Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna studia - kierunek studiów

Przestępczość jest jednym z tematów, które wolimy omijać, identyfikować jako niedotyczące nas, odsuwać od siebie na bezpieczną odległość i zamykać za szybami telewizorów, które chronią nas przed bezpośrednią, realną konfrontacją z tym, co dzieje się zawsze na cudzych podwórkach. Szersza, ponadindywidualna perspektywa uświadamia nam jednak, że nasza dzielnica, miasto, kraj, to jak najbardziej wspólne podwórka, przestrzenie, za które wszyscy bierzemy odpowiedzialność i na które nie warto zamykać oczu, nawet, jeśli to, co zobaczymy wzbudzi w nas dyskomfort, zaburzy estetykę, wpędzi w przygnębienie. Każda z tych emocji jest bowiem punktem wyjścia do uruchomienia krytycznej refleksji a w konsekwencji – puntem zapalnym zmian. W statystykach przytaczanych co jakiś czas przez media rzadko kiedy znajdziemy krzepiące informacje – przestępczość, zwłaszcza wśród nieletnich, z roku na rok rośnie a obecność tego zjawiska staje się niemalże oczywistością. Dla tych, którzy wciąż nie przechodzą nad nim do porządku dziennego, mają w sobie reakcyjność i niezgodę na pozostawianie trudnych spraw samym sobie i chcą pomagać osobom pozostającym w konflikcie z prawem, powstały studia na kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli możesz pochwalić się siłą charakteru, kochasz ludzi i chcesz mądrze pomagać tym, którzy przeoczyli własne drogowskazy lub są o krok od wejścia na niewłaściwe drogi a poza idealistyczną pracą u podstaw chcesz wykonywać realną pracę, opartą o szereg przepisów prawa i systemy funkcjonowania instytucji pomocowych, studia na kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna powinny znaleźć się na liście Twoich edukacyjnych priorytetów.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Dowiesz się jak funkcjonują współczesne systemy penitencjarne i porównasz je z tymi stosowanymi historycznie, na przestrzeni wieków. Przyjrzysz się ewolucji więziennictwa, poznasz i ocenisz metody resocjalizacji stosowane w zakładach karnych i poprawczych, zostaniesz przygotowany do projektowania własnych rozwiązań wspierających rozwój systemu penitencjarnego. Przyjrzysz się statystykom dotyczącym przestępczości w Polsce i Unii Europejskiej, poznasz metody polityki karnej prowadzonej w krajach wspólnoty i porównasz je z lokalnymi metodami przeciwdziałania przestępczości. Zajmiesz się andragogiką, czyli kształceniem osób dorosłych, poznasz metodykę pracy kuratora rodzinnego, elementy etiologii kryminalnej oraz sposoby prowadzenia efektywnych mediacji w wychowaniu resocjalizacyjnym. Zaznajomisz się z podstawami prawa rodzinnego i karnego, dowiesz się, jaką rolę odgrywają służby mundurowe w systemie profilaktyki i prewencji. Przyjrzysz się interesującym i szczegółowym zagadnieniom, które przybliżą Cię do zamkniętego świata zakładów karnych i resocjalizacyjnych – weźmiesz na warsztat język więźniów biorąc udział w zajęciach warsztatowych z polonistycznych aspektów grpsery, przyjrzysz się specyfice więziennej codzienności kształtującej postawy jednostek i grup, między innymi macierzyństwu i ojcostwu doświadczanemu w murach placówek i instytucji karnych.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna? Znajomość mechanizmów stojących za procesami prowadzącymi do niedostosowania społecznego sprawi, że będziesz pożądanym specjalistą gotowym do pracy w instytucjach profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowywaniem i korekcją patologicznych zachowań. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli członka kuratorskich zespołów sądowych oraz pracownika zakładów karnych i poprawczych. Z Twoich umiejętności skorzystają także domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szczególnie te wspierające działania resocjalizacyjne. Zdobyte kompetencje pozwolą Ci również na rozważanie współpracy ze służbami mundurowymi i wspieranie ich w działaniach prewencyjnych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • funkcjonowania współczesnych oraz historycznych systemów penitencjarnych
   • ewolucji więziennictwa w Polsce
   • metod resocjalizacji stosowanych w zakładach karnych i poprawczych
   • projektowania własnych rozwiązań wspierających rozwój systemów penitencjarnych
   • statystyk opisujących przestępczość w Polsce i Unii Europejskiej
   • metod polityki karnej stosowanych lokalnie oraz w krajach wspólnoty
   • andragogiki, czyli kształcenia dorosłych
   • metod pracy kuratora rodzinnego
   • prowadzenia mediacji w wychowaniu resocjalizacyjnym
   • podstaw prawa karnego i rodzinnego
   • roli służb mundurowych w systemie profilaktyki i prewencji
   • polonistycznych aspektów grypsery

   wyglądają studia na kierunku pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Program kształcenie na kierunku pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna będzie oscylował głownie wokół nauk społecznych.

   Studenci powyższego kierunku będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Jako student kierunku pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich o tematyce związanej z naukami pedagogicznymi, społecznymi oraz humanistycznymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

   • Kryminologia z elementami wiktymologii
   • Macierzyństwo i ojcostwo w zakładzie karnym
   • Zarządzanie i style zarządzania instytucjami resocjalizacyjnymi
   • Psychologia sądowa i penitencjarna

    

   3. Nabywane umiejętności

   W czasie studiów na powyższym kierunku, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także wiele niezwykle istotnych umiejętności praktycznych. Studenci rozwiną swoje kompetencje z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki, co z powodzeniem wykorzystają podczas pracy w zakładach karnych, ośrodkach wychowawczych czy penitencjarnych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki , dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie zawodowe.

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna będą trwały dwa lata, czyli cztery semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

   Czas trwania studiów na kierunku pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna?

   Absolwent kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • pracownik instytucji profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowywaniem i korekcją zachowań patologicznych
   • członek kuratorskich zespołów sądowych
   • zakładach karnych i poprawczych
   • domach dziecka
   • świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
   • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
   • doradca w służbach mundurowych wspierający działania prewencyjne

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

   Komentarze (0)