Pedagogika studia zaoczne Warszawa

Pedagogika studia zaoczne Warszawa

Pedagogika studia zaoczne Warszawa

Studia zaoczne w Warszawie

pedagogika

Odkryj pedagogikę w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia zaoczne Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Pedagogika nauczycielska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika nauczycielska

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika specjalna stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Ile kosztują studia na kierunku Pedagogika w Warszawie

Jeżeli coraz poważniej zastanawiasz się nad aplikacją na Pedagogikę, a edukację chciałbyś połączyć na przykład z pracą zarobkową, powinieneś pomyśleć o kształceniu niestacjonarnym. Wówczas przygotuj odpowiednie zaplecze finansowe, gdyż spotkasz się z obowiązkiem uiszczania opłat za czesne. Większość uczelni proponuje spłatę ratalną, podzieloną na liczbę semestrów lub lat nauki. Koszt opłat za studia jest ustalany przez każdą uczelnię indywidualnie, dlatego chcą dowiedzieć się więcej, powinieneś zapoznać się z regulaminem aplikacji, jaki widnieje na stronach internetowych poszczególnych placówek edukacyjnych.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Pedagogika w Warszawie - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Warszawie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Warszawie

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Informatyczno - Ekonomiczna w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Szkoła Główna Krajowa w Warszawie
 • Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
 • Uczelnia Korczaka w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

 

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w Warszawie

Główną motywacją do rozpoczęcia studiów w trybie niestacjonarnym jest dla kandydatów możliwość wywiązania się z czasochłonnych zobowiązań, takich jak na przykład praca, w tygodniu. Podejmując Pedagogikę zaocznie, stajesz przed obowiązkiem pojawiania się na zjazdach, które odbywają się od piątku do niedzieli, najczęściej dwa razy w miesiącu. Dokładny terminarz zjazdów jest uzależniony od takich czynników, jak rozkład świat i dni wolnych od pracy, a szczegółów dowiesz się zaglądając na stronę internetową wybranej uczelni.

Pedagogika, zgodnie z łacińską definicją, jest sztuką wychowania. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że proces wychowawczy nie dotyczy jedynie dzieci, a także ich samych przez całe swoje życie. Człowiek kształtuje swój charakter na podstawie doświadczeń, które mają miejsce tak naprawdę na co dzień. Niekiedy wpływ wychowawczy jest niezgodny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, wówczas należy wdrożyć odpowiednie działania resocjalizacyjne. Wyspecjalizowani pedagodzy podejmują się trudnego zadania, jakim jest sprawowanie pieczy nad szkolnym wychowaniem najmłodszych, towarzyszenie starszym w powrocie do poprawnego funkcjonowania, a także uczestnictwo w procesie diagnozy ewentualnych zaburzeń rozwojowych – w zależności od tematyki zainteresowania. Kilka ośrodków akademickich w Warszawie proponuje kandydatom podjęcie Pedagogiki pierwszego i drugiego stopnia, w ramach studiów stacjonarnych oraz zaocznych.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Każda z uczelni w Warszawie oferuje kształcenie na najwyższym poziomie, jednak szczegółowy program studiów może się nieco różnić w ich obrębie. Studiując Pedagogikę, nabywasz wiele umiejętności i wiedzy teoretycznej z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a dzięki podstawom statystyki i socjologii dowiadujesz się, w jaki sposób analizować pewne ważne z pedagogicznego punktu widzenia dane. Przykładowe przedmioty na Pedagogice, to:

 • psychologia ogólna,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • socjologia rodziny,
 • podstawy pedagogiki przedszkolnej,
 • pedagogika resocjalizacyjna.

 

2. Dla kogo te studia

Przedmiot zainteresowania Pedagogiki można uznać za uniwersalny i z pewnością interesuje on wielu młodych ludzi, jednak nie każdy z nich zdoła odnaleźć się na tym kierunku, ze względu na odmienne oczekiwania i predyspozycje, które mijają się z tymi, które wyznacza opisywany kierunek. Idealny kandydat na te studia powinien niewątpliwie wyróżniać się empatią, dzięki której będzie mógł zrozumieć drugiego człowieka, znajdującego się często w bardzo trudnych życiowych sytuacjach. Jeżeli myślisz o pracy z dziećmi, powinieneś dysponować cierpliwością i odpowiedzialnością – każdy nauczyciel wychowania początkowego wie, jak niebezpieczne może być spuszczenie dzieci z oczu nawet na chwilę. Jeżeli posiadasz wszystkie wymienione cechy, nie musisz się dłużej wahać – aplikuj na Pedagogikę w Warszawie!

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku pedagogika w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata. 
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Poszczególne ośrodki akademickie starają się podążać za najnowszymi rozwiązaniami edukacyjnymi, dlatego oferują kształcenie także online, to jest naukę przez Internet.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

4. Program studiów

Aby stać się dobrym pedagogiem, rozumiejącym potrzeby każdego z podopiecznych, potrafiącym odnaleźć złoty środek pomiędzy indywidualnym podejściem do każdej jednostki, a pracą z większą grupą ludzi, a wreszcie potrafiącym działać prewencyjnie i stosować odpowiednie techniki resocjalizacji w przypadku pracy z ludźmi o zaburzonym funkcjonowaniu społecznym, należy zapewnić sobie interdyscyplinarne wykształcenie. Przedmioty takie, jak psychologia, resocjalizacja, socjologia oraz statystyka pozwolą ci zrozumieć podstawy większości ludzkich zachowań i emocji, dzięki czemu staniesz się wykwalifikowanym pedagogiem, zdolnym do kształtowania prawidłowych nawyków w swoich podopiecznych.

Poszczególne uczelnie w Warszawie decydują się na umożliwienie studentom nabycia praktycznych umiejętności kierunkowych, dlatego studenci Pedagogiki mają okazję uczestniczyć w zajęciach szkolnych, procesie specjalistycznej diagnozy zaburzeń rozwojowych, obserwować pracę starszych kolegów na swoich stanowiskach oraz samodzielnie opracowywać metody przyszłej pracy zawodowej. Wybierając Pedagogikę w trybie niestacjonarnym zyskujesz pewność, że otrzymasz interdyscyplinarne wykształcenie kierunkowe oraz cenny czas w tygodniu roboczym, który zagospodarujesz wedle własnych potrzeb.

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w Warszawie

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Wszystkie istniejące kierunki studiów możemy podzielić na dwie grupy – jednolite magisterskie oraz takie, których przebieg obrazuje się w dwóch cyklach kształcenia. Pedagogika zalicza się do tej drugiej i jednocześnie bardziej licznej grupy, ale co to oznacza w praktyce? Każdy student rozpoczyna swoją edukację od Pedagogiki pierwszego stopnia, która trwa trzy lata i kończy się wraz z obroną pracy licencjackiej, otwierającej wiele dróg zawodowych.

Wielu licencjonowanych Pedagogów marzy o dalszym kształceniu, dlatego wybiera studia magisterskie drugiego stopnia, które wymagają od nich dwóch kolejnych lat zaangażowania w zgłębiane treści programowe.

 

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Pedagogika w Warszawie

Pedagogika jest nauką o wychowaniu, rozwoju, kształtowaniu pewnych cech i predyspozycji, a także pewnych działaniach resocjalizacyjnych, jakie można wcielić w życie zależnie od konkretnego przypadku. Kandydaci na studia pedagogiczne bardzo często planują swój przyszły zawód jeszcze zanim złożą aplikację na ten kierunek. Jedną z najczęstszych opcji w kwestii pracy jest zatrudnienie się w placówkach oświatowych, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły, na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej.

Pedagodzy znajdują pracę w poradniach diagnostycznych dla dzieci z podejrzeniami zaburzeń rozwojowych, gdzie wykorzystują pełnię swoich kompetencji zdobytych na studiach oraz doświadczenie życiowe, aby wyciągać jedynie trafne wnioski i właściwie kierować każdego pacjenta. Ci absolwenci, którzy w trakcie studiów zdecydowali się na specjalność związaną z resocjalizacją, będą mogli pomyśleć o pracy w zakładach karnych i poprawczych, domach dziecka, a nawet więziennictwie.

O zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy na absolwentów Pedagogiki świadczy między innymi fakt, że wiele placówek związanych z oświatą i szeroko pojętą pracą z tak zwaną trudną młodzieżą pozostaje nieobsadzonych – a osób potrzebujących fachowej pomocy jest obecnie bardzo wiele. Zatem jeżeli uważasz, że zdołasz wywiązać się ze wszystkich obowiązków, związanych ze specyfiką pracy pedagoga, powinieneś aplikować właśnie na ten kierunek studiów.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Warszawie

Zwykle wymagania rekrutacyjne, obejmujące niestacjonarne kierunki studiów w Warszawie, są nieco łagodniejsze, niż ma to miejsce w przypadku studiów stacjonarnych. 

W procesie rekrutacji na kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Rozpocznij naukę jak najwcześniej, żeby zwiększyć swoje szanse na studiowanie Pedagogiki od października.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika w Warszawie

Uczelnie w Warszawie, które proponują kandydatom podjęcie Pedagogiki w trybie niestacjonarnym, starają się stworzyć program edukacji w taki sposób, aby był atrakcyjny dla jak największej liczby przyszłych studentów. Mimo faktu, że chętnych do zgłębiania opisywanego kierunku studiów nie brakuje, to nie każdy zdoła się na nim odnaleźć i czerpać pełnię satysfakcji z rozwoju osobistego. Zanim aplikujesz, zastanów się, czy:

 • Jesteś miłośnikiem nauk humanistycznych i społecznych,
 • Formuła studiowania weekendowego będzie dla ciebie atrakcyjna,
 • Chcesz pracować w placówkach oświatowych lub związanych z resocjalizacją.

W przypadku udzielenia twierdzących odpowiedzi, warto dowiedzieć się nieco więcej na temat warunków przyjęcia kandydatów na studia niestacjonarne. Większość uczelni kwalifikuje aplikantów na podstawie dostarczonych dokumentów, takich jak świadectwo maturalne, zaświadczenie ukończenia szkoły średniej oraz dowodu osobistego. Z uwagi na to, że chętnych do podjęcia Pedagogiki nie brakuje, warto podejść do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego nowożytnego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie, gdyż w przypadku dużej liczby kandydatów, uczelnie uruchomią konkurs świadectw maturalnych.

 

Zapisy na studia

Zapisy na studia pedagogiczneodbywające się w trybie niestacjonarnym, wyglądają identycznie, jak rejestracja na tryb dzienny. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wziąć udział w elektronicznej rejestracji kandydatów. Za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni, podaj swoje dane osobowe oraz wyniki uzyskane na maturze. Kiedy znajdziesz swoje nazwisko na liście przyjętych na Pedagogikę, pozostanie ci już tylko dostarczenie następujących dokumentów:

 • zdjęcia do legitymacji,
 • dowodu osobistego,
 • kserokopii świadectwa maturalnego,
 • zaświadczenia lekarskiego, jeśli jest wymagane.

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Pedagogika w Warszawie

Studia na kierunku Pedagogika w Warszawie cieszą się niesłabnącą renomą, wynikającą z dobrych perspektyw zawodowych i różnorodnych szans na rozwój osobisty. Opinie studentów potwierdzają powyższą tezę.

Urszula, studentka pierwszego roku Pedagogiki w Warszawie, mówi:

Studia w Warszawie są związane z prestiżem, a tamtejsze ośrodki akademickie kształcą jedynie najlepszych. Jestem dumna z tego, że studiuję Pedagogikę, a w przyszłości zajmę się edukacją wczesnoszkolną.”

Kierunki pedagogiczne w Warszawie

logopedia
Rozwiń

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Warszawie

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Komentarze (0)