Socjologia grup dyspozycyjnych

Socjologia grup dyspozycyjnych

Socjologia grup dyspozycyjnych studia - kierunek studiów

Nauka, która systematycznie bada funkcjonowanie i zmiany w społeczeństwie to socjologia. Badane są chociażby społeczne reguły, procesy i kultury, które łączą lub dzielą ludzi. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne jak rodzina, stowarzyszenia czy inne zrzeszenia. Za ojców tej nauki uważa się trzech mężczyzn: Platona, Giambattistę Vico oraz - uznawanego za tego jedynego i największego - Auguste Comte. Wielu teoretyków natomiast uważa, że po wielkich przemianach industrialnych, głównym przedmiotem badań socjologii jest nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli pasjonuje Cię praca z ludźmi, jeżeli jesteś osobą komunikatywną, zainteresowaną tematyką społeczną, a w szczególności tematyką zapewniania bezpieczeństwa w społeczeństwach oraz masz pewnego rodzaju zmysł techniczny; tym jak funkcjonuje jednostka w grupach oraz jesteś otwarty na nowe kontakty - możesz być pewien, że studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych będą odpowiedzią na Twoje potrzeby edukacyjne i spełnią Twoje oczekiwania. Studia te są odpowiedzią na współczesny system życia człowieka w świecie antropotechnicznym (człowiek-technika-otoczenie) oraz na braki specjalistów w tym sektorze.

 

Program studiów i przedmioty

Przykładowymi specjalizacjami tego kierunku - w zależności od wybranej uczelni - mogą być dyspozycyjne systemy cywilne, dyspozycyjne systemy paramilitarne czy dyspozycyjne systemy militarne. Studia te obejmują problematykę infrastruktury krytycznej takie jak urządzenia, obiekty, instalacje i systemy cybernetyczne, systemy dostaw energii, paliwa, łączności; problematykę działania paramilitarnych służb specjalnych, zakresu oceny ryzyka i zagrozeń zewnętrznych państwa, terroryzmu, stosunków wojskowych. Dowiesz się zatem na tym kierunku jak skutecznie zapobiegać sytuacjom kryzysowym dotykającym społeczeństwo, ale i jak działać w momencie, gdy chwile zagrożenia już nadejdą.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię grup dyspozycyjnych

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ochrony ludności w czasie klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych
  • diagnozowania problemów etnicznych i migracyjnych
  • problematyki przestępczości zorganizowanej
  • systemów dostaw energii i łączności
  • współpracy służb w miejscu zagrożenia

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH STUDIA NIESTACJONARNE

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH STUDIA I STOPNIA

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia grup dyspozycyjnych

Absolwent kierunku socjologia grup dyspozycyjnych znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • służbach i formacjach militarnego systemu bezpieczeństwa
  • służbach i formacjach paramilitarnego systemu bezpieczeństwa
  • służbach i formacjach cywilnego systemu bezpieczeństwa
  • służbach międzynarodowych bezpieczeństwa
  • instytucjach zarządzania kryzysowego

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

Komentarze (0)