Kryminologia i resocjalizacja

Kryminologia i resocjalizacja

Dodaj do ulubionych

Kryminologia i resocjalizacja studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Kryminologia i resocjalizacja to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata oraz magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Kryminologia jest nauką penalną ściśle związaną z nauką prawa karnego. Resocjalizacja natomiast bywa nazywana odmianą procesu wychowawczego. Razem daje nam to kierunek studiów, w ramach którego studenci pozyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, jak również z obszaru zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Pozyskane na studiach wykształcenie stanowi przygotowanie do wykonywania określonych ról zawodowych w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym, służbach mundurowych, jak również instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby zostać studentem kierunku Kryminologia i resocjalizacja należy złożyć odpowiednie dokumenty.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Kryminologia i resocjalizacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Kryminologia i resocjalizacja - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA STUDIA NIESTACJONARNE

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA STUDIA I STOPNIA

KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kryminologia i resocjalizacja

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA?

Studia na kierunku Kryminologia i resocjalizacja posiadają charakter praktyczny, aby wykształcić w studentach umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, psychologicznym, socjologicznym oraz etycznym. W toku studiów zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak pedagogika resocjalizacyjna, prawo rodzinne i opiekuńcze, profilaktyka uzależnień. Efektem kształcenia jest pozyskana interdyscyplinarna wiedza.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kryminologia i resocjalizacja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Kryminologia i resocjalizacja oferują pozyskanie wiedzy szerokiej i złożonej. Studenci uczestniczą w zajęciach poświęconych między innymi komunikacji interpersonalnej, metodom badań pedagogicznych, czy organizacji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej.

W toku studiów studenci zaznajamiają się z zagadnieniami, które dotyczą psychologii osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc w rodzinie, konstruowania programów resocjalizacyjnych, czy patologii życia społecznego.

Studenci Kryminologii i resocjalizacji uczą się jak podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Uczą się jak realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących przepisów. Pozyskują kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA?

Studia na kierunku Kryminologia i resocjalizacja trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA?

Studia na kierunku Kryminologia i resocjalizacja dają obszerną wiedzę, liczne umiejętności i kompetencje, które wydają się niezbędne do pełnienia różnorodnych funkcji w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości, systemie penitencjarnym, czy służbach mundurowych. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach karnych, aresztach śledczych, centrum interwencji kryzysowej, ośrodkach wspomagania rodziny, placówkach wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach terapeutycznych. Ponadto, mogą zostać pracownikiem powołanym do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kryminologia i resocjalizacja:

 • zakłady karne,
 • areszty śledcze,
 • policja,
 • służba więzienna,
 • straż graniczna,
 • centrum interwencji kryzysowej,
 • placówki wychowawcze,
 • placówki resocjalizacyjne,
 • ośrodki wspomagania rodziny,
 • ośrodki terapeutyczne.

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYMINOLOGIA I RESOCJALIZACJA

Komentarze (0)