Dodaj do ulubionych

Psychokryminalistyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Polska to kraj, w którym co roku dokonywane jest setki tysięcy przestępstw. Dlatego też wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie psychologicznego funkcjonowania osób, które dopuściły się przestępstwa, przebywają w grupach ryzyka czy są dotknięte przemocą. Nie jest to praca łatwa, która dodatkowo wymaga odpowiednich kompetencji społecznych, ale na pewno dająca dużą satysfakcję. Jeżeli zatem świetnie odgadujesz ludzie emocje i chciałbyś przełożyć swoje zdolność na przyszłą karierę zawodową to psychokryminalistyka może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku psychokryminalistyka? Studia mają charakater interdyscyplinarny i są jedną z ciekawszych propozycji z zakresu studiów humanistycznych. Kierunek zawiera elementy psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki i kształci w zakresie tych przedmiotów. Co ważne, jest wiele zajęć o charakterze warsztatowym, co pozwoli Ci na zdobycie umiejętności praktycznych, które oprzesz na solidnej wiedzy teoretycznej. Obca nie będzie Ci także specyfika pracy w służbie więziennej, policji, służbach interwencyjnych, ośrodkach pomocowych, czy edukacyjno-wychowawczych. Ze względu na przyszły zawód, studia na kierunku psykryminalistyka są skierowane do osób o odpowiednich cechach charakteru z naciskiem na wyrozumiałość, cierpliwość i chęć pomocy innym. Jeżeli zatem potrafisz wczuć się w sytuację innych osób to psychokryminalistyka jest jedną z ciekawych ofert edukacyjnych.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent psychokryminalistyki? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w policji czy służbach interwencyjnych. Co więcej pracę będziesz mógł podjąć w ośrodkach pomocowych lub edukacyjno-wychowawczych. Praca będzie czekać także na Ciebie w służbie więziennej w pionie penitencjarnym, ochrony lub jako pracownik do spraw postpenitencjarnych. Ponadto, ciekawą pracę oferują agencje detektywistyczne, straże graniczne, straże miejskie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub zakłady poprawcze. Jak widzisz możliwości jest dużo, a ze względu na interdyscyplinarny charakater możesz podjąć ciekawą pracę w różnych instutucjach. Jeżeli zatem nie jest Ci obojętny los innych ludzi i masz ku temu kompetencje społeczne to psychokryminalistyka może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku psychokryminalistyka, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: przedmioty dowolne.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOKRYMINALISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PSYCHOKRYMINALISTYKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Jednostka prowadząca

Kryminologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku kryminologia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychokryminalistyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując psychokryminalistykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • metod obrazowania mózgu w stanach spoczynku oraz aktywności fizycznej i psychicznej,
 • modułów podstawowych: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki,
 • fundamentów wiedzy psycchologicznej z zakresu relacji międzyludzkich oraz zdrowia psychicznego,
 • specyfiki pracy,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku psychokryminalistyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek psychokryminalistyka można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studenci, którzy zdecydują się na pierwszą opcję będą zobowiązni do codziennego uczestnictwa w zajęciach akademickich. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie w zdobywaniu wykształcenia, to wybierz studia niestacjonarne, na których obowiązuje weekendowy tryb nauczania.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk psychologicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku psychokryminalistyka, zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, kryminalistyki oraz prawa. Jako student będziesz miał dostęp do bogatej bazy zajęć i wykładów akademickich, o tematyce powiązanej z powyższymi zagadnieniami. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do psychologii społecznej
 • Umysł jako system przetwarzania informacji
 • Wprowadzenie do kryminalistyki
 • Psychologiczne problemy karania, resocjalizacja

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach studiów na powyższym kierunku, wykształcisz szereg cennych umiejętności, które wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu psychologii. Jako student nauczysz się udzielania pomocy psychologicznej ofiarom przestępstw oraz dowiesz się, w jaki sposób przeprowadzać przesłuchanie podejrzanych z zachowaniem wszystkim norm prawnych. Studenci poznają także nowoczesne metody profilowania nieznanych sprawców przestępstw. Program nauczania zakłada także realizacje lektoratu z języka angielskiego, dzięki któremu rozwiniesz zdolności językowe i zwiększysz swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku psychokryminalistyka będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów i zakończą się nadaniem tytułu licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku psychokryminalistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychokryminalistyka

Absolwent kierunku psychokryminalistyka znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • psycholog w policji lub służbach interwencyjnych,
 • pracownik w ośrodkach pomocowych,
 • pracownik w ośrodkach edukacyjno-wychowawczych,
 • pracownik służby więziennej w pionie penitencjarnym czy ochrony,
 • pracownik do spraw postpenitencjarnych. 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOKRYMINALISTYKA

Komentarze (0)