnorodnych środowiskach; prowadzenia działalności doradczej w zakresie projektowania ścieżki edukacyjno-zawodowej; wspierania procesów socjalizacji i resocjalizacji; organizowania pracy instytucji opiekuńczych, wychowawczych lub edukacyjnych.

Absolwenci pedagogiki mogą podjąć pracę np. na stanowisku doradczym, opiekuńczym, wychowawczym, kierowniczym, analitycznym, eksperckim lub związanym z komunikacją społeczną, animacją kultury, resocjalizacją, dydaktyką czy marketingiem. Pedagodzy wyróżniają się kompetencjami, które cenione są w różnorodnych środowiskach zawodowych. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia np. w przedsiębiorstwach i korporacjach, instytucjach kultury, jednostkach oświatowych czy w biurach doradczych i w mediach.

 

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warszawski oferuje 80 miejsc, a Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, SGGW, APS, UKSW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4000 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek pedagogika - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na poszczególne kierunki studiów decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w ramach którego tworzona jest lista rankingowa. Liczba miejsc na określonych kierunkach jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Warszawie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie: 120
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 30
 • Uniwersytet Warszawski: 80

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku pedagogika w Warszawie

Osoby, które chcą rozpocząć bezpłatne studia, mogą podjąć stacjonarną naukę w uczelni publicznej – studia niestacjonarne w publicznej szkole wyższej oraz studia w prywatnych uczelniach są zazwyczaj płatne.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – 5000 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – od 4200 zł
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie – 4000 zł
 • Uniwersytet Warszawski – 4800 zł
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie – 4600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacja o odrzuceniu lub przyjęciu kandydata na wybrany kierunek studiów zostaje udostępniona w systemie IRK lub ERK w indywidualnie ustalonym przez uczelnię terminie. Kandydaci mogą zapoznać się z wynikami rekrutacji dzięki danym umieszczonym w ich prywatnych profilach. W ten sposób mogą oni poznać liczbę punktów zdobytych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, a także dowiedzieć się, które miejsce na liście rankingowej zajęli.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – 21.07.2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - od 12.07.2023 do 13.07.2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 20.07.2023
 • Uniwersytet Warszawski – 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani kandydaci mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, a także osobiście – bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej składać można tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Kandydaci mają na to zazwyczaj kilka dni, dlatego należy pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów rekrutacyjnych może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – od 13.07.2023 do 15.07.2023
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – od 17.07.2023 do 20.07.2023
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Uniwersytet Warszawski – od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Pedagogice?

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika wyróżniają się wszechstronnym wykształceniem, czyli takim, które można wykorzystać w różnych miejscach i na wiele sposobów. Współczesna Pedagogika nie jest wyłącznie dziedziną skupioną na wychowaniu i edukacji najmłodszych. Zajmuje się ludźmi w każdym wieku, jak również ludźmi z różnymi potrzebami. Z tego powodu absolwentów tego kierunku można spotkać między innymi w: poradniach psychologiczno- pedagogicznych, pogotowiach opiekuńczych, placówkach penitencjarnych, czy świetlicach środowiskowych.

Średnie zarobki absolwentów Pedagogiki w 2023 roku:

 • pedagog szkolny – 3900 złotych
 • pedagog w poradni psychologiczno- pedagogicznej – 6000 złotych
 • pedagog resocjalizacyjny – 6000 złotych
 • doradca zawodowy – 4300 złotych

 

Czy warto iść na Pedagogikę?

Pedagogika jest niezwykle popularnym kierunkiem, ponieważ przekazuje niezwykle istotną wiedzę. Ponadto, jest kierunkiem, który umożliwia rozwijanie różnych zainteresowań, ponieważ bardzo często programy nauczania oferują studentom specjalności. Pedagogika rozwija umiejętności, które można wykorzystać na różne sposoby. Oprócz wspomnianych już poradni psychologiczno- pedagogicznych, czy pogotowiach opiekuńczych, absolwenci tego kierunku mogą pracować między innymi w: placówkach edukacji dorosłych, ośrodkach edukacji twórczej, instytucjach pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, placówkach wsparcia dziennego, czy placówkach kultury.

 

Gdzie warto studiować Pedagogikę?

Pedagogika jest niezwykle popularnym kierunkiem, jak również jednym z najczęściej występujących w ofertach dydaktycznych. Kandydaci na studia w Warszawie mają zatem bardzo szeroki wybór i mogą zdecydować się na naukę zarówno w uczelni publicznej, jak i niepublicznej szkole wyższej.

Pedagogika studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Lista uczelni publicznych, w których można studiować Pedagogikę jest długa. A ile uczelni niepublicznych oferuje kształcenie? W tym zakresie również znajduje się kilka propozycji, które kandydaci na studia powinni rozważyć.

Pedagogika studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uczelnia Społeczno- Medyczna
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika kształcą specjalistów z różnych obszarów, potrafiących pracować z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami, indywidualnie i zespołowo, w różnego rodzaju instytucjach. Jakie przedmioty realizują przyszli specjaliści? W programach nauczania odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika społeczna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • historia wychowania
 • metodyka działalności pedagogicznej
 • prawo oświatowe

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Wydział Nauk Społecznych) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Nauk Pedagogicznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Wydział Tańca) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Pedagogiczny UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Warszawie?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Warszawie opinie?
 
Angelika, studentka Pedagogiki mówi:
„Studiując Pedagogikę w Warszawie otworzyłam oczy. Zrozumiałam jak wiele osób potrzebuje wsparcia, w różnej formie i intensywności. Wtedy też zdałam sobie sprawę, że dobrze wybrałam kierunek studiów i dobrze wybrałam przyszły zawód.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Warszawa studia i stopnia

Pedagogika Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Warszawa studia stacjonarne

Pedagogika Warszawa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Warszawie

Studia I stopnia

Rozwiń

Studia II stopnia

Rozwiń

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki pedagogiczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (1)

Kasia odpowiedz

Ja wstępnie myślę o pracy jako pedagog, moja ciocia właśnie na tym stanowisku pracuje i jest zadowolona. Dopiero zaczynam pedagogikę studiować, ale już powoli myślę co dalej. Wydaje mi się, że bym się spełniała jako pedagog szkolny właśnie. Ja robię akurat studia online na WSKZ, bo tam znalazłam sporo specjalizacji i możliwość nauki online.

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia