Pedagogy - resocialization with intercultural education

Pedagogy - resocialization with intercultural education

Dodaj do ulubionych

Pedagogy - resocialization with intercultural education studia - kierunek studiów

Wśród wyzwań stojących przed pedagogiem istnieją takie, z którymi nie jest łatwo się mierzyć. Dotyczą złych ludzkich decyzji podjętych w trudnych momentach życia, społecznych patologii, rozwoju zaburzonego czynnikami rodzinnymi, psychologicznymi lub środowiskowymi a coraz częściej także kwestii związanych z pochodzeniem, rasą i kulturą. W zmieniającej się, nowoczesnej rzeczywistości, pedagogika rozszerza swoje pole zainteresowań, włączając w katalog tematów naukowych takie zagadnienia, które do tej pory marginalizowano lub oświetlano zbyt słabym światłem. Dziś są one na świeczniku ze względu na kształt i kondycję jednostki w społeczeństwie, które nie rozwija się w próżni, a tempo jego rozwoju rodzi u niektórych osób strach przed zmianą, Ze strachu niedaleko zaś do powstawania zaburzeń i zachowań agresywnych, które z czasem mogą wymagać interwencji specjalisty. Dobrze więc, gdy uda się im zapobiec z wykorzystaniem praktyki pedagogicznej i resocjalizacyjnej. Współczesny pedagog jest więc na pewno osobą rozglądającą się dookoła ze wzmożoną uwagą, wrażliwą na kwestie inności, obcości i wykluczenia, zorientowaną w międzynarodowych i lokalnych rozwiązaniach i wytycznych porządkujących działalność pedagogiczną.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli czujesz powołanie do tego, by pomagać innym a edukacja jest dla Ciebie narzędziem, które można wykorzystać w pracy nad niwelowaniem i wykluczaniem niewłaściwych postaw społecznych, chcesz zdobywać aktualną, bliską rzeczywistości wiedzę pedagogiczną, by skutecznie działać i odpowiadać na realne ludzie problemy a dodatkowo zależy Ci na zajęciach prowadzonych w języku angielskim, które wyróżnią Cię na rynku pracy, studia na kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Przede wszystkim zostaniesz przygotowany do roli pedagoga-praktyka, poznasz więc teoretyczne podstawy i praktyczne metody działań pedagogicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. Dowiesz się jak zaplanować praktykę pedagogiczną, opanujesz podstawy komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem konunikacji interkulturowej. Będziesz orientować się w strukturze i sposobach funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych: poznasz metody pracy obowiązujące w takich miejscach, metody zarządzania nimi oraz stosowane przez nie formy działania i pomocy. W obszarze Twojego naukowego zainteresowania znajdą się także prawne aspekty porządkujące procesy resocjalizacji i bezpieczeństwa. Dowiesz się, czym różni się działalność wychowawcza i pomocowa w zależności od indywidualnej sytuacji jednostki – nauczysz się pracować z osobami nieletnimi i małoletnimi, rodzinami, nauczycielami oraz dorosłymi, którzy mają trudności adaptacyjne i wchodzą w konflikt z prawem. Zetkniesz się z tematem odmienności etnicznej, narodowej i wyznaniowej i zostaniesz przygotowany do pracy nad problemami grup mniejszościowych, zmagających się ze stereotypem „innego” i „obcego”.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education? Nowoczesne, bliskie rzeczywistości i nastawione na poszerzanie kompetencji językowych – absolwenci takich studiów wyróżniają się na rynku pracy i stoją przed szansą rozwijania kariery także poza granicami kraju. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika placówek edukacyjnych, skupiających się na kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będziesz mógł związać swoją karierę ze szkołami integracyjnymi, instytucjami pomocy rodzinie, świetlicami środowiskowymi i ośrodkami izolacyjnymi, działającymi w ramach systemu penitencjarnego. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education bardzo często decydują się również na karierę terapeuty lub pracownika fundacji wspierających osoby wykluczone społecznie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na pedagogy – resocialization with intercultural education na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogy- resocialization with intercultural education jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGY - RESOCIALIZATION WITH INTERCULTURAL EDUCATION

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Pedagogy - resocialization with intercultural education - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogy - resocialization with intercultural education

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogy – resocialization with intercultural education?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • teoretycznych podstaw i praktycznych metod działań pedagogicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych
   • planowania i prowadzenia praktyki pedagogicznej w oparciu o indywidualne potrzeby jednostki i nowoczesne metody działania
   • podstaw komunikacji interpersonalnej i komunikacji międzykulturowej
   • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych: metod pracy, zarządzania, form działania i pomocy
   • prawnych aspektów porządkujących procesy resocjalizacji i bezpieczeństwa
   • specyfiki działalności wychowawczej i pomocowej w zależności od indywidualnej sytuacji jednostki
   • specyfiki pracy z osobami nieletnimi i małoletnimi, rodzinami, nauczycielami oraz dorosłymi, którzy mają trudności adaptacyjne i wchodzą w konflikt z prawem
   • rozumienia zagadnień odmienności etnicznej, narodowej i wyznaniowej oraz wspierania osób dotkniętych stereotypem „innego” i „obcego”

   Gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education?

   Absolwent kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • placówkach edukacyjnych, skupiających się na kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   • szkołach integracyjnych
   • zakładach penitencjarnych
   • instytucjach pomocy rodzinie
   • świetlicach środowiskowych
   • organizajach i fundacjach działających na rzecz mniejszości: etnicznych, narodowych, wyznaniowych
   • terapeuta

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGY - RESOCIALIZATION WITH INTERCULTURAL EDUCATION

   Komentarze (0)