Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia - kierunek studiów

Opiekunowie i wychowawcy – kojarzeni z czasem spędzonym w szkolnej ławie lub z kolonijnymi wyjazdami. Surowi lub liberalni, zapadający nam w pamięć ze względu na umiejętność stworzenia wyjątkowo dobrych relacji lub za sprawą nie do końca sprawiedliwych decyzji. Kim jest zatem wychowawca doskonały? Czy istnieje katalog cech, które mogą zadecydować o czyichś predyspozycjach do wykonywania tego niełatwego zawodu? Wiele zależy od umiejętności uruchomienia indywidualnego podejścia do każdej sytuacji dydaktycznej. Przed wyjątkowo złożonym zadaniem stają pedagodzy, którzy zdecydują się na pracę w ośrodkach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Do standardowych wyzwań edukacyjno-wychowawczych dołożyć muszą bowiem specyfikę pracy z osobami wymagającymi szczególnego podejścia ze względu na chorobę, trudną sytuację społeczną, materialną lub psychiczną. Do tak istotnej roli przygotowują się adepci, którzy wybrali studia na kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli nie boisz się wyzwań, potrafisz rozwiązywać jednostkowe problemy dzięki umieszczaniu ich w szerszej perspektywie, masz doskonały kontakt z ludźmi i chciałbyś wykorzystywać swoje predyspozycje w pracy na rzecz wspierania edukacji, rozwoju i wychowania osób pozostających w trudnych sytuacjach życiowych, studia na kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By właściwie diagnozować potrzeby rozwojowe i wychowawcze jednostek, nauczysz się postrzegać każdy problem w perspektywie społecznej. Zbadasz wpływ innych ludzi na psychikę jednostki, przyjrzysz się zależnościom między środowiskiem a przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktycznego, któremu podlegają dzieci, młodzież i dorosłe osoby uczące się – obie te perspektywy poznasz dzięki zajęciom z psychologii i pedagogiki społecznej. Dowiesz się czym jest środowisko wychowawcze, jaki wpływ ma na rozwój dziecka i jakie cechy powinno wykazywać, by kształtować w jednostkach odpowiednie postawy i wartości. Zgłębisz wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, opanujesz podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz opieki nad małymi dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Nauczysz się pracować z grupą i prowadzić poradnictwo indywidualne, dowiesz się czym są interwencje kryzysowe i jak je przeprowadzać, nauczysz się diagnozować problemy współczesnej edukacji i proponować rozwiązania modernizujące system dydaktyczny i opiekuńczo-wychowawczy. Przekonasz się jak wiele aspektów rozwoju człowieka jest uwarunkowanych biograficznie i w jaki sposób dotrzeć do psychopedagogicznych kontekstów biografii jednostki. Zapoznasz się z przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego, przyjrzysz się modelom pomocy i wsparcia społecznego od strony teoretycznej i praktycznej, weźmiesz udział w zajęciach z emisji głosu i będziesz miał okazję postawić na samorozwój zawodowy, dzięki warsztatom umacniającym kompetencje opiekuna-wychowawcy.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza? Będziesz mógł związać swoją karierę z systemem oświaty, spełniając się w roli pedagoga szkolnego, nauczyciela w szkołach podstawowych i gimnazjach, opiekuna na świetlicach szkolnych, w bursach i internatach. Absolwenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej bardzo często decydują się na pracę w domach dziecka, domach pomocy społecznej, placówkach socjoterapeutycznych czy centrach pomocy rodzinie. Będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w pracy na rzecz fundacji i organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • podstaw psychologii i pedagogiki społecznej
   • diagnozy, oceny i kształtowania środowisk wychowawczych
   • podstaw pedagogiki specjalnej
   • edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
   • opieki nad małymi dziećmi i dziećmi przebywającymi w żłobkach
   • opieki nad osobą starszą
   • poradnictwa indywidualnego i grupowego
   • przeprowadzania interwencji kryzysowych
   • diagnozowania problemów współczesnej edukacji i proponowania rozwiązań modernizujących system dydaktyczny i opiekuńczo-wychowawczy
   • biograficznych aspektów rozwoju człowieka
   • psychopedagogicznych kontekstów biografii jednostki
   • podstaw filozofii i etyki
   • przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego
   • struktury i sposobów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce
   • teorii z zakresu modeli pomocy i wsparcia społecznego oraz wykorzystywania ich w praktyce
   • kultury języka i emisji głosu
   • kompetencji opiekuna i wychowawcy (samorozwój, budowanie autorytetu, wspieranie osobowości)

   Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studenci, którzy zdecydują się na pierwszą opcję będą codziennie uczęszczać na zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

   Tematyka zajęć na powyższym kierunku będzie związana z naukami społecznymi i pedagogicznymi.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Osoby, które aplikują na powyższe studia będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych oraz humanistycznych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów związanych z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

   • Pedagogika specjalna
   • Psychologia kliniczna
   • Socjopedagogiczne problemy dzieci i młodzieży
   • Obszary i formy pracy socjalnej

    

   3. Nabywane umiejętności

   W ramach licznych warsztatów realizowanych na kierunku pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje pedagogiczne i psychologiczne, niezbędne do przeprowadzania terapii pedagogicznej czy zajęć wychowawczych. Ponadto poznasz metody pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi oraz nauczysz się profesjonalnych technik diagnostycznych oraz dydaktycznych, które zastosujesz w zawodzie pedagoga i nauczyciela.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

   Czas trwania studiów na kierunku pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza?

   Absolwent kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • pedagog szkolny
   • nauczyciel w szkołach podstawowych i gimnazjach
   • opiekun w świetlicach szkolnych i środowiskowych
   • bursach i internatach
   • domach dziecka
   • domach pomocy społecznej
   • placówkach socjoterapeutycznych
   • centrach pomocy rodzinie
   • fundacjach i organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom, rodzinom i osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

   Komentarze (1)

   Kacper odpowiedz

   Jakie studia podyplomowe muszę ukończyć żeby uczyć biologii i chemii w szkołach ponadposta wowych