ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe

Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej | asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia skierowane są absolwentów wszystkich kierunków, szczególnie niepedagogicznych, którzy chcieliby zdobyć nową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w ośrodkach pomocy społecznej.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego diagnozowania problemów i wspierania rodzin, rodziców zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zwykle wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Przeważnie nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne, a jedynie dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia. Nauka może się wiązać z dodatkowymi kosztami np. czesnym i opłatami rekrutacyjnymi. Należy pamiętać, że na studia często może się dostać ograniczona liczba chętnych

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

Akademia Finansów i Biznesu Vistula Filia w Pułtusku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ?

Kierunek asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Zajęcia prowadzone są najczęściej przez wykwalifikowaną kadrę uczelni oraz doświadczonych zawodowo ekspertów i praktyków. Dzięki temu słuchacze mają okazję zapoznać się z realnymi problemami, z którymi mogą się spotkać w przyszłej pracy. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną podczas wykładów oraz trenują umiejętności praktyczne dzięki ćwiczeniom. Czasem mają także możliwość wzięcia udziału w praktykach zawodowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje słuchaczy do pracy w tytułowych zawodach. Studenci mogą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie wspierania i pomocy rodzinom przeżywającym trudności. Uczą się diagnozować problemy jej członków i znajdować odpowiednie rozwiązania trudnych sytuacji. Często poznają także podstawy działania ośrodków pomocy i pieczy zastępczej. Podczas studiów słuchacze mogą dowiedzieć się, z jakimi patologiami społecznymi spotkają się w pracy zawodowej. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie zajęć mogą się pojawić także najczęściej występujące dysfunkcje w rodzinie. Studenci dowiadują się także czasem, jakie działania można podjąć, żeby powstrzymać i ograniczyć marginalizację i degradację społeczeństwa.

Przedmioty, które mogą się pojawić na kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to np.:

  • etyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
  • pedagogika resocjalizacyjna
  • psychologia dziecka

Studenci w trakcie zajęć uczą się jak współpracować z rodziną, a w szczególności dziećmi i poznają metody pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ?

Studia na kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ?

Absolwenci kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej mogą szukać pracy m.in. w placówkach opieki i pomocy społecznej. Do ich zadań może należeć udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Absolwenci mogą także pracować w projektach i instytucjach, których celem jest przeciwdziałanie marginalizacji społeczeństwa.

Możliwości zatrudnienia po kierunku asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to m.in.:

  • asystent rodziny
  • koordynator pieczy zastępczej

 

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia