Dodaj do ulubionych

Pedagogika medialna studia - kierunek studiów

Wyobraź sobie, że spędzasz czas w czytelni bibliotecznej, zajmujesz jeden ze stolików ustawionych w rzędzie z zaskakującą precyzją, pod stopami masz dywan przechowujący kilka warstw kurzu, dookoła reagły pełne książek a jedną z nich przed oczami – właśnie przygotowujesz się do ważnego egzaminu przyswajając wiedzę z pożółkłych stron i stawianych maszynowo liter. Nie słyszysz prawie żadnych dźwięków poza tymi, które rodzą się z podobnych edukacyjnych zmagań Twoich bibliotecznych współtowarzyszy . Brzmi nużąco i masz ochotę skwitować ten akapit ziewnięciem? Nic dziwnego – opisuje on bowiem taki proces zdobywania wiedzy, który dla naszych uwspółcześnionych, nieco rozpędzonych i niecierpliwych mózgów może wydawać się doświadczeniem nie do przeskoczenia. Nie od dziś wiadomo, że metoda, którą przyjmiemy ucząc się czegoś, ma przełożenie na późniejsze efekty naszej nauki a im lepiej dopasowana jest do naszych indywidualnych predyspozycji i możliwości percepcyjnych, tym dłużej pamiętamy przyswajane fakty przyswajane za jej pomocą. W dzisiejszych czasach media i nowoczesne technologie nie stanowią już tła dla naszych doświadczeń, ale organizują je, przekształcają, zmieniają nasz sposób postrzegania rzeczywistości a co za tym idzie – także sposób zdobywania wiedzy o świecie. Próba zamiany bibliotecznej czytelni na monitor komputera, wykładu na profesorską transmisję on-line i zbiorów notatek na edukacyjne serwery z wiedzą to nie tyle ciekawostka dla geeków, ale ambicja nadania nowwego kierunku współczesnej edukacji. Medoty i narzędzia potrzebne do dokonania tej zmiany, uzyskują adepci, którzy kończą studia na kierunku pedagogika medialna.

 

Dla kogo ten kierunek

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? W przypadku tych konkretnych studiów, warto zacząć od prezentacji metody – pedagogika medialna jest kursem o charakterze e-learningowym, który umożliwia Ci zdalne uczestnictwo w większości uczelnianych zajęć. Dzięki temu w praktyce przyjrzysz się najnowszym rozwiązaniom edukacyjnym – testując na własnej skórze techniki kształcenia na odległość będziesz w stanie realnie ocenić ich wartość i uniknąć błędów związanych z tą formą przekazywania wiedzy w swojej przyszłej praktyce pedagogicznej. Będziesz przygotowany do posługiwania się mediami i najnowszymi technologiami jako narzędziami pracy intelektualnej oraz samorozwoju. Opanujesz podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki ogólnej, poznasz współczesne teorie wychowania i kształcenia oraz metodologie badań społecznych. Skorzystasz z możliwości grafiki komputerowej, narzędzi internetowych i e-learningowych w edukacji, opanujesz język angielski w mowie i piśmie, przyjrzysz się przekazom medialnym pod kątem przekazywanych przez nie treści. Zdobędziesz kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej, przeprowadzania diagnostyki pedagogicznej oraz tworzenia edukacyjnych witryn internetowych. Zapoznasz się z mechanizmami psychologii internetu, prawnymi aspektami e-learningu oraz dydaktyką kognitywistyczną.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika medialna? Sprawdzisz się wszędzie tam, gdzie pożądane będą umiejętności z pogranicza pedagogiki i technologii informacyjnych. Szerokie pole możliwości dają Ci coraz popularniejsze wirtualne jednostki edukacyjne, w których będziesz mógł pełnić rolę moderatora, wykładowcy, konsultanta i animatora. Będziesz mógł rozwijać karierę w instytucjach kulturalno-oświatowych pracując na stanowisku specjalisty odpowiedzialnego za wdrażanie technologii informacyjnych, powoływania do życia centrów informatyczno-dydaktycznych czy marketing i budowanie wizerunku instytucji za pomocą nowoczesnych metod i technologii. Z powodzeniem odnajdziesz się także w branży medialnej, redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych oraz agencjach reklamowych i interaktywnych, szczególnie tych, które w swojej działalności podejmują tematykę oświatową i korzystają z nowoczesnych narzędzi projektowych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na pedagogikę medialną na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka z astronomią, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA MEDIALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA MEDIALNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Pedagogika medialna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika medialna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę medialną?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • orientacji w najnowszych narzędziach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki e-learningu
 • posługiwania się mediami i najnowszymi technologiami jako narzędziami pracy intelektualnej oraz samorozwoju
 • podstaw psychologii, socjologii i pedagogiki ogólnej
 • współczesnych teorii wychowywania i kształcenia
 • metodologii badań społecznych
 • wykorzystywania grafiki komputerowej, narzędzi internetowych i e-learningowych w edukacji
 • posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • interpretowania i krytycznego oceniania treści przekazywanych w komunikatach medialnych
 • komunikacji interpersonalnej
 • przeprowadzania diagnostyki pedagogicznej
 • tworzenia edukacyjnych witryn internetowych
 • psychologii internetu
 • prawnych aspektów e-learningu
 • dydaktyki kognitywistycznej

Jak wyglądają studia na specjalizacji pedagogika medialna?

 

1. Typ i tryb studiów

Specjalizację pedagogika medialna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na studia zaoczne, na naukę poświęcisz wybrane weekendy semestru. Taka opcja kształcenia będzie idealnym wyborem dla osób, którym zależy na połączeniu studiów z innymi aktywnościami.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk społecznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

W ramach specjalizacji pedagogika medialna skupisz się na rozwijaniu wiedzy z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych i psychologicznych, a także dowiesz się więcej na temat medioznawstwa czy informatyki. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Metodologia badań społecznych
 • Metodyka edukacji on-line
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Praca z dźwiękiem

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższej specjalizacji, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych. Zdecydowania najwięcej czasu poświęcisz doskonaleniu swoich kompetencji pedagogicznych i dydaktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w zawodzie nauczyciela, wychowawcy i pedagoga. Ponadto, dowiesz się w jaki sposób analizować wybrane przekazy medialne i ich wpływ na psychikę odbiorcy w każdym wieku. Studenci poznają także sposoby zastosowania różnorodnych mediów, takich jak telewizja, internet czy prasa do celów edukacyjnych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji pedagogika medialna będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika medialna?

Absolwent kierunku pedagogika medialna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • wirtualnych jednostkach edukacyjnych
 • instytucjach kulturalno-oświatowych
 • moderator procesów związanych z platformami e-learningowymi
 • wykładowca korzystający z metod e-learningu
 • konsultant do spraw projektowania i wdrażania rozwiązań e-learningowych
 • specjalista do spraw wdrażania technologii informacyjnych
 • projektant centrów informacyjno-dydaktycznych
 • redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych
 • agencjach marketingowych i interaktywnych

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA MEDIALNA

Komentarze (0)