ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
   Czas trwania
    Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

    Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

    Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe

    Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

    Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe
    Rok akademicki 2024/2025
    Forma studiów zjazdy
    Poziom studiów studia podyplomowe

    Uczelnie

    Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe - uczelnie >

    Studia skierowane są absolwentów wszystkich kierunków, szczególnie niepedagogicznych, którzy chcieliby zdobyć nową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach pomocy społecznej.

    Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego diagnozowania problemów i wspierania rodzin, rodziców zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

     

    JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

    W celu rekrutacji na kierunek asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zwykle wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Przeważnie nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne, a jedynie dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia. Nauka może się wiązać z dodatkowymi kosztami np. czesnym i opłatami rekrutacyjnymi. Należy pamiętać, że na studia często może się dostać ograniczona liczba chętnych

    *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

     

    szczegółowe wymagania na uczelniach

    JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ?

    Kierunek asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Zajęcia prowadzone są najczęściej przez wykwalifikowaną kadrę uczelni oraz doświadczonych zawodowo ekspertów i praktyków. Dzięki temu słuchacze mają okazję zapoznać się z realnymi problemami, z którymi mogą się spotkać w przyszłej pracy. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną podczas wykładów oraz trenują umiejętności praktyczne dzięki ćwiczeniom. Czasem mają także możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych.

     

    1. Typ i tryb studiów:

    Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej możemy podzielić na:

    1. Poziom:

    2. Forma:

     

    2. Zdobywana wiedza i umiejętności

    Kierunek asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje słuchaczy do pracy w tytułowych zawodach. Studenci mogą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie wspierania i pomocy rodzinom przeżywającym trudności. Uczą się diagnozować problemy jej członków i znajdować odpowiednie rozwiązania trudnych sytuacji. Często poznają także podstawy działania ośrodków pomocy i pieczy zastępczej. Podczas studiów słuchacze mogą dowiedzieć się, z jakimi patologiami społecznymi spotkają się w pracy zawodowej. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie zajęć mogą się pojawić także najczęściej występujące dysfunkcje w rodzinie. Studenci dowiadują się także czasem, jakie działania można podjąć, żeby powstrzymać i ograniczyć marginalizację i degradację społeczeństwa.

    Przedmioty, które mogą się pojawić na kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to np.:

    • etyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
    • pedagogika resocjalizacyjna
    • psychologia dziecka

    Studenci w trakcie zajęć uczą się jak współpracować z rodziną, a w szczególności dziećmi i poznają metody pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej.

     

    ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ?

    Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

     

    JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ?

    Absolwenci kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej mogą szukać pracy m.in. w placówkach opieki i pomocy społecznej. Do ich zadań może należeć udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Absolwenci mogą także pracować w projektach i instytucjach, których celem jest przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa.

    Możliwości zatrudnienia po kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to m.in.:

    • asystent rodziny
    • koordynator pieczy zastępczej

     

    Zobacz inne kierunki pedagogiczne

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

    Filtrowanie
    Województwo
    Poziom studiów

    Teraz najważniejsze

    matura 2024

    zmiany na maturze 2024

    arkusze maturalne

    wyniki matur 2023

    rekrutacja na studia

    studia

    kierunki studiów

    studia podyplomowe

     

    Ciekawe

     


    gdzie studiować

     

     

    Nadchodzące wydarzenia

    Komentarze (0)