Agribusiness development - rozwój w agrobiznesie – studia podyplomowe w Łodzi

Agribusiness development - rozwój w agrobiznesie – studia podyplomowe w Łodzi

Agribusiness development - rozwój w agrobiznesie – studia podyplomowe w Łodzi
Dodaj do ulubionych

Agribusiness development - rozwój w agrobiznesie – studia podyplomowe w Łodzi

Studia na kierunku Agribusiness development – rozwój w agrobiznesie to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które prowadzą gospodarstwo rolne i/lub chcą zdobyć kompetencje w zakresie prowadzenia firm na rynku agro.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek agribusiness development - rozwój w agrobiznesie - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Agribusiness development – rozwój w agrobiznesie zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Łodzi mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRIBUSINESS DEVELOPMENT – ROZWÓJ W AGROBIZNESIE

Studia w Łodzi na kierunku Agribusiness development – rozwój w agrobiznesie realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agribusiness development – rozwój w agrobiznesie możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Agribusiness development – rozwój w agrobiznesie umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, agrodigitalizacji czy food economy. Program studiów zakłada też, że studenci tego kierunku nauczą się, jak zarządzać firmą, jak pozyskiwać fundusze unijne czy jak wykorzystywać dane przestrzenne.

Słuchacze tego kierunku mogą także np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu badań rynku i zapotrzebowania konsumentów, zarządzania zasobów ludzkich, zarządzania poprzez jakość czy nowoczesnego marketingu przedsiębiorstw rolniczych.

Program studiów zakłada również, że studenci np. zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi influencer marketingu, zdobędą wiedzę i umiejętności o budowie i wykorzystaniu aplikacji czy zapoznają się z aspektami prawnymi w agrobiznesie. Mogą też zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji z mediami czy prawa w agrobiznesie.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Agribusiness development – rozwój w agrobiznesie, to m.in.:

  • budowa marki osobistej i firmowej,
  • analiza rynków wolnych,
  • bezpieczeństwo żywności,
  • negocjacje biznesowe,
  • wystąpienia publiczne, relacje z mediami.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGRIBUSINESS DEVELOPMENT – ROZWÓJ W AGROBIZNESIE?

Studia na kierunku Agribusiness development – rozwój w agrobiznesie trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGRIBUSINESS DEVELOPMENT – ROZWÓJ W AGROBIZNESIE

Kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku Agribusiness development – rozwój w agrobiznesie dają słuchaczom możliwość znalezienia pracy m.in. w gospodarstwach rolnych, instytucjach rolniczych oraz innych działających w branży agro.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agribusiness development – rozwój w agrobiznesie:

  • gospodarstwa rolne,
  • instytucje rolnicze,
  • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
  • kadra zarządzająca w przedsiębiorstwach z branży agro.

Komentarze (0)