Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia

Pedagogika - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia - kierunek studiów

Opiekunowie i wychowawcy – kojarzeni z czasem spędzonym w szkolnej ławie lub z kolonijnymi wyjazdami. Surowi lub liberalni, zapadający nam w pamięć ze względu na umiejętność stworzenia wyjątkowo dobrych relacji lub za sprawą nie do końca sprawiedliwych decyzji. Kim jest zatem wychowawca doskonały? Czy istnieje katalog cech, które mogą zadecydować o czyichś predyspozycjach do wykonywania tego niełatwego zawodu? Wiele zależy od umiejętności uruchomienia indywidualnego podejścia do każdej sytuacji dydaktycznej. Przed wyjątkowo złożonym zadaniem stają pedagodzy, którzy zdecydują się na pracę w ośrodkach i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Do standardowych wyzwań edukacyjno-wychowawczych dołożyć muszą bowiem specyfikę pracy z osobami wymagającymi szczególnego podejścia ze względu na chorobę, trudną sytuację społeczną, materialną lub psychiczną. Do tak istotnej roli przygotowują się adepci, którzy wybrali studia na kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Jeśli nie boisz się wyzwań, potrafisz rozwiązywać jednostkowe problemy dzięki umieszczaniu ich w szerszej perspektywie, masz doskonały kontakt z ludźmi i chciałbyś wykorzystywać swoje predyspozycje w pracy na rzecz wspierania edukacji, rozwoju i wychowania osób pozostających w trudnych sytuacjach życiowych, studia na kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mogą się okazać tym, czego szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By właściwie diagnozować potrzeby rozwojowe i wychowawcze jednostek, nauczysz się postrzegać każdy problem w perspektywie społecznej. Zbadasz wpływ innych ludzi na psychikę jednostki, przyjrzysz się zależnościom między środowiskiem a przebiegiem procesu wychowawczo-dydaktycznego, któremu podlegają dzieci, młodzież i dorosłe osoby uczące się – obie te perspektywy poznasz dzięki zajęciom z psychologii i pedagogiki społecznej. Dowiesz się czym jest środowisko wychowawcze, jaki wpływ ma na rozwój dziecka i jakie cechy powinno wykazywać, by kształtować w jednostkach odpowiednie postawy i wartości. Zgłębisz wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, opanujesz podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością oraz opieki nad małymi dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Nauczysz się pracować z grupą i prowadzić poradnictwo indywidualne, dowiesz się czym są interwencje kryzysowe i jak je przeprowadzać, nauczysz się diagnozować problemy współczesnej edukacji i proponować rozwiązania modernizujące system dydaktyczny i opiekuńczo-wychowawczy. Przekonasz się jak wiele aspektów rozwoju człowieka jest uwarunkowanych biograficznie i w jaki sposób dotrzeć do psychopedagogicznych kontekstów biografii jednostki. Zapoznasz się z przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego, przyjrzysz się modelom pomocy i wsparcia społecznego od strony teoretycznej i praktycznej, weźmiesz udział w zajęciach z emisji głosu i będziesz miał okazję postawić na samorozwój zawodowy, dzięki warsztatom umacniającym kompetencje opiekuna-wychowawcy.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza? Będziesz mógł związać swoją karierę z systemem oświaty, spełniając się w roli pedagoga szkolnego, nauczyciela w szkołach podstawowych i gimnazjach, opiekuna na świetlicach szkolnych, w bursach i internatach. Absolwenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej bardzo często decydują się na pracę w domach dziecka, domach pomocy społecznej, placówkach socjoterapeutycznych czy centrach pomocy rodzinie. Będziesz mógł wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w pracy na rzecz fundacji i organizacji zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw psychologii i pedagogiki społecznej
 • diagnozy, oceny i kształtowania środowisk wychowawczych
 • podstaw pedagogiki specjalnej
 • edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością
 • opieki nad małymi dziećmi i dziećmi przebywającymi w żłobkach
 • opieki nad osobą starszą
 • poradnictwa indywidualnego i grupowego
 • przeprowadzania interwencji kryzysowych
 • diagnozowania problemów współczesnej edukacji i proponowania rozwiązań modernizujących system dydaktyczny i opiekuńczo-wychowawczy
 • biograficznych aspektów rozwoju człowieka
 • psychopedagogicznych kontekstów biografii jednostki
 • podstaw filozofii i etyki
 • przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • struktury i sposobów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce
 • teorii z zakresu modeli pomocy i wsparcia społecznego oraz wykorzystywania ich w praktyce
 • kultury języka i emisji głosu
 • kompetencji opiekuna i wychowawcy (samorozwój, budowanie autorytetu, wspieranie osobowości)

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza?

Absolwent kierunku pedagogika – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pedagog szkolny
 • nauczyciel w szkołach podstawowych i gimnazjach
 • opiekun w świetlicach szkolnych i środowiskowych
 • bursach i internatach
 • domach dziecka
 • domach pomocy społecznej
 • placówkach socjoterapeutycznych
 • centrach pomocy rodzinie
 • fundacjach i organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom, rodzinom i osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Komentarze (0)