Socjologia grup dyspozycyjnych

Socjologia grup dyspozycyjnych

Dodaj do ulubionych

Socjologia grup dyspozycyjnych studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 28 września 2022 r. | socjologia grup dyspozycyjnych - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności socjologia grup dyspozycyjnych możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | socjologia grup dyspozycyjnych - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z socjologii grup dyspozycyjnych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych: bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych, bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych, bezpieczeństwo w systemach logistycznych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Socjologia grup dyspozycyjnych - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH STUDIA I STOPNIA

SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując socjologię grup dyspozycyjnych

Program studiów i przedmioty

Przykładowymi specjalizacjami tego kierunku - w zależności od wybranej uczelni - mogą być dyspozycyjne systemy cywilne, dyspozycyjne systemy paramilitarne czy dyspozycyjne systemy militarne.

Studia te obejmują problematykę infrastruktury krytycznej takie jak urządzenia, obiekty, instalacje i systemy cybernetyczne, systemy dostaw energii, paliwa, łączności; problematykę działania paramilitarnych służb specjalnych, zakresu oceny ryzyka i zagrozeń zewnętrznych państwa, terroryzmu, stosunków wojskowych.

Dowiesz się zatem na tym kierunku jak skutecznie zapobiegać sytuacjom kryzysowym dotykającym społeczeństwo, ale i jak działać w momencie, gdy chwile zagrożenia już nadejdą.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ochrony ludności w czasie klęsk żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych
 • diagnozowania problemów etnicznych i migracyjnych
 • problematyki przestępczości zorganizowanej
 • systemów dostaw energii i łączności
 • współpracy służb w miejscu zagrożenia

Jak wyglądają studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych?

Nauka, która systematycznie bada funkcjonowanie i zmiany w społeczeństwie to socjologia. Badane są chociażby społeczne reguły, procesy i kultury, które łączą lub dzielą ludzi. Badane są jednostki w kontakcie z innymi grupami społecznymi, ale również całe grupy społeczne jak rodzina, stowarzyszenia czy inne zrzeszenia.

Za ojców tej nauki uważa się trzech mężczyzn: Platona, Giambattistę Vico oraz - uznawanego za tego jedynego i największego - Auguste Comte. Wielu teoretyków natomiast uważa, że po wielkich przemianach industrialnych, głównym przedmiotem badań socjologii jest nowoczesność i społeczeństwo przemysłowe.

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby chcące zdobyć wyższe wykształcenie mogą wybierać pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Kierunek socjologia grup dyspozycyjnych można realizować w dwóch powyższych trybach. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Osoby, które chciałyby połączyć naukę z innymi aktywnościami, powinny zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk społecznych.

 

Studia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek socjologia grup dyspozycyjnych będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych,wojskowych czy prawnych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów o tematyce powiązanej z powyższymi zagadnieniami. Oto wybrane z nich:

 • Metody i techniki oceny ryzyka i zagrożeń militarnych
 • Teorie zmiany społecznej
 • Metody jakościowe w pracy socjalnej

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studenci powyższego kierunku, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcą także cenne umiejętności praktyczne. W ramach licznych warsztatów, nauczą się między innymi podejmowania szeregu działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w systemach logistycznych, militarnych oraz paramilitarnych.

Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzenia działań kryminologicznych. Studenci poznają także wybrany język obcy, dzięki czemu zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli pasjonuje Cię praca z ludźmi, jeżeli jesteś osobą komunikatywną, zainteresowaną tematyką społeczną, a w szczególności tematyką zapewniania bezpieczeństwa w społeczeństwach oraz masz pewnego rodzaju zmysł techniczny; tym jak funkcjonuje jednostka w grupach oraz jesteś otwarty na nowe kontakty - możesz być pewien, że studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych będą odpowiedzią na Twoje potrzeby edukacyjne i spełnią Twoje oczekiwania.

Studia te są odpowiedzią na współczesny system życia człowieka w świecie antropotechnicznym (człowiek-technika-otoczenie) oraz na braki specjalistów w tym sektorze.

 

5. Gdzie studiować Socjologię grup dyspozycyjnych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Socjologia grup dyspozycyjnych:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata. Osoby, które zdecydują się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcą dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej otrzymają tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku socjologia grup dyspozycyjnych

Absolwent kierunku socjologia grup dyspozycyjnych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • służbach i formacjach militarnego systemu bezpieczeństwa
 • służbach i formacjach paramilitarnego systemu bezpieczeństwa
 • służbach i formacjach cywilnego systemu bezpieczeństwa
 • służbach międzynarodowych bezpieczeństwa
 • instytucjach zarządzania kryzysowego

 

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia