Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Pedagogika-edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim studia

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim studia - kierunek studiów

Dzieci i języki obce to temat rzeka. W debacie publicznej podchodzono do niego niezliczoną ilość razy, niekiedy krytycznie i prześmiewczo, nazywając rodziców małych poliglotów przesadnie gorliwymi, innym razem z naukowym sznytem, starając się udowodnić, że osiąganie wybitnych efektów nauczania wymyka się z rąk wraz z wiekiem. Chociaż w dziecięco-językową narrację wkradło się wiele przekłamań, możemy być pewni co do dwóch kwestii: umysł dziecka przyswaja nowe informacje w imponującym tempie a język angielski ma się niezmiennie dobrze w klasyfikacji kompetencji niezbędnych młodym dorosłym, wkraczającym w swoje pierwsze zawodowe doświadczenia. Z połączenia tych dwóch faktów nietrudno wysnuć wniosek o korzyści wczesnego inwestowania w kształtowanie umiejętności lingwistycznych, ale co należy zrobić, by nie zniechęcić dziecka do zajęć? To miejsce na działanie dla wykwalifikowanego pedagoga, który rozumie mechanizmy przyswajania języka obcego, włada nim w stopniu zaawansowanym i dysponuje nowoczesnymi metodami wychowawczymi, które w efektywny sposób wspierają przygodę najmłodszych z mową inną, niż ojczysta.

Jeśli nauka języków obcych nigdy nie sprawiała Ci problemu, chciałbyś rozszerzyć swoje kompetencje lingwistyczne i wykorzystać je w pracy dydaktycznej, do której czujesz powołanie, masz świetny kontakt z dziećmi i chcesz podeprzeć go solidną wiedzą pedagogiczną, zależy Ci na interdyscyplinarnym wykształceniu humanistycznym, które zdobędziesz w oparciu o szeroką gamę zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim powinny znaleźć się na liście Twoich edukacyjnych priorytetów.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By stać się świetnym praktykiem w swoim przyszłym zawodzie, zapoznasz się z teoretycznymi podstawami wychowania oraz biomedycznymi podstawami rozwoju. Dowiesz się jaki wpływ na wychowanie mają media i jak wykorzystać technologie informacyjne w pracy pedagoga. Zetkniesz się z dydaktyką ogólną i pedagogiką społeczną, weźmiesz udział w szeregu praktyk przygotowujących Cię do zawodu nauczyciela oraz w lektoratach, które pozwolą Ci osiągnąć wysoki poziom znajomości języka angielskiego, pozwalający na swobodne i profesjonalne nauczanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Gramatyka, nauka pisania i czytania oraz ogólny język angielski zostaną potraktowane osobno, by uwrażliwić Cię na różnorodne metody przekazywania wiedzy, zależne od materiału. Skupisz się także na metodach edukacji przyrodniczej, matematycznej i literackiej, poznasz specyfikę literatury dziecięcej, weźmiesz udział w warsztatach wprowadzania dzieci w świat wartości oraz nauczania indywidualnego. Będziesz przygotowany do krytycznej oceny kierunków rozwoju współczesnej edukacji wczesnoszkolnej oraz proponowanych przez nią metod, a także do samodzielnego projektowania rozwiązań mających wpływ na kształt dydaktyki dziecięcej.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim? Twoje wykształcenie pozwoli Ci na rozważanie pracy w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych (klasy I-III) w charakterze pedagoga lub nauczyciela języka angielskiego. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli pracownika domów kultury i świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia językowe. Absolwenci edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim często decydują się także na prowadzenie indywidualnych zajęć językowych dla najmłodszych lub wiążą swoją karierę z organizacjami i fundacjami wspierającymi edukację dziecięcą.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – edukację wczesnoszkolną z przedszkolną z językiem angielskim?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • teoretycznych podstaw wychowania
 • biomedycznych podstaw wychowania i rozwoju
 • wpływu mediów na proces rozwoju i wychowania dziecka
 • wykorzystania technik informacyjnych w praktyce pedagogicznej
 • dydaktyki ogólnej
 • pedagogiki ogólnej i społecznej
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2 oraz języka niemieckiego jako dodatkowego
 • fonetyki, gramatyki, pisania i czytania w języku angielskim a także sposobów przekazywania wiedzy z tego zakresu w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • przyrodniczych, matematycznych i literackich metodach edukacyjnych
 • nauczania poprzez muzykę
 • literatury dziecięcej
 • nauczania grupowego i indywidualnego
 • wprowadzania dzieci w świat wartości
 • diagnozowania, przewidywania i krytycznej oceny kierunków rozwoju współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • samodzielnego projektowania rozwiązań mających wpływ na kształt dydaktyki dziecięcej

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim?

Absolwent kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • przedszkolach i punktach przedszkolnych
 • szkołach podstawowych (klasy I-III)
 • nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
 • pracownik domów kultury
 • pracownik świetlic środowiskowych
 • pracownik fundacji i organizacji wspierających edukację dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • indywidualny nauczyciel języka angielskiego

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z PRZEDSZKOLNĄ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim prowadzony jest przez:

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z PRZEDSZKOLNĄ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Komentarze (0)