Pedagogika medialna studia - kierunek studiów

Wyobraź sobie, że spędzasz czas w czytelni bibliotecznej, zajmujesz jeden ze stolików ustawionych w rzędzie z zaskakującą precyzją, pod stopami masz dywan przechowujący kilka warstw kurzu, dookoła reagły pełne książek a jedną z nich przed oczami – właśnie przygotowujesz się do ważnego egzaminu przyswajając wiedzę z pożółkłych stron i stawianych maszynowo liter. Nie słyszysz prawie żadnych dźwięków poza tymi, które rodzą się z podobnych edukacyjnych zmagań Twoich bibliotecznych współtowarzyszy . Brzmi nużąco i masz ochotę skwitować ten akapit ziewnięciem? Nic dziwnego – opisuje on bowiem taki proces zdobywania wiedzy, który dla naszych uwspółcześnionych, nieco rozpędzonych i niecierpliwych mózgów może wydawać się doświadczeniem nie do przeskoczenia. Nie od dziś wiadomo, że metoda, którą przyjmiemy ucząc się czegoś, ma przełożenie na późniejsze efekty naszej nauki a im lepiej dopasowana jest do naszych indywidualnych predyspozycji i możliwości percepcyjnych, tym dłużej pamiętamy przyswajane fakty przyswajane za jej pomocą. W dzisiejszych czasach media i nowoczesne technologie nie stanowią już tła dla naszych doświadczeń, ale organizują je, przekształcają, zmieniają nasz sposób postrzegania rzeczywistości a co za tym idzie – także sposób zdobywania wiedzy o świecie. Próba zamiany bibliotecznej czytelni na monitor komputera, wykładu na profesorską transmisję on-line i zbiorów notatek na edukacyjne serwery z wiedzą to nie tyle ciekawostka dla geeków, ale ambicja nadania nowwego kierunku współczesnej edukacji. Medoty i narzędzia potrzebne do dokonania tej zmiany, uzyskują adepci, którzy kończą studia na kierunku pedagogika medialna.

 

Dla kogo ten kierunek

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? W przypadku tych konkretnych studiów, warto zacząć od prezentacji metody – pedagogika medialna jest kursem o charakterze e-learningowym, który umożliwia Ci zdalne uczestnictwo w większości uczelnianych zajęć. Dzięki temu w praktyce przyjrzysz się najnowszym rozwiązaniom edukacyjnym – testując na własnej skórze techniki kształcenia na odległość będziesz w stanie realnie ocenić ich wartość i uniknąć błędów związanych z tą formą przekazywania wiedzy w swojej przyszłej praktyce pedagogicznej. Będziesz przygotowany do posługiwania się mediami i najnowszymi technologiami jako narzędziami pracy intelektualnej oraz samorozwoju. Opanujesz podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki ogólnej, poznasz współczesne teorie wychowania i kształcenia oraz metodologie badań społecznych. Skorzystasz z możliwości grafiki komputerowej, narzędzi internetowych i e-learningowych w edukacji, opanujesz język angielski w mowie i piśmie, przyjrzysz się przekazom medialnym pod kątem przekazywanych przez nie treści. Zdobędziesz kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, przeprowadzania diagnostyki pedagogicznej oraz tworzenia edukacyjnych witryn internetowych. Zapoznasz się z mechanizmami psychologii internetu, prawnymi aspektami e-learningu oraz dydaktyką kognitywistyczną.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika medialna? Sprawdzisz się wszędzie tam, gdzie pożądane będą umiejętności z pogranicza pedagogiki i technologii informacyjnych. Szerokie pole możliwości dają Ci coraz popularniejsze wirtualne jednostki edukacyjne, w których będziesz mógł pełnić rolę moderatora, wykładowcy, konsultanta i animatora. Będziesz mógł rozwijać karierę w instytucjach kulturalno-oświatowych pracując na stanowisku specjalisty odpowiedzialnego za wdrażanie technologii informacyjnych, powoływania do życia centrów informatyczno-dydaktycznych czy marketing i budowanie wizerunku instytucji za pomocą nowoczesnych metod i technologii. Z powodzeniem odnajdziesz się także w branży medialnej, redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych oraz agencjach reklamowych i interaktywnych, szczególnie tych, które w swojej działalności podejmują tematykę oświatową i korzystają z nowoczesnych narzędzi projektowych.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na pedagogikę medialną na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA MEDIALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku pedagogika

Specjalności na kierunku pedagogika

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MEDIALNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę medialną?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • orientacji w najnowszych narzędziach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki e-learningu
 • posługiwania się mediami i najnowszymi technologiami jako narzędziami pracy intelektualnej oraz samorozwoju
 • podstaw psychologii, socjologii i pedagogiki ogólnej
 • współczesnych teorii wychowywania i kształcenia
 • metodologii badań społecznych
 • wykorzystywania grafiki komputerowej, narzędzi internetowych i e-learningowych w edukacji
 • posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • interpretowania i krytycznego oceniania treści przekazywanych w komunikatach medialnych
 • komunikacji interpersonalnej
 • przeprowadzania diagnostyki pedagogicznej
 • tworzenia edukacyjnych witryn internetowych
 • psychologii internetu
 • prawnych aspektów e-learningu
 • dydaktyki kognitywistycznej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA MEDIALNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA MEDIALNA STUDIA I STOPNIA

Gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika medialna?

Absolwent kierunku pedagogika medialna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • wirtualnych jednostkach edukacyjnych
 • instytucjach kulturalno-oświatowych
 • moderator procesów związanych z platformami e-learningowymi
 • wykładowca korzystający z metod e-learningu
 • konsultant do spraw projektowania i wdrażania rozwiązań e-learningowych
 • specjalista do spraw wdrażania technologii informacyjnych
 • projektant centrów informacyjno-dydaktycznych
 • redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych
 • agencjach marketingowych i interaktywnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MEDIALNA

Komentarze (0)