Pedagogy - resocialization with intercultural education

Pedagogy - resocialization with intercultural education

Dodaj do ulubionych

Pedagogy - resocialization with intercultural education studia - kierunek studiów

Wśród wyzwań stojących przed pedagogiem istnieją takie, z którymi nie jest łatwo się mierzyć. Dotyczą złych ludzkich decyzji podjętych w trudnych momentach życia, społecznych patologii, rozwoju zaburzonego czynnikami rodzinnymi, psychologicznymi lub środowiskowymi a coraz częściej także kwestii związanych z pochodzeniem, rasą i kulturą. W zmieniającej się, nowoczesnej rzeczywistości, pedagogika rozszerza swoje pole zainteresowań, włączając w katalog tematów naukowych takie zagadnienia, które do tej pory marginalizowano lub oświetlano zbyt słabym światłem. Dziś są one na świeczniku ze względu na kształt i kondycję jednostki w społeczeństwie, które nie rozwija się w próżni, a tempo jego rozwoju rodzi u niektórych osób strach przed zmianą, Ze strachu niedaleko zaś do powstawania zaburzeń i zachowań agresywnych, które z czasem mogą wymagać interwencji specjalisty. Dobrze więc, gdy uda się im zapobiec z wykorzystaniem praktyki pedagogicznej i resocjalizacyjnej. Współczesny pedagog jest więc na pewno osobą rozglądającą się dookoła ze wzmożoną uwagą, wrażliwą na kwestie inności, obcości i wykluczenia, zorientowaną w międzynarodowych i lokalnych rozwiązaniach i wytycznych porządkujących działalność pedagogiczną.

Dla kogo ten kierunek

Jeśli czujesz powołanie do tego, by pomagać innym a edukacja jest dla Ciebie narzędziem, które można wykorzystać w pracy nad niwelowaniem i wykluczaniem niewłaściwych postaw społecznych, chcesz zdobywać aktualną, bliską rzeczywistości wiedzę pedagogiczną, by skutecznie działać i odpowiadać na realne ludzie problemy a dodatkowo zależy Ci na zajęciach prowadzonych w języku angielskim, które wyróżnią Cię na rynku pracy, studia na kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Przede wszystkim zostaniesz przygotowany do roli pedagoga-praktyka, poznasz więc teoretyczne podstawy i praktyczne metody działań pedagogicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. Dowiesz się jak zaplanować praktykę pedagogiczną, opanujesz podstawy komunikacji interpersonalnej z uwzględnieniem konunikacji interkulturowej. Będziesz orientować się w strukturze i sposobach funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych: poznasz metody pracy obowiązujące w takich miejscach, metody zarządzania nimi oraz stosowane przez nie formy działania i pomocy. W obszarze Twojego naukowego zainteresowania znajdą się także prawne aspekty porządkujące procesy resocjalizacji i bezpieczeństwa. Dowiesz się, czym różni się działalność wychowawcza i pomocowa w zależności od indywidualnej sytuacji jednostki – nauczysz się pracować z osobami nieletnimi i małoletnimi, rodzinami, nauczycielami oraz dorosłymi, którzy mają trudności adaptacyjne i wchodzą w konflikt z prawem. Zetkniesz się z tematem odmienności etnicznej, narodowej i wyznaniowej i zostaniesz przygotowany do pracy nad problemami grup mniejszościowych, zmagających się ze stereotypem „innego” i „obcego”.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education? Nowoczesne, bliskie rzeczywistości i nastawione na poszerzanie kompetencji językowych – absolwenci takich studiów wyróżniają się na rynku pracy i stoją przed szansą rozwijania kariery także poza granicami kraju. Z powodzeniem sprawdzisz się w roli pracownika placówek edukacyjnych, skupiających się na kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będziesz mógł związać swoją karierę ze szkołami integracyjnymi, instytucjami pomocy rodzinie, świetlicami środowiskowymi i ośrodkami izolacyjnymi, działającymi w ramach systemu penitencjarnego. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education bardzo często decydują się również na karierę terapeuty lub pracownika fundacji wspierających osoby wykluczone społecznie.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na pedagogy – resocialization with intercultural education na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogy- resocialization with intercultural education jest ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGY - RESOCIALIZATION WITH INTERCULTURAL EDUCATION

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  poziom studiów
  forma studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Pedagogy - resocialization with intercultural education - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i forma studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogy - resocialization with intercultural education

   Forma studiów
   Poziom studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogy – resocialization with intercultural education?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • teoretycznych podstaw i praktycznych metod działań pedagogicznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych
   • planowania i prowadzenia praktyki pedagogicznej w oparciu o indywidualne potrzeby jednostki i nowoczesne metody działania
   • podstaw komunikacji interpersonalnej i komunikacji międzykulturowej
   • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, diagnostycznych i opiekuńczo-wychowawczych: metod pracy, zarządzania, form działania i pomocy
   • prawnych aspektów porządkujących procesy resocjalizacji i bezpieczeństwa
   • specyfiki działalności wychowawczej i pomocowej w zależności od indywidualnej sytuacji jednostki
   • specyfiki pracy z osobami nieletnimi i małoletnimi, rodzinami, nauczycielami oraz dorosłymi, którzy mają trudności adaptacyjne i wchodzą w konflikt z prawem
   • rozumienia zagadnień odmienności etnicznej, narodowej i wyznaniowej oraz wspierania osób dotkniętych stereotypem „innego” i „obcego”

   Gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education?

   Absolwent kierunku pedagogy – resocialization with intercultural education znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • placówkach edukacyjnych, skupiających się na kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   • szkołach integracyjnych
   • zakładach penitencjarnych
   • instytucjach pomocy rodzinie
   • świetlicach środowiskowych
   • organizajach i fundacjach działających na rzecz mniejszości: etnicznych, narodowych, wyznaniowych
   • terapeuta

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGY - RESOCIALIZATION WITH INTERCULTURAL EDUCATION

   Komentarze (0)

   Popularne

   studia

   matura 2023

    

    

   Teraz najważniejsze

   matura 2023

   zmiany na maturze 2023

   arkusze maturalne

   wyniki matur 2022

   rekrutacja na studia

   studia

   kierunki studiów

   studia podyplomowe

    

   Ciekawe

    


   gdzie studiować

    

    

   Nadchodzące wydarzenia

   • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
   • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
   • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
   • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
   • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
   • Kampus SGGW, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ7Uo9z5gyGUcRIDBkBgu0pYo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/54566-sggw-kierunki.jpg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie