AUTYZM - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

AUTYZM - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe

Studia na kierunku autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku.

Studia na kierunku autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia podyplomowe - uczelnie >

Studia skierowane są głównie dla nauczycieli i osób z przygotowaniem pedagogicznym, które chciałyby nauczyć się pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, a także poznać metody pozwalające dostosować proces edukacyjny do uczniów z nietypowymi potrzebami.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Kandydaci na kierunek autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinni się legitymować dyplomem magistra oraz mieć przygotowanie pedagogiczne lub nauczycielskie. Po spełnieniu tych wymagań wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Studia mogą się wiązać z dodatkowymi opłatami. W grupach jest zwykle ograniczona liczba miejsc, dlatego warto zadbać o terminowość i poprawność rejestracji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTYZM - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTYZM - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU?

Kierunek autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest realizowany w trybie niestacjonarnym. Zajęcia mają zwykle formę teoretycznych wykładów i praktycznych ćwiczeń, a część programu może być realizowana na platformach e-learningowych. Dodatkowo słuchacze mają możliwość uczestnictwa i realizacji praktyk zawodowych np. placówkach oświatowych, organizacjach pozarządowych czy na warsztatach terapii zajęciowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przygotowują słuchaczy do pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami. Studenci poznają metody terapii zachowań problemowych oraz techniki oparte na budowaniu relacji. Mogą dowidzieć się, w jaki sposób przeprowadzić trening umiejętności społecznych oraz jak wspierać rodziny osób z ASD. W programie studiów mogą się pojawić również elementy psychiatrii. Słuchacze często mają możliwość zobaczenia, jak wygląda diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Najczęściej uczą się pracy z dziećmi i młodzieżą, ale w trakcie studiów mogą mieć również zapoznać się z zagadnieniami związanymi z rozwojem i funkcjonowaniem osób dorosłych.

Przedmioty, które mogą się znaleźć w programie autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, to np.:

  • spektrum autyzmu: Teorie i geneza
  • przygotowanie do praktyki hospitacyjnej w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych dla dzieci i odzieży z ASD
  • edukacja inkluzyjna i integracyjna dzieci i młodzieży z ASD
  • diagnostyka w pedagogice specjalnej

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTYZM - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU?

Studia na kierunku autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu trwają przeważnie 1,5 roku (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTYZM - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU?

Absolwenci kierunku autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu. Mogą rozpocząć pracę na stanowisku np. nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów z zaburzeniami lub asystenta nauczyciela specjalisty. Zatrudnienie może czekać zarówno w placówkach edukacyjnych, jak i domach samopomocy czy mieszkalnictwie wspomaganym. Inną możliwością jest podjęcie pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się osobami ze spektrum oraz ich rodzinami.

Miejsca, w których może znaleźć zatrudnienie absolwent kierunku autyzm - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to m.in.:

  • przedszkola
  • szkoły
  • domy pomocy społecznej
  • organizacje pozarządowe

 

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia