Dodaj do ulubionych

Pedagogika nauczycielska studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek pedagogika nauczycielska to odpowiedź na zapotrzebowania rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów na studia, którzy chcą zdobyć wykształcenie stricte w tym zakresie. W trakcie realizowanego kształcenia studenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do zasad efektywnego kształcenia oraz organizacji sytuacji edukacyjnych, które zapewniają osiąganie sukcesów w uczeniu się.

Poznasz metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz nabędziesz umiejętności istotne podczas projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwenci zatrudniani są w przedszkolach, szkołach podstawowych, świetlicach środowiskowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowych.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają wymogi indywidualnie. W zależności od trybu kształcenia proces rekrutacyjny wygląda inaczej. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Pedagogika nauczycielska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika nauczycielska

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 10.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika nauczycielska

niestacjonarne
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA?

Studia na kierunku pedagogika nauczycielska to propozycja kształcenia dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji artystycznej, pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, wczesnego nauczania języka angielskiego. Na studentów czeka wiele specjalizacji, które pozwolą zdobyć dodatkowe kompetencje do pracy w zawodzie.

Realizowane przedmioty pozwolą Ci zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności w celu merytorycznie odpowiedniego projektowania cyklu zajęć w pracy z dziećmi i młodzieżą. Jak absolwent będziesz w stanie podejmować działania pedagogiczne, które będą efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W siatce zajęć kierunku pedagogika nauczycielska znajdziemy takie przedmioty jak: metodologia badań społecznych, trening umiejętności wychowawczych, wybrane techniki pracy na lekcjach języka angielskiego, andragogika, literatura dziecięca we wczesnym nauczaniu języka angielskiego.

Nauczysz się pracować w zespole nauczycieli w trakcie rozwiązywania ważnych problemów edukacyjnych w danej placówce. Będziesz dopasowywać działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji. Zdobytą wiedzę będziesz w stanie wykorzystać do projektowania sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia przy uwzględnieniu praktycznych skutków, które obejmują zjawiska z różnych obszarów życia społecznego.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA STUDIA NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA?

Studia na kierunku Pedagogika nauczycielska trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika nauczycielska na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika nauczycielska na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
70
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika nauczycielska na poszczególnych uczelniach

niestacjonarne
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA?

Kierunek pedagogika nauczycielska daje wiele możliwości rozwoju badawczego i zawodowego przede wszystkim w instytucjach naukowych i oświatowych. Absolwenci zatrudniani są między innymi w instytucjach i organizacjach, które zajmują się działalnością wychowawczo-oświatową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika nauczycielska:

  • przedszkola
  • szkoły podstawowe
  • świetlice środowiskowe
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • placówki oświatowe

Absolwenci pracują z dziećmi, młodzieżą, a także z ich rodzicami. Stają się wychowawcami i nauczycielami, a także z nimi współpracują. Po zdobyciu odpowiednich kompetencji mogą pracować w szkołach językowych lub je prowadzić.

Komentarze (0)