Global communication

Global communication

Studia na kierunku global communication możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Global communication stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Global communication stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Global communication stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Global communication

Studia na kierunku global communication to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku global communication
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku global communication rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | global communication - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku global communication możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | global communication - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku global communication najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, biologia, geografia, matematyka, historia, język angielski, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku global communication:

 • biologia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Global communication - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując global communication?

Program studiów i przedmioty

W toku nauczania studenci global communication, poza językiem angielskim, poznają dwa dodatkowe języki obce. Przyszli absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego, socjologii i socjolingwistyki, wielokulturowości i jej przejawów w ujęciu społecznym i indywidualnym a także języka charakterystycznego dla mediów, polityki czy ekonomii.

Studia na kierunku global communication to szansa, by spojrzeć na własną kulturę przez pryzmat kultury globalnej, zrozumieć mniejszości kulturowe i ich język a także poznać strukturę i sposób funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej. Studenci kierunku zyskują ponadto praktyczne umiejętności translatorskie w obrębie języków obecnych w programie nauczania.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw językoznawstwa ogólnego
 • posługiwania się językiem angielskim oraz dwoma dodatkowymi językami obcymi w mowie i piśmie
 • struktury, sposobów funkcjonowania i komunikacji instytucji UE
 • identyfikowania i opisywania różnych sposobów komunikacji językowej, stosowanych w przekazie medialnym, polityce czy ekonomii
 • istniejących mniejszości narodowych oraz języków, którymi się posługują
 • podstaw socjologii i socjolingwistyki
 • translatoryki i praktycznego tłumaczenia tekstów napisanych w językach obcych
 • identyfikowania i interpretowania przejawów kultury globalnej
 • różnic i podobieństw kulturowych oraz stereotypów

Jak wyglądają studia na kierunku global communication?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek global communication jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku global communication możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami humanistycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek global communication będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, politycznych, ekonomicznych czy humanistycznych. Jako student dowiesz się także więcej na temat międzynarodowych relacji gospodarczych i politycznych.

W siatce zajęć znajdzie się wiele rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Marketing
 • Media Analysis
 • Media Law and Human Rights
 • Corporate Communication

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim skupisz się na doskonaleniu swoich zdolności językowych oraz poświęcisz się praktycznej nauce języka angielskiego, z którego osiągniesz wysoki poziom C1.

Studenci nauczą się także specjalistycznej terminologii biznesowej, co zwiększy ich szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. Ponadto, poznasz specyfikę pracy dziennikarskiej i nauczysz się tworzyć różnorodne formy medialne.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Świat się skurczył – słyszeliśmy często, kiedy nowe technologie rewolucjonizowały nasz świat, umożliwiając ludziom znajdującym się po dwóch stronach globu natychmiastowy kontakt na masową skalę. Dziś, kiedy proces gwałtownych zmian technologicznych nieco zwalnia i jesteśmy w stanie go oswoić, otwieramy kolejny rozdział w rozumieniu mechanizmów porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur i narodów.

Świat „innego” nie jest już daleko, ale obok nas – jako część tej rzeczywistości, którą nazywamy rodzimą, własną. By połączyć w całość wszystkie elementy globalnej komunikacji, odsłonić socjologiczne i językowe podstawy tego procesu, a przyszłych absolwentów wyposażyć w teoretyczne i praktyczne umiejętności potrzebne do rozumienia i objaśniania wielokulturowej rzeczywistości, powstały prowadzone w języku angielskim studia na kierunku global communication.

Jeśli lubisz ludzi, fascynuje Cię różnorodność i chciałbyś poszerzyć swoje kompetencje językowe, wpisz je sobie na listę obowiązkową!

 

5. Gdzie studiować global communication

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek global communication:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku global communication trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku global communication będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku global communication?

Praca po studiach

Kim możesz zostać kończąc studia na kierunku global communication? Jako wielojęzyczny specjalista do spraw komunikacji, cechujący się wyjątkową wrażliwością kulturową, z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w instytucjach dyplomatycznych czy placówkach oświatowych o międzynarodowym zasięgu.

Sprawdzisz się jako specjalista ds. PR, pracownik fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz lokalnych społeczności lub mniejszości narodowych, osoba odpowiedzialna za kulturę organizacji i szkolenia kadr czy też wykwalifikowany tłumacz.

 

Absolwent kierunku global communication znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik instytucji dyplomatycznych
 • pracownik placówek oświatowych
 • specjalista ds. PR
 • pracownik fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz mniejszości narodowych lub lokalnych społeczności
 • wykwalifikowany tłumacza

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Global communication studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Global communication studia I stopnia

Global communication studia II stopnia

Zobacz inne kierunki dziennikarstwo i informacja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki dziennikarstwo i informacja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku global communication

Miasta, które oferują studia na kierunku Global communication

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)