Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Pedagogika-pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna studia - kierunek studiów

Przestępczość jest jednym z tematów, które wolimy omijać, identyfikować jako niedotyczące nas, odsuwać od siebie na bezpieczną odległość i zamykać za szybami telewizorów, które chronią nas przed bezpośrednią, realną konfrontacją z tym, co dzieje się zawsze na cudzych podwórkach. Szersza, ponadindywidualna perspektywa uświadamia nam jednak, że nasza dzielnica, miasto, kraj, to jak najbardziej wspólne podwórka, przestrzenie, za które wszyscy bierzemy odpowiedzialność i na które nie warto zamykać oczu, nawet, jeśli to, co zobaczymy wzbudzi w nas dyskomfort, zaburzy estetykę, wpędzi w przygnębienie. Każda z tych emocji jest bowiem punktem wyjścia do uruchomienia krytycznej refleksji a w konsekwencji – puntem zapalnym zmian. W statystykach przytaczanych co jakiś czas przez media rzadko kiedy znajdziemy krzepiące informacje – przestępczość, zwłaszcza wśród nieletnich, z roku na rok rośnie a obecność tego zjawiska staje się niemalże oczywistością. Dla tych, którzy wciąż nie przechodzą nad nim do porządku dziennego, mają w sobie reakcyjność i niezgodę na pozostawianie trudnych spraw samym sobie i chcą pomagać osobom pozostającym w konflikcie z prawem, powstały studia na kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna.

Jeśli możesz pochwalić się siłą charakteru, kochasz ludzi i chcesz mądrze pomagać tym, którzy przeoczyli własne drogowskazy lub są o krok od wejścia na niewłaściwe drogi a poza idealistyczną pracą u podstaw chcesz wykonywać realną pracę, opartą o szereg przepisów prawa i systemy funkcjonowania instytucji pomocowych, studia na kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna powinny znaleźć się na liście Twoich edukacyjnych priorytetów.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Dowiesz się jak funkcjonują współczesne systemy penitencjarne i porównasz je z tymi stosowanymi historycznie, na przestrzeni wieków. Przyjrzysz się ewolucji więziennictwa, poznasz i ocenisz metody resocjalizacji stosowane w zakładach karnych i poprawczych, zostaniesz przygotowany do projektowania własnych rozwiązań wspierających rozwój systemu penitencjarnego. Przyjrzysz się statystykom dotyczącym przestępczości w Polsce i Unii Europejskiej, poznasz metody polityki karnej prowadzonej w krajach wspólnoty i porównasz je z lokalnymi metodami przeciwdziałania przestępczości. Zajmiesz się andragogiką, czyli kształceniem osób dorosłych, poznasz metodykę pracy kuratora rodzinnego, elementy etiologii kryminalnej oraz sposoby prowadzenia efektywnych mediacji w wychowaniu resocjalizacyjnym. Zaznajomisz się z podstawami prawa rodzinnego i karnego, dowiesz się, jaką rolę odgrywają służby mundurowe w systemie profilaktyki i prewencji. Przyjrzysz się interesującym i szczegółowym zagadnieniom, które przybliżą Cię do zamkniętego świata zakładów karnych i resocjalizacyjnych – weźmiesz na warsztat język więźniów biorąc udział w zajęciach warsztatowych z polonistycznych aspektów grpsery, przyjrzysz się specyfice więziennej codzienności kształtującej postawy jednostek i grup, między innymi macierzyństwu i ojcostwu doświadczanemu w murach placówek i instytucji karnych.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna? Znajomość mechanizmów stojących za procesami prowadzącymi do niedostosowania społecznego sprawi, że będziesz pożądanym specjalistą gotowym do pracy w instytucjach profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowywaniem i korekcją patologicznych zachowań. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli członka kuratorskich zespołów sądowych oraz pracownika zakładów karnych i poprawczych. Z Twoich umiejętności skorzystają także domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szczególnie te wspierające działania resocjalizacyjne. Zdobyte kompetencje pozwolą Ci również na rozważanie współpracy ze służbami mundurowymi i wspieranie ich w działaniach prewencyjnych.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – pedagogikę resocjalizacyjną i penitencjarną?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania współczesnych oraz historycznych systemów penitencjarnych
 • ewolucji więziennictwa w Polsce
 • metod resocjalizacji stosowanych w zakładach karnych i poprawczych
 • projektowania własnych rozwiązań wspierających rozwój systemów penitencjarnych
 • statystyk opisujących przestępczość w Polsce i Unii Europejskiej
 • metod polityki karnej stosowanych lokalnie oraz w krajach wspólnoty
 • andragogiki, czyli kształcenia dorosłych
 • metod pracy kuratora rodzinnego
 • prowadzenia mediacji w wychowaniu resocjalizacyjnym
 • podstaw prawa karnego i rodzinnego
 • roli służb mundurowych w systemie profilaktyki i prewencji
 • polonistycznych aspektów grypsery

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna?

Absolwent kierunku pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik instytucji profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowywaniem i korekcją zachowań patologicznych
 • członek kuratorskich zespołów sądowych
 • zakładach karnych i poprawczych
 • domach dziecka
 • świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • doradca w służbach mundurowych wspierający działania prewencyjne

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA - PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

Komentarze (0)