Ekonomia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ekonomia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ekonomia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

ekonomia 

Odkryj ekonomię w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ekonomia studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Ekonomia to niełatwa dziedzina, skoro niejedna znacząca w świecie osoba nie radzi sobie z jej zasadami. Gospodarowanie zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, znajomość metod analitycznych – wśród takich haseł można się łatwo zagubić, a przecież to tylko kropla w olbrzymim, ekonomicznym morzu. W jaki sposób zrozumieć tę dziedzinę? Studiując ją w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Jednym z niewątpliwych atutów tego kierunku jest ich ogromna wszechstronność, wynikająca w głównej mierze z jego interdyscyplinarności. Dlatego każdy z przyszłych absolwentów studiów ekonomicznych może mieć pewność, że zostanie w trakcie zdobywania wyższego wykształcenia uposażony w szereg umiejętności i wiedzy, które pozwolą na zdobycie przyszłościowej pracy, zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Popularność studiów ekonomicznych, implikowana przez ambicje młodych ludzi do rozwijania się w potrzebnym współczesnemu rynkowi pracy kierunku, z oczywistych względów sprawia, że konkurencja na Ekonomię w Trójmieście jest bardzo duża. Dlatego jeśli chcesz zgłębiać właśnie tę dziedzinę wiedzy, powinieneś już dzisiaj zacząć przygotowania do egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Ekonomia w Gdańsku,  to przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w wymiarze makroekonomicznym i mikroekonomicznym. Zakłada przygotowanie do przeprowadzania analiz dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w różnych sektorach i segmentach rynku.

To wiele specjalności, dzięki którym studenci nabywają umiejętności. Jakie? Na przykład:

 • tworzenia analiz rynkowych,
 • przeprowadzania audytu efektywności działania przedsiębiorstw,
 • efektywnego funkcjonowania w gospodarce elektronicznej,
 • planowania i prowadzenia operacji transportowo- logistycznych.

I wiele, wiele innych. Kierunek Ekonomia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to przygotowanie do wykonywania zawodu ekonomisty, podzielone na studia pierwszego i drugiego stopnia, które można podjąć w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Dla kogo te studia

Studia ekonomiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie należą obecnie do najczęściej wybieranych ścieżek kształcenia przez maturzystów i studentów chcących wzbogacić swoje kompetencje. Nic w tym dziwnego, bowiem Ekonomia wiąże się z pewnym prestiżem i daje gwarancję godnego życia w dowolnym miejscu świata.

Zatem, czy absolutnie każdy z nas może zostać dobrze prosperującym ekonomistą? Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna. Ciężka praca i ambicje pozwalają niejednokrotnie na osiągnięcie niemożliwego, jednak ludziom z pewnymi cechami łatwiej będzie odnieść sukces niż innym.

Jeśli jesteś wszechstronnie uzdolniony, matematyka to twoja pasja, ale nauki społeczne i humanistyczne nigdy nie stanowiły większego problemu, interesujesz się gospodarką zarówno krajową, jak i światową, a ponadto marzysz o niezwykle rozwijającym kierunku studiów, który pozwoli na spełnienie marzeń o dynamicznej karierze? To Ekonomia może okazać się strzałem w dziesiątkę! Nie wahaj się dłużej i aplikuj.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Sopocka Szkoła Wyższa

Kierunek ekonomia możesz studiować na:

Ekonomia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Trójmieście

Proces kwalifikacyjny opiera się na konkursie świadectw. Najważniejszym przedmiotem jest matematyka, a wśród przedmiotów dodatkowych funkcjonują: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy nowożytny. Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni.

Wymagania na kierunek Ekonomia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • zarządzanie strategiczne,
 • fundusze europejskie w biznesie,
 • lobbing gospodarczy,
 • technologie informatyczne w e-biznesie,
 • prawo i bezpieczeństwo w gospodarce elektronicznej,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • innowacje w gospodarce światowej,
 • regionalna i lokalna polityka gospodarcza.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Trójmieście

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Ekonomia, podobnie jak wszystkie inne kierunki studiów na większości uczelni wyższych, można podjąć stacjonarnie lub niestacjonarnie. Dla większości studentów wybór zdaje się oczywisty – statystyki pokazują, że znaczna część z nich decyduje się na podjęcie studiów dziennych, ze względu na brak konieczności naruszania własnego budżetu – ta forma studiów jest bezpłatna.

Studia niestacjonarne, choć wiążą się z niezbyt korzystnym zobowiązaniem w postaci konieczności uiszczania systematycznych opłat semestralnych, to niosą za sobą również wiele korzyści. Jedną z nich, będącą jednocześnie głównym argumentem przemawiającym za wyborem tych studiów, jest możliwość pogodzenia nauki z innymi obowiązkami. Konkurencja, a więc i progi punktowe, są w tym przypadku zazwyczaj nieco niższe.

Pomimo tego, że Ekonomię można zaliczyć do kanonu nauk społecznych, to swoje główne założenia opiera na filarach pracy matematyków. To niespotykane połączenie tworzy wyjątkowy kierunek studiów, znajdujący wspólny mianownik dla kilku pozornie niemożliwych do połączenia dziedzin wiedzy.

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które zdecydowały się na włączenie Ekonomii do zbioru oferowanych przez siebie dziedzin kształcenia, poprzez zaproponowaną siatkę studiów dążą do wykształcenia w przyszłych abiturientach szeregu wiadomości, użytecznych w przyszłym życiu zawodowym. Naukę rozpoczniesz prawdopodobnie od poszerzenia posiadanych wiadomości matematycznych o całkiem nowe zagadnienia statystyczne i analityczne, pozwalające na prawidłowe wdrożenie się w tajniki rynków współczesnej gospodarki.

Jako że Ekonomia jest nauką mającą wyjaśnić sposoby wykorzystywania bardzo szeroko pojętych zasobów przed jednostki i społeczeństwo, niezbędne do gruntownego jej zrozumienia jest przyswojenie wiedzy z pogranicza psychologii oraz socjologii. Przy okazji zdobywania tej wiedzy dowiesz się nieco o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu, co okaże się cenne w codziennym życiu.

 

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Trójmieście

Czas trwania, jakim charakteryzują się poszczególne kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, są ściśle uzależnione od odgórnych ustaleń Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, dlatego uczelnie oferujące interesujący nas dział wiedzy nie mają zazwyczaj większego wpływu na regulowanie czasu, jaki należy poświęcić na zdobycie upragnionego wykształcenia.

Ekonomia należy do grona kierunków niejednolitych, co w praktyce oznacza, że całokształt oferowanej do przyswojenia wiedzy jest rozłożony równomiernie na dwa etapy, przy czym ukończenie pierwszego daje kompetencje wystarczające do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia w Trójmieście będą trwały sześć semestrów, a więc trzy lata, a każdy z absolwentów będzie mógł pochwalić się tytułem licencjata.

Ukończenie magisterskich, dwuletnich studiów ekonomicznych, uzupełni posiadaną wiedzę i zwiększy atrakcyjność abiturienta na rynku pracy.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Trójmieście

Zanim ostatecznie zdecydujesz się na aplikację na Ekonomię w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, powinieneś dobrze zapoznać się z obowiązującymi regułami, aby mieć pewność, czy jest to właściwy kierunek dla ciebie. Przedmiotami wiodącymi, czyli takimi, które warto zdać na rozszerzeniu, aby zwiększyć swoje szanse na zajęcie jednego z przewidzianych dla studentów miejsc, będą na większości uczelni: matematyka, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

Proces rekrutacji

Kiedy nabierzesz pewności, że osiągnięte przez ciebie wyniki maturalne lub oceny uzyskane na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia będą adekwatne do wymagań narzuconych przez władze wybranej przez ciebie uczelni, to śmiało możesz zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza ze strony internetowej, w zakładce „elektroniczna rejestracja kandydatów”.

Pamiętaj, aby uważnie wypełniać poszczególne rubryki tabeli oraz podawać wyłącznie prawdziwe informacje odnośnie swoich wyników – prawda i tak prędzej czy później wyjdzie na jaw, a nieuwaga może skutkować skreśleniem z listy studentów.

 

Potrzebne dokumenty

Do sfinalizowania całej rekrutacji, czyli prościej mówiąc – aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych, należy w odpowiednim terminie donieść plik potrzebnych dokumentów. Będziesz potrzebował:

 • Świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopii powyższych dokumentów
 • Fotografii o standardowych wymiarach, jak do dokumentów

 

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Trójmieście

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Po zapoznaniu się z wcześniejszymi akapitami artykułu powinieneś już wiedzieć, że zatrudnienie, jakiego możesz się spodziewać po ukończeniu tego kierunku, będzie dawało możliwość ciągłego kształcenia, a szerokość wyboru dostępnych miejsc pozwoli na dopasowanie swoich zainteresowań do oczekiwań pracodawcy.

Absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach,
 • bankach,
 • instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • firmach konsultingowych,
 • organizacjach non- profit,

a także podjąć niezależne od nikogo zatrudnienie we własnej firmie, oferującej usługi ściśle powiązane z kierunkiem kształcenia. Jak sam widzisz, możliwości zawodowe, stwarzane przez studia ekonomiczne w Trójmieście, mają bardzo duży zasięg.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Trójmieście

Przed dokonaniem wyboru należy dokładnie sprawdzić miejsce, w którym chcemy studiować. Warto wtedy zadawać jak najwięcej pytań, wśród których powinno znaleźć się następujące: jakie ma kierunek Ekonomia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie opinie?

Jarosław, student trzeciego roku Ekonomii w Trójmieście, mówi:

„Ekonomia się zmienia i jest to jej najciekawszy aspekt. Wynikają z niego różne sytuacje, na które trzeba być przygotowanym. Kolejnym atutem tego kierunku jest jego wszechstronność oraz to, że po jego ukończeniu będę doskonale przygotowany do pełnienia wybranej przez siebie roli zawodowej. Studiowanie Ekonomii w Trójmieście to przygotowanie w niepewnym, zmieniającym się świecie. Szczerze polecam ten kierunek wszystkim zainteresowanym.”

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

Rozwiń

Komentarze (0)