Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną studia - kierunek studiów

Negatywne wzorce wychowawcze, predyspozycje osobowościowe oraz przestępcze środowisko rówieśnicze - te oraz wiele innych czynników wykształcają w młodych ludziach skłonność do destrukcji wyrażającej się najczęściej poprzez krzywdę wyrządzaną niewinnym ludziom oraz samym sobie. Objęcie odpowiednią profilaktyką społeczną dzieci pochodzących z domów patologicznych, a także tych z widocznymi predyspozycjami do uzależnienia od substancji narkotycznych oraz alkoholizmu, może zahamować negatywne procesy mające miejsce w ich dopiero kształtującej się psychice. Proces resocjalizacyjny jest niezwykle ważny podczas ponownego wprowadzania na wolność osadzonych za różnorakie przestępstwa w zakładach karnych i poprawczych, którzy okazali się odporni na prewencję kryminalną albo nie mieli okazji jej doświadczyć. Praca w branży resocjalizacyjnej wymaga niezwykłej odporności psychicznej, empatii i asertywności. Jeśli interesujesz się psychologią i chciałbyś brać czynny udział w niesieniu pomocy ludziom pokrzywdzonym przez różne czynniki środowiskowe, studia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną są właśnie dla ciebie!
Jakiej nauki możesz się spodziewać po studiach na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? Przede wszystkim trudnej, oscylującej wokół trudnych społecznie zagadnień, ale jednocześnie dającej podstawy do podjęcia odpowiedzialnej i dobrze płatnej pracy. W trakcie studiów zdobędziesz przygotowanie teoretyczne w zakresie psychologii społecznej, co pozwoli ci zrozumieć szereg destruktywnych zachowań pozornie nie do zrozumienia, podejmowanych przez młodzież a nawet dzieci. Dowiesz się, jak zapobiegać przemocy w zakładach karnych i poprawczych. Przejdziesz odpowiednie przeszkolenie w zakresie samoobrony i bezpiecznego postępowania z ludźmi potencjalnie niebezpiecznymi. Dowiesz się, jak wykonywać testy psychologiczne, aby następnie odpowiednio zinterpretować ich wyniki i czerpać z nich wnioski w procesie dalszej resocjalizacji jednostki.  
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? W miejscach skupiających dzieci, młodzież i dorosłych, którzy znaleźli się pod złym wpływem społecznym, czego dowodem jest ich nieetyczne zachowanie. Przygotowanie do pracy z "trudną" młodzieżą, jakie dadzą ci studia, pozwolą na podjęcie pracy w charakterze socjoterapeuty, pedagoga szkolnego oraz pracownika fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom ze "środowisk trudnych". Z powodzeniem rozpoczniesz pracę w więziennictwie jako funkcjonariusz służby więziennej. 

Co zdawać na maturze?

Aby dostać się na kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną na Społecznej Akademii Nauk, należy dostarczyć świadectwo maturalne oraz uiścić opłaty rekrutacyjne i semestralne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Olkuszu

Społeczna Akademia Nauk w Olkuszu

Społeczna Akademia Nauk w Olkuszu

Kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną prowadzony jest przez:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy

Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy

Społeczna Akademia Nauk w Świdnicy

Kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną prowadzony jest przez:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Społeczna Akademia Nauk w Szczecinku

Społeczna Akademia Nauk w Szczecinku

Społeczna Akademia Nauk w Szczecinku

Kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną prowadzony jest przez:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując resocjalizację z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • systemu prawno – społecznego
 • funkcjonowania instytucji państwowych (policja, służba więzienna)
 • podstaw ogólnohumanistycznych 
 • pedagogiki ogólnej, społecznej, dydaktyki, teorii i historii wychowania
 • wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych
 • umiejętności psychologicznych w zakresie przygotowania do wypełniania testów, analizy i interpretacji wyników

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Absolwent kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • kurator sądowy 
 • socjoterapeuta 
 • street - worker
 • instytucjach resocjalizacyjnych, pomocowych, opiekuńczo – wychowawczych
 • funkcjonariusz służby więziennej
 • pedagog szkolny
 • pracownik domów dziecka
 • pracownik fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom z tzw. środowisk trudnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

Komentarze (0)