MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Dodaj do ulubionych

MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Program nauczania na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych będzie oscylował wokół zagadnień związanych z matematyką, fizyką, mechaniką ogólną, elektrotechniką oraz termodynamiką. Studenci rozwiną także szereg umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się projektowania, wytwarzania, bezpieczeństwa, sterowania i eksploatacji maszyn i pojazdów roboczych. Dowiedzą się także, w jaki sposób wykorzystywać wybrane techniki komputerowe w praktyce.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach projektowych, ośrodkach badawczych, firmach związanych z przemysłem samochodowym oraz w firmach zajmujących się produkcją maszyn i pojazdów.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia techniczne od lat cieszą się zainteresowaniem maturzystów oraz absolwentów studiów wyższych, którzy chcieliby zdobyć wykształcenie inżynierskie. Dlatego też, przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek mechanika pojazdów i maszyn roboczych należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi progów punktowych czy szczegółów dotyczących kwalifikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych to:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka

W przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia należy przedstawić dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz posiadać wiedzę i kwalifikacje uprawniające do podjęcia studiów na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH STUDIA I STOPNIA

MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

W programie studiów na kierunku mechatronika pojazdów i maszyn roboczych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Geometria wykreślna
 • Podstawy zapisu konstrukcji
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy modelowania geometrycznego
 • Metrologia i zamienność
 • Modelowanie i programowanie obiektowe
 • Projektowanie Konstrukcji Maszyn
 • Technologia budowy maszyn
 • Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Projektowanie technologii budowy maszyn
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • geometrii analitycznej
 • odwzorowywania elementów przestrzennych na arkuszu rysunkowym
 • właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych
 • budowy, właściwości i zastosowaniach tworzyw ceramicznych, polimerów i kompozytów
 • materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn i ich właściwości mechanicznych
 • wybranych maszyn roboczych i pojazdów oraz podstawową nomenklaturą techniczną

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH?

Mechanika pojazdów i maszyn roboczych to studia o profilu technicznym, które są skierowane do wszystkich osób chcących rozwijać się w tym kierunku i zdobyć wszechstronne wykształcenie inżynierskie uprawniające do podjęcia pracy w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym. Studenci będą mieli szansę zdobyć nie tylko kompleksową wiedzę teoretyczną, ale także rozwinąć kwalifikacje i umiejętności praktyczne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych skupią się na doskonaleniu swojej wiedzy matematycznej i technicznej. W ramach licznych zajęć dowiedzą się więcej na temat elektrotechniki i elektroniki, automatyki i robotyki, termodynamiki czy wytrzymałości materiałów. Ponadto nauczą się wykorzystywać rozwiązania z obszaru metrologii, fizyki i geometrii wykreślanej.

Dowiedzą się także, w jaki sposób projektować, wytwarzać i eksploatować różnego typu pojazdy i maszyny mechaniczne. Ponadto poznają zasady zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych oraz programów stosowanych w procesie projektowania.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH?

Studia na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH?

Absolwenci studiów technicznych nie mają problemów z odnalezieniem się zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Po ukończeniu kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych można związać swoją przyszłość z przemysłem motoryzacyjnym i maszynowym. Absolwenci idealnie odnajdą się, jako pracownicy firm projektowych oraz firm zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją maszyn i pojazdów mechanicznych. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z ośrodkami badawczo-naukowymi lub założyć własną działalność gospodarczą, o profilu związanym ze swoim wykształceniem.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechanika pojazdów i maszyn roboczych:

 • przemysł samochodowy

 • przemysł maszynowy

 • firmy projektowe

 • firmy zajmujące się wytwarzaniem maszyn i pojazdów roboczych

 • firmy usługowe

 • ośrodki naukowo-badawcze

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHANIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH

Komentarze (0)