Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
  Typ uczelni
   Więcej filtrów
   Poziom studiów
    Forma studiów
     Czas trwania

      Uczelnie, gdzie resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną jako specjalność / ścieżka kształcenia

      Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

      Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

      Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

      Specjalności na kierunku pedagogika

      Pokaż więcej
      Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

      Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

      Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

      Specjalności na kierunku pedagogika

      Pokaż więcej
      Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

      Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

      Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
      forma: stacjonarne, niestacjonarne

      Specjalności na kierunku pedagogika

      Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną studia - kierunek studiów

      Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

      Terminy rekrutacji

      Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną rozpocznie się 31 maja 2024 r. i potrwa do 1 października 2024 r. | resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - terminy rekrutacji >

       

      Co zdawać na maturze?

      Aby dostać się na kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną na Społecznej Akademii Nauk, należy dostarczyć świadectwo maturalne oraz uiścić opłaty rekrutacyjne i semestralne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

      Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - zasady rekrutacji

      • Terminy rekrutacji

      • Czas trwania

      • Przedmioty maturalne

      • Limity

      • Progi

      Wiedza, którą zdobędziesz, studiując resocjalizację z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

      Program studiów i przedmioty

      Jakiej nauki możesz się spodziewać po studiach na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? Przede wszystkim trudnej, oscylującej wokół trudnych społecznie zagadnień, ale jednocześnie dającej podstawy do podjęcia odpowiedzialnej i dobrze płatnej pracy.
      W trakcie studiów zdobędziesz przygotowanie teoretyczne w zakresie psychologii społecznej, co pozwoli ci zrozumieć szereg destruktywnych zachowań pozornie nie do zrozumienia, podejmowanych przez młodzież a nawet dzieci. Dowiesz się, jak zapobiegać przemocy w zakładach karnych i poprawczych.
      Przejdziesz odpowiednie przeszkolenie w zakresie samoobrony i bezpiecznego postępowania z ludźmi potencjalnie niebezpiecznymi. Dowiesz się, jak wykonywać testy psychologiczne, aby następnie odpowiednio zinterpretować ich wyniki i czerpać z nich wnioski w procesie dalszej resocjalizacji jednostki. 
       
      Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
      • pedagogiki ogólnej, społecznej, dydaktyki, teorii i historii wychowania
      • systemu prawno – społecznego
      • funkcjonowania instytucji państwowych (policja, służba więzienna)
      • podstaw ogólnohumanistycznych 
      • wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych
      • umiejętności psychologicznych w zakresie przygotowania do wypełniania testów, analizy i interpretacji wyników

      Jak wyglądają studia na specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną?

       

      1. Typ i tryb studiów

      Kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną można realizować zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Jeżeli wybierzesz studia stacjonarne będziesz brać udział w zajęciach w wybrane dni tygodnia. W przypadku studiów niestacjonarnych oznacza to, że zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru, dzięki czemu będziesz mógł połączyć naukę z innymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową.

      Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk społecznych.

       

      Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną możemy podzielić na:

      1. Poziom:

       

      2. Forma:

       

      Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

      Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

      Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

       

      2. Program studiów i przedmioty

      Jako student specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych, prawnych oraz psychologicznych.

      W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów o tematyce związanej z powyższymi zagadnieniami. Aktualny program kształcenia znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

       

      3. Nabywane umiejętności

      W ramach studiów na powyższej specjalizacji, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu nauk pedagogicznych i dydaktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz podczas pracy w służbach mundurowych, zakładach karnych oraz ośrodkach wychowawczych.

      Ponadto poznasz regulacje prawa karnego oraz prawa wykroczeń i nauczysz się ich zastosowania w praktyce. Studenci dowiedzą się także więcej na temat dokonywania diagnostyki resocjalizacyjnej oraz metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

       

      4. Dla kogo ten kierunek

      Negatywne wzorce wychowawcze, predyspozycje osobowościowe oraz przestępcze środowisko rówieśnicze - te oraz wiele innych czynników wykształcają w młodych ludziach skłonność do destrukcji wyrażającej się najczęściej poprzez krzywdę wyrządzaną niewinnym ludziom oraz samym sobie.
      Objęcie odpowiednią profilaktyką społeczną dzieci pochodzących z domów patologicznych, a także tych z widocznymi predyspozycjami do uzależnienia od substancji narkotycznych oraz alkoholizmu, może zahamować negatywne procesy mające miejsce w ich dopiero kształtującej się psychice.
      Proces resocjalizacyjny jest niezwykle ważny podczas ponownego wprowadzania na wolność osadzonych za różnorakie przestępstwa w zakładach karnych i poprawczych, którzy okazali się odporni na prewencję kryminalną albo nie mieli okazji jej doświadczyć. Praca w branży resocjalizacyjnej wymaga niezwykłej odporności psychicznej, empatii i asertywności.
      Jeśli interesujesz się psychologią i chciałbyś brać czynny udział w niesieniu pomocy ludziom pokrzywdzonym przez różne czynniki środowiskowe, studia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną są właśnie dla ciebie!

       

      Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

      Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną trwają 3 lata (studia I stopnia).

      Studia pierwszego stopnia na specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

      Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

      Praca po studiach 
      Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? W miejscach skupiających dzieci, młodzież i dorosłych, którzy znaleźli się pod złym wpływem społecznym, czego dowodem jest ich nieetyczne zachowanie.
      Przygotowanie do pracy z "trudną" młodzieżą, jakie dadzą ci studia, pozwolą na podjęcie pracy w charakterze socjoterapeuty, pedagoga szkolnego oraz pracownika fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom ze "środowisk trudnych". Z powodzeniem rozpoczniesz pracę w więziennictwie jako funkcjonariusz służby więziennej.
       
      Absolwent kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną znajdzie zatrudnienie w/jako:
      • kurator sądowy 
      • pedagog szkolny
      • socjoterapeuta 
      • street - worker
      • instytucjach resocjalizacyjnych, pomocowych, opiekuńczo – wychowawczych
      • funkcjonariusz służby więziennej
      • pracownik domów dziecka
      • pracownik fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom z tzw. środowisk trudnych

      Zobacz inne kierunki pedagogiczne

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

      Filtrowanie
      Województwo
      Poziom studiów

      Miasta, które oferują studia na kierunku Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

      Teraz najważniejsze

      matura 2024

      zmiany na maturze 2024

      arkusze maturalne

      wyniki matur 2023

      rekrutacja na studia

      studia

      kierunki studiów

      studia podyplomowe

       

      Ciekawe

       


      gdzie studiować

       

       

      Nadchodzące wydarzenia

      Komentarze (0)