PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNA

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNA

Dodaj do ulubionych

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ studia-kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną to niezwykle interesujące i rozwijające studia drugiego stopnia skierowane do wszystkich tych, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz wzbogacić ją o dodatkowe, cenne kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Pedagogika jest niewątpliwie jedną z bardziej istotnych i potrzebnych dyscyplin, a jej wykonywanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością i poczuciem misji. Jeżeli więc uważasz się za osobę empatyczną i otwartą na potrzeby innych ludzi, a twoim celem jest niesienie pomocy, to studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną będą dla ciebie odpowiednim wyborem.

 

Czego nauczysz się na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną?

Podczas studiów będziesz miał możliwość uczestniczenia w licznych, interesujących zajęciach, dzięki którym ugruntujesz swoją dotychczasową wiedzę dydaktyczną oraz pedagogiczną, a także zyskasz nowe kompetencje i umiejętności praktyczne. Przede wszystkim, dowiesz się więcej na temat prowadzenia terapii pedagogicznej zgodnie z zasadami i wymogami obowiązującego prawa.

W ramach przygotowań, poznasz różnorodne dysfunkcje rozwojowe u dzieci młodzieży, które przejawiają się w problemach związanych z nauką i przyswajaniem wiedzy. Jako specjalista będziesz musiał nauczyć się zasad i technik stosowanych przy diagnozowaniu tego typu problemów oraz poznać sposoby ich leczenia.

Ponadto, rozwiniesz swoje kompetencje miękkie, takie jak zdolności komunikacyjne czy umiejętność pracy w warunkach stresowych lub pod presją czasu, które są niezwykle ważne, szczególnie w pracy z ludźmi. Jako student będziesz także uczęszczał na lektorat z języka obcego, na którym nauczysz się specjalistycznej terminologii branżowej, co będzie miało realny wpływ na zwiększenie twoich perspektyw zawodowych.

 

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego niezwykle przyszłościowego i innowacyjnego kierunku, jakim jest pedagogika z terapią pedagogiczną będziesz miał bogatą wiedzę i wszechstronne wykształcenie z obszaru diagnozowania i leczenia rożnego typu zaburzeń rozwojowych, skutkujących między innymi zaburzeniami w przyswajaniu wiedzy. Uzyskane kwalifikacje sprawią, że bez problemu znajdziesz ciekawą i perspektywiczną pracę w swoim zawodzie.

Po ukończeniu kursu możesz podjąć zatrudnienie w zawodzie pedagoga szkolnego na każdym szczeblu edukacji. Ponadto, idealnie sprawdzisz się jako pracownik pozaszkolnych organizacji i instytucji wychowawczych. Będziesz miał także wszelkie niezbędne umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci i młodzieży mających trudności z nauką. Co więcej, możesz związać swoją przyszłość z zawodem logopedy. Po ukończeniu studiów magisterskich możesz aplikować na studia doktorancki i skupić się na karierze naukowo-badawczej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Jako że pedagogika z terapią pedagogiczną to studia drugiego stopnia, wszyscy kandydaci muszą przedstawić dyplom ukończeni studiów wyższych z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ:

 • wiedza pedagogiczna
 • wiedza dydaktyczna
 • wiedza psychologiczna
 • znajomość różnorodnych zaburzeń rozwojowych
 • umiejętność diagnozowania zaburzeń rozwojowych
 • znajomość podstaw logopedii
 • znajomość specjalistycznej terminologii branżowej
 • znajomość języka obcego na poziomie B2+
 • umiejętność prowadzenia terapii pedagogicznej
 • zdolności komunikacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk pedagogicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną będziesz miał dostęp do szerokiej bazy zajęć i wykładów o tematyce związanej z naukami pedagogicznymi, społecznymi oraz psychologicznymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Opracowywanie danych ilościowych
 • Diagnozowanie pedagogiczne (uczeń, rodzina, szkoła)
 • Poradnictwo szkolne i zawodowe
 • Wspieranie rodzin uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim rozwiniesz zdolności z zakresu pedagogiki i psychologii. Ponadto dowiesz się w jaki sposób przeprowadzać diagnostykę oraz terapię psychologiczną, co z powodzeniem wykorzystasz w zawodzie terapeuty. Studenci nauczą się także prowadzenia zajęć z nauczania integracyjnego oraz poznasz techniki dydaktyczne i metodyczne. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
40
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
46,67
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ:

 • pedagog szkolny w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • logopeda
 • instytucje i organizacje pozaszkolne związane z działalnością wychowawczą
 • prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • oświata
 • domy kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNA

Komentarze (0)