Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim studia - kierunek studiów

Dzieci i języki obce to temat rzeka. W debacie publicznej podchodzono do niego niezliczoną ilość razy, niekiedy krytycznie i prześmiewczo, nazywając rodziców małych poliglotów przesadnie gorliwymi, innym razem z naukowym sznytem, starając się udowodnić, że osiąganie wybitnych efektów nauczania wymyka się z rąk wraz z wiekiem. Chociaż w dziecięco-językową narrację wkradło się wiele przekłamań, możemy być pewni co do dwóch kwestii: umysł dziecka przyswaja nowe informacje w imponującym tempie a język angielski ma się niezmiennie dobrze w klasyfikacji kompetencji niezbędnych młodym dorosłym, wkraczającym w swoje pierwsze zawodowe doświadczenia. Z połączenia tych dwóch faktów nietrudno wysnuć wniosek o korzyści wczesnego inwestowania w kształtowanie umiejętności lingwistycznych, ale co należy zrobić, by nie zniechęcić dziecka do zajęć? To miejsce na działanie dla wykwalifikowanego pedagoga, który rozumie mechanizmy przyswajania języka obcego, włada nim w stopniu zaawansowanym i dysponuje nowoczesnymi metodami wychowawczymi, które w efektywny sposób wspierają przygodę najmłodszych z mową inną, niż ojczysta.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli nauka języków obcych nigdy nie sprawiała Ci problemu, chciałbyś rozszerzyć swoje kompetencje lingwistyczne i wykorzystać je w pracy dydaktycznej, do której czujesz powołanie, masz świetny kontakt z dziećmi i chcesz podeprzeć go solidną wiedzą pedagogiczną, zależy Ci na interdyscyplinarnym wykształceniu humanistycznym, które zdobędziesz w oparciu o szeroką gamę zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim powinny znaleźć się na liście Twoich edukacyjnych priorytetów.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By stać się świetnym praktykiem w swoim przyszłym zawodzie, zapoznasz się z teoretycznymi podstawami wychowania oraz biomedycznymi podstawami rozwoju. Dowiesz się jaki wpływ na wychowanie mają media i jak wykorzystać technologie informacyjne w pracy pedagoga. Zetkniesz się z dydaktyką ogólną i pedagogiką społeczną, weźmiesz udział w szeregu praktyk przygotowujących Cię do zawodu nauczyciela oraz w lektoratach, które pozwolą Ci osiągnąć wysoki poziom znajomości języka angielskiego, pozwalający na swobodne i profesjonalne nauczanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Gramatyka, nauka pisania i czytania oraz ogólny język angielski zostaną potraktowane osobno, by uwrażliwić Cię na różnorodne metody przekazywania wiedzy, zależne od materiału. Skupisz się także na metodach edukacji przyrodniczej, matematycznej i literackiej, poznasz specyfikę literatury dziecięcej, weźmiesz udział w warsztatach wprowadzania dzieci w świat wartości oraz nauczania indywidualnego. Będziesz przygotowany do krytycznej oceny kierunków rozwoju współczesnej edukacji wczesnoszkolnej oraz proponowanych przez nią metod, a także do samodzielnego projektowania rozwiązań mających wpływ na kształt dydaktyki dziecięcej.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim? Twoje wykształcenie pozwoli Ci na rozważanie pracy w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych (klasy I-III) w charakterze pedagoga lub nauczyciela języka angielskiego. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli pracownika domów kultury i świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia językowe. Absolwenci edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim często decydują się także na prowadzenie indywidualnych zajęć językowych dla najmłodszych lub wiążą swoją karierę z organizacjami i fundacjami wspierającymi edukację dziecięcą.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z PRZEDSZKOLNĄ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – edukację wczesnoszkolną z przedszkolną z językiem angielskim?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • teoretycznych podstaw wychowania
   • biomedycznych podstaw wychowania i rozwoju
   • wpływu mediów na proces rozwoju i wychowania dziecka
   • wykorzystania technik informacyjnych w praktyce pedagogicznej
   • dydaktyki ogólnej
   • pedagogiki ogólnej i społecznej
   • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2 oraz języka niemieckiego jako dodatkowego
   • fonetyki, gramatyki, pisania i czytania w języku angielskim a także sposobów przekazywania wiedzy z tego zakresu w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   • przyrodniczych, matematycznych i literackich metodach edukacyjnych
   • nauczania poprzez muzykę
   • literatury dziecięcej
   • nauczania grupowego i indywidualnego
   • wprowadzania dzieci w świat wartości
   • diagnozowania, przewidywania i krytycznej oceny kierunków rozwoju współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
   • samodzielnego projektowania rozwiązań mających wpływ na kształt dydaktyki dziecięcej

   Czas trwania studiów na kierunku pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim?

   Absolwent kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • przedszkolach i punktach przedszkolnych
   • szkołach podstawowych (klasy I-III)
   • nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
   • pracownik domów kultury
   • pracownik świetlic środowiskowych
   • pracownik fundacji i organizacji wspierających edukację dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   • indywidualny nauczyciel języka angielskiego

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z PRZEDSZKOLNĄ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

   Komentarze (0)