Mechanika i budowa maszyn - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechanika i budowa maszyn - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mechanika i budowa maszyn studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Mechanika i budowa maszyn to kierunek, który zakłada zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, które w dzisiejszym świecie są niezbędne – maszyny zaczynają mieć możliwość zastąpienia człowieka lub znacznego ułatwienia mu każdego rodzaju pracy. Zjawisko to można zaobserwować nie tylko w fabrykach i większych zakładach przemysłowych, ale w niemal każdym gospodarstwie domowym. Ciężko szukać na świecie człowieka, który nie posiadałby przynajmniej jednego urządzenia elektronicznego.

To fascynujące zjawisko nie byłoby możliwe bez najwybitniejszych fachowców z dziedziny Mechaniki i budowy maszyn. Dzięki swoim ponadprzeciętnym zdolnościom do przyswajania rozległej, interdyscyplinarnej wiedzy technicznej oraz wykształceniu zdobywanemu na studiach, są oni w stanie zaprojektować, stworzyć i ulepszyć dowolne podzespoły elektroniczne, tworząc spójnie działający system, wykonujący określone zadanie.

Mechanika i budowa maszyn to kierunek inżynierski, pozwalający brać czynny udział w procesie tworzenia różnorakich sprzętów. To jasne i zrozumiałe. Natomiast, są takie punkty na edukacyjnej mapie Polski, które wykraczają pozą te standardy. Studiując w Gdańsku, Gdyni i Sopocie można także nabyć kwalifikacje, będące przygotowaniem do pracy na statku w charakterze oficera mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym i zarządzania. 

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to poznanie technik oraz narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, a także diagnostyki stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń, czy obsługiwania siłowni okrętowych. 

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to szerokie wykształcenie, a świadczą o tym oferowane specjalności, wśród których wyróżnić można na przykład:

 • Inżynierię eksploatacji instalacji,
 • Technologie cieplno-przepływowe oraz chłodnicze i klimatyzacyjne
 • Technologie remontu urządzeń okrętowych i portowych.

Zdobyte umiejętności można wykorzystać niemal wszędzie, w różnych branżach, a wykształcenie zdobyte w toku nauki na jednej z uczelni w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zagwarantuje absolwentom możliwość zatrudnienia się nie tylko w branży ściśle związanej z projektowaniem i wytwarzaniem maszyn, ale również w stocznictwie.

 

Dla kogo te studia

Idealny kandydat na studia inżynierskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to człowiek wszechstronnie uzdolniony, posiadający szczególny talent do przyswajania skomplikowanej wiedzy matematycznej i fizycznej, pragnący zgłębiać nieustannie zmieniające się nowinki technologiczne i być częścią świata, w którego centrum znajduje się elektronika i tworzenie maszyn.

Jeśli uważasz, że powyższy opis doskonale do ciebie pasuje, a praca w jednym z najbardziej przyszłościowych sektorów to twoje największe marzenie – nie wahaj się dłużej i już dzisiaj rozpocznij naukę kluczowych dla tego kierunku przedmiotów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Kierunek mechanika i budowa maszyn możesz studiować na:

Wydział Mechaniczny

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierunek mechanika i budowa maszyn możesz studiować na:

Wydział Mechaniczny AM

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Proces kwalifikacyjny na studia oparty jest na konkursie świadectw, w którym najważniejszym przedmiotem jest matematyka. Warto zawsze sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni, czy wydziału.

Wymagania na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • metrologia i systemy pomiarowe,
 • grafika inżynierska,
 • materiałoznawstwo,
 • zintegrowane systemy wytwarzania,
 • komputerowe wspomaganie produkcji maszyn,
 • projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych,
 • symulator siłowni okrętowej,
 • prawo i ubezpieczenia morskie,
 • bezpieczna eksploatacja statku.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Program studiów

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Mechanika i budowa maszyn to interdyscyplinarny tok kształcenia, który gwarantuje każdemu z absolwentów zdobycie bardzo obszernej wiedzy z zakresu kilku pokrewnych nauk technicznych. Dlatego jako przyszły student tego innowacyjnego kierunku powinieneś być przygotowany na długie godziny poświęcone rozwiązywaniu skomplikowanych problemów logicznych.

Bez wątpienia będziesz miał okazję dowiedzieć się nieco o komputerowym wspomaganiu produkcji maszyn, w tym celu staniesz przed zadaniem pozyskania rozległej nauki o szeroko pojętych systemach komputerowych, istocie tworzenia różnorakich programów, a także kilku wybranych, najczęściej używanych językach programowania.

Znajomość budowy fizycznych części komputerów i innych maszyn, których działanie jest oparte na zaprogramowanym systemie elektronicznych podzespołów, współgrających ze sobą i tworzących swego rodzaju harmonię, pozwoli ci zostać ekspertem od napraw i podjąć pracę wymagającą ciągłego rozmontowywania i rozkręcania – czysta przyjemność!

 

Tryb studiów

Mechanikę i budowę maszyn będziesz mógł podjąć w ramach studiów stacjonarnych, potocznie zwanych dziennymi, lub niestacjonarnych. Wybór trybu zdobywania wiedzy nie będzie miał większego wpływu na ostateczną sylwetkę żadnego z absolwentów, jeśli chodzi o posiadaną wiedzę i umiejętności, jednak sam proces zdobywania edukacji będzie się znacznie różnił.

Studia stacjonarne zakładają przekazywanie wiedzy przez pięć dni roboczych, a więc są stworzone dla ludzi, którzy nie mają żadnych zobowiązań, wymagających poświęcenia dużej ilości czasu w tygodniu. Niewątpliwą zaletą studiów stacjonarnych jest możliwość bezpłatnego zdobywania wiedzy, chyba, że zdecydujesz się na uczelnię prywatną – wówczas możesz zostać zobowiązany do opłacania każdego semestru spędzonego na uczelni.

Studia niestacjonarne umożliwią ci pogodzenie zdobywania wyższego wykształcenia z wywiązywaniem się z obowiązków zawodowych lub innych zobowiązań życiowych. Jednak ich podjęcie wygeneruje pewne koszty, związane z opłatami.

 

Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wywiązują się z odgórnie narzuconych zasad Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego w kwestii czasu, jaki należy przeznaczyć na kształcenie w ramach danego kierunku, dlatego liczba semestrów, koniecznych do ukończenia studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest raczej stała.

Pierwszy stopień studiów na tym kierunku to siedem semestrów ciągłych zmagań z coraz to nowszymi zagadnieniami. Po pozytywnym przejściu przez trzy i pół roku studiów inżynierskich, otrzymasz uprawnienia zawodowe oraz możliwość pochwalenia się swoimi kompetencjami.

Na ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia, które w znacznym stopniu uatrakcyjnią twój wizerunek w oczach przyszłych pracodawców, będziesz musiał poświęcić dodatkowe półtora roku wolnego czasu.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Przed rekrutacją na kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie należy sprawdzić, jakie warunki należy spełnić, aby mieć szansę na zasilenie grona studentów wymarzonej uczelni. W przypadku Mechaniki i budowy maszyn sprawa na pierwszy rzut oka mogłaby zdawać się dosyć prosta – wysoki wynik maturalny z matematyki i fizyki to wszystko, co należy zrobić, aby wstąpić w szeregi studentów. Prawda jest jednak nieco bardziej skomplikowana.

 

Proces rekrutacji

Kiedy poznasz już rezultat swoich zmagań z najważniejszym egzaminem w życiu lub dowiesz się, jakie ostatecznie oceny zostaną ci wpisane na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, powinieneś przystąpić do wszystkim dobrze znanej elektronicznej rejestracji kandydatów, za pośrednictwem której pochwalisz się swoimi wynikami władzom wybranej uczelni.

Ważne, abyś pamiętał o dysponowaniu jedynie prawdziwymi informacjami. Drobne uchybienie w kwestii podawanych wyników może się skończyć odgórnym odrzuceniem twojej kandydatury.

 

Potrzebne dokumenty

Aby zwieńczyć cały proces rekrutacji, innymi słowy – nie zostać skreślonym z listy przyjętych na kierunek Mechanika i budowa maszyn, należy dostarczyć na biurko komisji rekrutacyjnej kilka niezbędnych dokumentów. W pierwszej kolejności spróbuj poszukać zdjęcia, które nada się do legitymacji studenckiej lub skieruj swe kroki ku fotografowi. Do tego będziesz potrzebował świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów wraz z kserokopiami.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Wszystko zależy od specjalności, w jakiej absolwenci zostali wykwalifikowani. Jednak jedno jest pewne – będzie to praca przyszłościowa, dająca duże pole do wykazania się posiadanymi kompetencjami i bardzo potrzebna we współczesnych czasach.

Abiturienci Mechaniki i budowy maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • budownictwie stalowym,
 • biurach projektowych,
 • stoczniach,
 • przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego,
 • służbach dozoru technicznego armatorów,
 • jednostkach odbioru technicznego,
 • zakładach gospodarki morskiej,

a nawet własnej działalności gospodarczej, jeśli tylko posiadasz w sobie zacięcie do prowadzenia dobrze prosperującego biznesu i dysponujesz szeroko rozwiniętymi kompetencjami w kwestii zarządzania – bycie mądrym liderem jest kluczowe dla rozwoju każdej działalności.

Jak sam widzisz, możliwości zawodowe po ukończeniu opisywanego kierunku studiów będą obiecujące, dlatego jeśli twoim głównym kryterium w wyborze studiów jest ich pragmatyczność, powinieneś zdecydować się na Mechanikę i budowę maszyn.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie?

Gdzie studiować? Gdzie zdobywać wiedzę i umiejętności? Czy w ogóle istotne jest miejsce, w którym pobieramy kształcenia? Na te i podobne pytania warto znaleźć odpowiedzi, dlatego należy zapytać: Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Paweł, student pierwszego roku Mechaniki i budowy maszyn w Trójmieście, mówi:

„Studiuję Mechanikę i budowę maszyn w Trójmieście, więc łatwo odgadnąć, że interesują mnie okręty, stocznie i porty morskie. Już od najmłodszych lat miałem okazję obserwować gigantyczne statki, które z niesamowitą lekkością unosiły się na wodzie. Trójmiasto to chyba jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie można zdobyć wykształcenie w tym zakresie i rozpocząć pracę zawodową. To niesamowita przygoda.”

KIERUNKI INŻYNIERSKIE - TECHNICZNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

nawigacja
transport
Rozwiń

Komentarze (0)