Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Dodaj do ulubionych

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną studia - kierunek studiów

Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

 

Co zdawać na maturze?

Aby dostać się na kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną na Społecznej Akademii Nauk, należy dostarczyć świadectwo maturalne oraz uiścić opłaty rekrutacyjne i semestralne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku pedagogika

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku pedagogika

Pokaż więcej

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując resocjalizację z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Program studiów i przedmioty

Jakiej nauki możesz się spodziewać po studiach na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? Przede wszystkim trudnej, oscylującej wokół trudnych społecznie zagadnień, ale jednocześnie dającej podstawy do podjęcia odpowiedzialnej i dobrze płatnej pracy.
W trakcie studiów zdobędziesz przygotowanie teoretyczne w zakresie psychologii społecznej, co pozwoli ci zrozumieć szereg destruktywnych zachowań pozornie nie do zrozumienia, podejmowanych przez młodzież a nawet dzieci. Dowiesz się, jak zapobiegać przemocy w zakładach karnych i poprawczych.
Przejdziesz odpowiednie przeszkolenie w zakresie samoobrony i bezpiecznego postępowania z ludźmi potencjalnie niebezpiecznymi. Dowiesz się, jak wykonywać testy psychologiczne, aby następnie odpowiednio zinterpretować ich wyniki i czerpać z nich wnioski w procesie dalszej resocjalizacji jednostki. 
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • systemu prawno – społecznego
 • funkcjonowania instytucji państwowych (policja, służba więzienna)
 • podstaw ogólnohumanistycznych 
 • pedagogiki ogólnej, społecznej, dydaktyki, teorii i historii wychowania
 • wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych
 • umiejętności psychologicznych w zakresie przygotowania do wypełniania testów, analizy i interpretacji wyników

Jak wyglądają studia na specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną można realizować zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Jeżeli wybierzesz studia stacjonarne będziesz brać udział w zajęciach w wybrane dni tygodnia. W przypadku studiów niestacjonarnych oznacza to, że zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru, dzięki czemu będziesz mógł połączyć naukę z innymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk społecznych.

 

Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych, prawnych oraz psychologicznych.

W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów o tematyce związanej z powyższymi zagadnieniami. Aktualny program kształcenia znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach studiów na powyższej specjalizacji, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu nauk pedagogicznych i dydaktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz podczas pracy w służbach mundurowych, zakładach karnych oraz ośrodkach wychowawczych.

Ponadto poznasz regulacje prawa karnego oraz prawa wykroczeń i nauczysz się ich zastosowania w praktyce. Studenci dowiedzą się także więcej na temat dokonywania diagnostyki resocjalizacyjnej oraz metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Negatywne wzorce wychowawcze, predyspozycje osobowościowe oraz przestępcze środowisko rówieśnicze - te oraz wiele innych czynników wykształcają w młodych ludziach skłonność do destrukcji wyrażającej się najczęściej poprzez krzywdę wyrządzaną niewinnym ludziom oraz samym sobie.
Objęcie odpowiednią profilaktyką społeczną dzieci pochodzących z domów patologicznych, a także tych z widocznymi predyspozycjami do uzależnienia od substancji narkotycznych oraz alkoholizmu, może zahamować negatywne procesy mające miejsce w ich dopiero kształtującej się psychice.
Proces resocjalizacyjny jest niezwykle ważny podczas ponownego wprowadzania na wolność osadzonych za różnorakie przestępstwa w zakładach karnych i poprawczych, którzy okazali się odporni na prewencję kryminalną albo nie mieli okazji jej doświadczyć. Praca w branży resocjalizacyjnej wymaga niezwykłej odporności psychicznej, empatii i asertywności.
Jeśli interesujesz się psychologią i chciałbyś brać czynny udział w niesieniu pomocy ludziom pokrzywdzonym przez różne czynniki środowiskowe, studia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną są właśnie dla ciebie!

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Praca po studiach 
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? W miejscach skupiających dzieci, młodzież i dorosłych, którzy znaleźli się pod złym wpływem społecznym, czego dowodem jest ich nieetyczne zachowanie.
Przygotowanie do pracy z "trudną" młodzieżą, jakie dadzą ci studia, pozwolą na podjęcie pracy w charakterze socjoterapeuty, pedagoga szkolnego oraz pracownika fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom ze "środowisk trudnych". Z powodzeniem rozpoczniesz pracę w więziennictwie jako funkcjonariusz służby więziennej.
 
Absolwent kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • kurator sądowy 
 • socjoterapeuta 
 • street - worker
 • instytucjach resocjalizacyjnych, pomocowych, opiekuńczo – wychowawczych
 • funkcjonariusz służby więziennej
 • pedagog szkolny
 • pracownik domów dziecka
 • pracownik fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom z tzw. środowisk trudnych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

Komentarze (0)