Oligofrenopedagogika z arteterapią

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Oligofrenopedagogika z arteterapią studia

Oligofrenopedagogika z arteterapią studia - kierunek studiów

Polskie uczelnie wyższe co roku oferują nowe, bądź odświeżone kierunki studiów, po to, aby przyciągnąć rzesze studentów w celu przekazania im praktycznej wiedzy w interesujący sposób oraz aby ułatwić im start kariery. Wiele nazw tych kierunków brzmi bardzo zagadkowo, a jedną z nich może być na przykład oligofrenopedagogika z arteterapią. Co to oznacza?

Oznacza to, że osoba, która ukończy ten kierunek studiów będzie zajmowała się pedagogiką osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działania terapeutyczne z wykorzystaniem sztuki, to jest technik muzycznych, plastycznych czy ruchowych takich jak choreografia. Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie została połączona ze sztuką, ponieważ sztuka uważana jest za jedną z najdoskonalszych form ekspresji i wyrażania siebie, ale również pozbywania się stresu i formą zabawy. Zatem absolwent będzie wyposażony w wiedzę z zakresu edukacji oraz rehabilitacji. Aby jednak podjąć się tych studiów musisz być przekonany, że jest to zawód, któremu chcesz się poświęcić w całości, ponieważ jest absorbujący fizycznie oraz psychicznie. Musisz odznaczać się pozytywnym nastawieniem do życia, ogromną chęcią niesienia pomocy oraz umiejętnością współ odczuwania, ponieważ jest to praca z ludźmi, a nie siedząca za biurkiem.

Jeśli zdecydujesz się zasilić grono studentów tego kierunku, możesz być pewien, że będziesz uczęszczać na takie zajęcia jak biomedyczne podstawy rozwoju, historia wychowania, podstawy pedagogiki specjalnej, podstawy socjologii, podstawy wiedzy o sztuce, psychologia ogólna, psychopedagogika twórczości, teoretyczne podstawy arteterapii, arteterapia przez muzykę, pedagogika społeczna, podstawy neurofizjologii, psychopatologia rozwoju, diagnostyka psychopedagogiczna, fotografia w terapii przez sztukę, oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, osoba niepełnosprawna w regulacjach prawnych, andragogika specjalna, wstęp do surdopedagogiki, choreoterapia oraz wiele innych w tym zajęcia ogólnouczelniane, takie jak wychowanie fizyczne.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując oligofrenopedagogikę z arteterapią

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • wsparcia asystenckiego i socjalnego dla osób niepełnosprawnych
 • diagnozowania potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • planowania i przeprowadzania warsztatów arteterapeutycznych
 • organizowania procesu wychowania, socjalizacji i resocjalizacji w środowisku otwartym i instytucjonalnym
 • organizowania zajęć rehabilitacyjnych
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią

Absolwent kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • przedszkolach i szkołach
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • domach pomocy społecznej
 • organizator warsztatów terapeutycznych
 • świetlicach terapeutycznych
 • zakładach poprawczych dla nieletnich z upośledzeniem umysłowym
 • nauczyciel wspomagający

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matemtyka, dowolny przedmiot.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ

Typ studiów
Województwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek oligofrenopedagogika z arteterapią prowadzony jest przez:

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie UŚ

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ARTETERAPIĄ

Komentarze (0)