Dodaj do ulubionych

E-PEDAGOGIKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku e-pedagogika to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  2 latA (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym

 

Studenci kierunku e-pedagogika zdobędą wiedzę społeczną, humanistyczną, psychologiczną i kulturową. W czasie studiów poznają różne dziedziny nauki, jaką jest pedagogika oraz dowiedzą się więcej na temat kierunku i tendencji we współczesnych badaniach z zakresu pedagogiki i psychologii. Co więcej, nauczą się wykorzystywania podstaw prawa rodzinnego i oświatowego w praktyce, technik logopedii oraz przeprowadzania diagnozy potrzeb środowiskowych. Co więcej poznają zasady wychowania integralnego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych, domach opieki, przedszkolach, szkołach oraz w wydawnictwach o tematyce pedagogicznej i psychologicznej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Przed złożeniem aplikacji na studia e-pedagogika, należy zapoznać się z wszystkimi wymaganiami rekrutacyjnymi obecnie obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku e-pedagogika to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

Jako że studia są realizowane w trybie niestacjonarnym, studenci będą musieli zapłacić czesne, którego wysokość jest ustalana przez władze uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK E-PEDAGOGIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

E-pedagogika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

E-PEDAGOGIKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

E-PEDAGOGIKA STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

E-PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku e-pedagogika

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU E-PEDAGOGIKA?

Praca w zawodzie pedagoga wymaga odpowiednich cech i predyspozycji. Pedagodzy muszą być osobami odpowiedzialnymi, empatycznymi i wyrozumiałymi, a przede wszystkim muszą posiadać wiedzę, kwalifikacje oraz wykształcenie kierunkowe, niezbędne do podjęcia pracy z dziećmi i młodzieżą. Dla osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z tym zawodem, skierowane są studia e-pedagogika. Studenci mają szansę wykształcić wiedzę i umiejętności głównie z zakresu nauk pedagogicznych i psychologicznych, tym samym zyskując kwalifikacje do pracy w zawodzie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku e-pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku e-pedagogika będzie oscylował wokół zagadnień związanych z pedagogiką, psychologią, antropologią, socjologią oraz z naukami prawnymi. Studenci będą mieli okazję poznać różne dziedziny pedagogiki, między innymi pedagogikę porównawczą, społeczną, ogólną, czy specjalną. W planie zajęć znajdą się także przedmioty o tematyce oscylującej wokół antropologii filozoficznej i kulturowej, andragogiki, pedeutologii i statystyki.

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek rozwiną także szereg umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczą się diagnostyki, stosowania technik pedagogicznych w praktyce zawodowej, tworzenia programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia. W czasie studiów będą także zobowiązani do odbycia obowiązkowych praktyk, dzięki którym poznają specyfikę zawodu pedagoga i zdobędą cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU E-PEDAGOGIKA?

Studia na kierunku e-pedagogika trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU E-PEDAGOGIKA?

Absolwenci studiów pedagogicznych nie powinni mieć problemów z odnalezieniem się na współczesnym rynku pracy. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom znajdą zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, domach opieki społecznej, czy w świetlicach środowiskowych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości ze szkołami, przedszkolami, domami dziecka oraz klubami dziecięcymi. Po ukończeniu studiów można zdecydować się na założenie własnej firmy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku e-pedagogika:

 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze

 • świetlice środowiskowe

 • domy opieki społecznej

 • szkoły

 • przedszkola

 • kluby dziecięce

 • wydawnictwa pedagogiczne

 • własna działalność gospodarcza

 • domy dziecka.

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU E-PEDAGOGIKA

Komentarze (0)