Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Dodaj do ulubionych

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną studia - kierunek studiów

Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną możesz podjąć na 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) | resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - uczelnie >

 

Co zdawać na maturze?

Aby dostać się na kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną na Społecznej Akademii Nauk, należy dostarczyć świadectwo maturalne oraz uiścić opłaty rekrutacyjne i semestralne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Pokaż więcej
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Pokaż więcej

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując resocjalizację z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Program studiów i przedmioty

Jakiej nauki możesz się spodziewać po studiach na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? Przede wszystkim trudnej, oscylującej wokół trudnych społecznie zagadnień, ale jednocześnie dającej podstawy do podjęcia odpowiedzialnej i dobrze płatnej pracy.
W trakcie studiów zdobędziesz przygotowanie teoretyczne w zakresie psychologii społecznej, co pozwoli ci zrozumieć szereg destruktywnych zachowań pozornie nie do zrozumienia, podejmowanych przez młodzież a nawet dzieci. Dowiesz się, jak zapobiegać przemocy w zakładach karnych i poprawczych.
Przejdziesz odpowiednie przeszkolenie w zakresie samoobrony i bezpiecznego postępowania z ludźmi potencjalnie niebezpiecznymi. Dowiesz się, jak wykonywać testy psychologiczne, aby następnie odpowiednio zinterpretować ich wyniki i czerpać z nich wnioski w procesie dalszej resocjalizacji jednostki. 
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • systemu prawno – społecznego
 • funkcjonowania instytucji państwowych (policja, służba więzienna)
 • podstaw ogólnohumanistycznych 
 • pedagogiki ogólnej, społecznej, dydaktyki, teorii i historii wychowania
 • wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych
 • umiejętności psychologicznych w zakresie przygotowania do wypełniania testów, analizy i interpretacji wyników

Jak wyglądają studia na specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną można realizować zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Jeżeli wybierzesz studia stacjonarne będziesz brać udział w zajęciach w wybrane dni tygodnia. W przypadku studiów niestacjonarnych oznacza to, że zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru, dzięki czemu będziesz mógł połączyć naukę z innymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową.

Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk społecznych.

 

Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych, prawnych oraz psychologicznych.

W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów o tematyce związanej z powyższymi zagadnieniami. Aktualny program kształcenia znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach studiów na powyższej specjalizacji, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu nauk pedagogicznych i dydaktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz podczas pracy w służbach mundurowych, zakładach karnych oraz ośrodkach wychowawczych.

Ponadto poznasz regulacje prawa karnego oraz prawa wykroczeń i nauczysz się ich zastosowania w praktyce. Studenci dowiedzą się także więcej na temat dokonywania diagnostyki resocjalizacyjnej oraz metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Negatywne wzorce wychowawcze, predyspozycje osobowościowe oraz przestępcze środowisko rówieśnicze - te oraz wiele innych czynników wykształcają w młodych ludziach skłonność do destrukcji wyrażającej się najczęściej poprzez krzywdę wyrządzaną niewinnym ludziom oraz samym sobie.
Objęcie odpowiednią profilaktyką społeczną dzieci pochodzących z domów patologicznych, a także tych z widocznymi predyspozycjami do uzależnienia od substancji narkotycznych oraz alkoholizmu, może zahamować negatywne procesy mające miejsce w ich dopiero kształtującej się psychice.
Proces resocjalizacyjny jest niezwykle ważny podczas ponownego wprowadzania na wolność osadzonych za różnorakie przestępstwa w zakładach karnych i poprawczych, którzy okazali się odporni na prewencję kryminalną albo nie mieli okazji jej doświadczyć. Praca w branży resocjalizacyjnej wymaga niezwykłej odporności psychicznej, empatii i asertywności.
Jeśli interesujesz się psychologią i chciałbyś brać czynny udział w niesieniu pomocy ludziom pokrzywdzonym przez różne czynniki środowiskowe, studia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną są właśnie dla ciebie!

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Praca po studiach 
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? W miejscach skupiających dzieci, młodzież i dorosłych, którzy znaleźli się pod złym wpływem społecznym, czego dowodem jest ich nieetyczne zachowanie.
Przygotowanie do pracy z "trudną" młodzieżą, jakie dadzą ci studia, pozwolą na podjęcie pracy w charakterze socjoterapeuty, pedagoga szkolnego oraz pracownika fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom ze "środowisk trudnych". Z powodzeniem rozpoczniesz pracę w więziennictwie jako funkcjonariusz służby więziennej.
 
Absolwent kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • kurator sądowy 
 • socjoterapeuta 
 • street - worker
 • instytucjach resocjalizacyjnych, pomocowych, opiekuńczo – wychowawczych
 • funkcjonariusz służby więziennej
 • pedagog szkolny
 • pracownik domów dziecka
 • pracownik fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom z tzw. środowisk trudnych

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski