Dodaj do ulubionych

FAMILIOLOGIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  familiologia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W trakcie studiów na kierunku familiologia, studenci dowiedzą się więcej na temat instytucji, jaką jest rodzina. Ponadto zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i psychologicznych. Podczas licznych warsztatów nauczą się zasad poradnictwa psychologicznego oraz stawiania odpowiedniej diagnozy.

Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w poradniach psychologicznych, ośrodkach pomocy rodzinie, domach społecznych czy w świetlicach środowiskowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby jak najlepiej wypaść na tle innych kandydatów, osoby które chcą aplikować na kierunek familiologia powinny odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku familiologia to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dowolnie wybrany przedmiot

W przypadku studiów drugiego stopnia, przyszli studenci powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej czy nauk teologicznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FAMILIOLOGIA

Województwo
Miejscowość
studia II stopnia
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
studia II stopnia
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Familiologia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 19.07.2021
do 13.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku familiologia

Tryb studiów
studia II stopnia
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA?

Studia na kierunku familiologia wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz humanistycznych. W planie znajdzie się wiele interesujących warsztatów, dzięki którym możliwe będzie rozwinięcie umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w przyszłej pracy zawodowej absolwentów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku familiologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku familiologia zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk społecznych, psychologicznych, humanistycznych czy kulturoznawczych. Ponadto dowiedzą się więcej o instytucji rodziny w ujęciu psychologicznym, prawnym oraz teologicznym. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z psychologią, pedagogiką oraz z socjologią. Jako że studia będą miały wymiar praktyczny, studenci rozwiną umiejętności i podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Przede wszystkim nauczą się udzielania poradnictwa psychologicznego oraz małżeńsko-rodzinnego. Tym samym dowiedzą się, w jaki sposób stawiać odpowiednią diagnozę oraz udzielać pomocy w rozwiązywaniu różnorodnych problemów rodzinnych. Ważnym elementem kształcenia będzie także rozwijania zdolności z zakresu mediacji i komunikacji, które są niezwykle ważne w zawodzie psychologa oraz pedagoga. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zdobędą niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FAMILIOLOGIA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA?

Studia na kierunku familiologia będą trwały 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku familiologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FAMILIOLOGIA STUDIA I STOPNIA

FAMILIOLOGIA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku familiologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek familiologia na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
studia II stopnia
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA?

Ukończenie studiów na kierunku familiologia otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci idealnie odnajdą się w poradniach psychologicznych czy małżeńskich. Równie ciekawą opcją może być praca w ośrodkach wychowawczych czy w domach opieki społecznych. Ponadto, po studiach na kierunku familiologia można znaleźć zatrudnienie w instytucjach profilaktyki społecznej czy w instytucjach interwencji psychologicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku familiologia:

 • instytucje profilaktyki społecznej
 • poradnie psychologiczne
 • domy opieki społecznej
 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje interwencji psychologicznej

Dobrym rozwiązaniem może być założenie własnej działalności gospodarczej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FAMILIOLOGIA

Komentarze (0)