Socjologia - studia online

Socjologia - studia online

Dodaj do ulubionych

Socjologia – studia online studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek?

Socjologia, jako nauka o społeczeństwie istnieje już od czasów starożytnych. Jednak dopiero w XIX wieku stała się ona odrębną dyscypliną naukową, co było ścisłe związane ze zmianami przemysłowymi zachodzącymi w społeczeństwach europejskich i wynikającymi z nich przemianami społecznymi. Współcześnie w socjologii wyodrębniło się wiele subdyscyplin i zaszło wiele zauważalnych i znaczących zmian.

Dlatego też niezwykle ważne jest kształcenie socjologów, którzy posiadaliby aktualną i wszechstronną wiedzę z obszaru tej nauki oraz kompleksowe przygotowanie zawodowe. Odpowiedzią na tego typu potrzeby jest kierunek socjologia – studia online, który dzięki swojej nowoczesnej formie pozwala na większą swobodę w nauczaniu i rozwijaniu swoich kwalifikacji zawodowych. Jeżeli więc interesujesz się naukami społecznymi i humanistycznymi, a dodatkowo chciałbyś mieć dostęp do innowacyjnych metod szkoleniowych, to kierunek socjologia – studia online powinien być twoim wyborem.

 

Czego nauczysz się na kierunku socjologia – studia online?

Tematyka zajęć na kierunku socjologia – studia online będzie oscylować głównie wokół treści związanych z naukami społecznymi, humanistycznymi, kulturowymi i antropologicznymi, dzięki czemu studenci zdobędą wszechstronne wykształcenie i rozwiną się na kilku polach jednocześnie. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów, takich jak: podstawy psychologii, makroekonomia, historia społeczna, wprowadzenie do statystyki czy antropologia społeczna i kulturowa.

Większość z nich będzie realizowana za pomocą nowoczesnej platformy na e-learningowej, gdzie dodatkowo zostaną udostępnione materiały multimedialne i interesujące prezentacje. Natomiast warsztaty praktyczne odbędą się podczas zjazdów w wybrane piątki, soboty i niedziele semestru. Ponadto, w czasie studiów będziesz musiał dokonać wyboru ścieżki kształcenia, która będzie najlepiej dopasowana do twoich potrzeb, zainteresowań i planów zawodowych. Ich aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej wybranej uczelni. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów psychologicznych i społecznych, dzięki wszechstronnemu wykształceniu i gruntownemu przygotowaniu zawodowemu, nie mają problemów ze znalezieniem stabilnej i zarazem przyszłościowej pracy. Dlatego też, po ukończeniu kierunku socjologia – studia online będziesz miał wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Przede wszystkim, idealnie odnajdziesz się jako pracownik ośrodków badań publicznych oraz instytucjach eksperckich. Równie ciekawą opcja może być praca w działach reklamy i marketingu oraz w agencjach reklamowych. Abiturienci często decydują się na związanie swojej przyszłości zawodowej z działami HR, firmami konsultingowymi czy organizacjami biznesowymi. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych i tym samym zyskać nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Aby zostać studentem kierunku socjologia – studia online powinieneś zdać egzamin maturalny oraz dostarczyć wymagane dokumenty, w tym kopia świadectwa dojrzałości, zdjęcia legitymacyjne oraz kopia wniesienia opłaty wpisowej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Socjologia - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Socjologia - studia online - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE STUDIA I STOPNIA

SOCJOLOGIA - STUDIA ONLINE STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia - studia online

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU SOCJOLOGIA – STUDIA ONLINE:

 • znajomość procesów i zjawisk społecznych
 • wiedza z zakresu marketingu
 • znajomość współczesnych teorii socjologicznych
 • umiejętności interpersonalne
 • znajomość wybranego języka obcego
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy

Jak wyglądają studia na kierunku socjologia – studia online?

 

1. Typ i tryb studiów

Studia online na kierunku socjologia można realizować tylko w trybie zaocznym. Większość zajęć będzie realizowana za pomocą specjalistycznej platformy e-learningowej. W ciągu semestru odbędą się tylko trzy obowiązkowe weekendowe zjazdy.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk społecznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studencki kierunku socjologia – studia online będą mieli okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych. Program kształcenia zakłada realizacje wielu ciekawych i rozwijających zajęć o tematyce związanej z naukami społecznymi, biznesowymi oraz psychologicznymi. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Jednostka w życiu publicznym
 • Kryminologia
 • Kompetencje osobowościowe i społeczne
 • Socjologia biznesu i organizacji

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek będą także zobowiązane do wyboru specjalizacji, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualna oferta bloków specjalizacyjnych została zamieszczona na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach studiów na kierunku socjologia – studia online, studenci wykształcą szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie zdolności z zakresu rozwiązywania różnorodnych problemów społecznych oraz konfliktów interpersonalnych. Absolwenci powyższego kierunku będą mogli pochwalić się zdolnościami z zakresu marketingu i public relations oraz umiejętnościami tworzenia treści reklamowych.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia – studia online będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU SOCJOLOGIA – STUDIA ONLINE:

 • agencje reklamowe
 • działy marketingu i PR
 • działy HR
 • agencje zatrudnienia
 • służby socjalne
 • organizacje pozarządowe
 • ośrodki badań opinii publicznej
 • ośrodki badawcze
 • media
 • administracja publiczna

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)