Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Dodaj do ulubionych

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną studia - kierunek studiów

Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

 

Co zdawać na maturze?

Aby dostać się na kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną na Społecznej Akademii Nauk, należy dostarczyć świadectwo maturalne oraz uiścić opłaty rekrutacyjne i semestralne. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując resocjalizację z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

   Program studiów i przedmioty

   Jakiej nauki możesz się spodziewać po studiach na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? Przede wszystkim trudnej, oscylującej wokół trudnych społecznie zagadnień, ale jednocześnie dającej podstawy do podjęcia odpowiedzialnej i dobrze płatnej pracy.
   W trakcie studiów zdobędziesz przygotowanie teoretyczne w zakresie psychologii społecznej, co pozwoli ci zrozumieć szereg destruktywnych zachowań pozornie nie do zrozumienia, podejmowanych przez młodzież a nawet dzieci. Dowiesz się, jak zapobiegać przemocy w zakładach karnych i poprawczych.
   Przejdziesz odpowiednie przeszkolenie w zakresie samoobrony i bezpiecznego postępowania z ludźmi potencjalnie niebezpiecznymi. Dowiesz się, jak wykonywać testy psychologiczne, aby następnie odpowiednio zinterpretować ich wyniki i czerpać z nich wnioski w procesie dalszej resocjalizacji jednostki. 
    
   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • systemu prawno – społecznego
   • funkcjonowania instytucji państwowych (policja, służba więzienna)
   • podstaw ogólnohumanistycznych 
   • pedagogiki ogólnej, społecznej, dydaktyki, teorii i historii wychowania
   • wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych
   • umiejętności psychologicznych w zakresie przygotowania do wypełniania testów, analizy i interpretacji wyników

   Jak wyglądają studia na specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną?

    

   1. Typ i tryb studiów

   Kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną można realizować zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Jeżeli wybierzesz studia stacjonarne będziesz brać udział w zajęciach w wybrane dni tygodnia. W przypadku studiów niestacjonarnych oznacza to, że zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru, dzięki czemu będziesz mógł połączyć naukę z innymi aktywnościami, na przykład z pracą zawodową.

   Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk społecznych.

    

   Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną możemy podzielić na:

   1. Typ:

   • Studia I stopnia (licencjackie)

    

   2. Tryb:

   • studia stacjonarne
   • studia niestacjonarne

    

   Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

   Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

   Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

    

   2. Program studiów i przedmioty

   Jako student specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych, prawnych oraz psychologicznych.

   W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów o tematyce związanej z powyższymi zagadnieniami. Aktualny program kształcenia znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych, wybranych uczelni wyższych.

    

   3. Nabywane umiejętności

   W ramach studiów na powyższej specjalizacji, wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim rozwiniesz kompetencje z zakresu nauk pedagogicznych i dydaktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz podczas pracy w służbach mundurowych, zakładach karnych oraz ośrodkach wychowawczych.

   Ponadto poznasz regulacje prawa karnego oraz prawa wykroczeń i nauczysz się ich zastosowania w praktyce. Studenci dowiedzą się także więcej na temat dokonywania diagnostyki resocjalizacyjnej oraz metod pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

    

   4. Dla kogo ten kierunek

   Negatywne wzorce wychowawcze, predyspozycje osobowościowe oraz przestępcze środowisko rówieśnicze - te oraz wiele innych czynników wykształcają w młodych ludziach skłonność do destrukcji wyrażającej się najczęściej poprzez krzywdę wyrządzaną niewinnym ludziom oraz samym sobie.
   Objęcie odpowiednią profilaktyką społeczną dzieci pochodzących z domów patologicznych, a także tych z widocznymi predyspozycjami do uzależnienia od substancji narkotycznych oraz alkoholizmu, może zahamować negatywne procesy mające miejsce w ich dopiero kształtującej się psychice.
   Proces resocjalizacyjny jest niezwykle ważny podczas ponownego wprowadzania na wolność osadzonych za różnorakie przestępstwa w zakładach karnych i poprawczych, którzy okazali się odporni na prewencję kryminalną albo nie mieli okazji jej doświadczyć. Praca w branży resocjalizacyjnej wymaga niezwykłej odporności psychicznej, empatii i asertywności.
   Jeśli interesujesz się psychologią i chciałbyś brać czynny udział w niesieniu pomocy ludziom pokrzywdzonym przez różne czynniki środowiskowe, studia na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną są właśnie dla ciebie!

    

   Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

   Studia na specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną trwają 3 lata (studia I stopnia).

   Studia pierwszego stopnia na specjalizacji resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

   Praca po studiach 
   Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną? W miejscach skupiających dzieci, młodzież i dorosłych, którzy znaleźli się pod złym wpływem społecznym, czego dowodem jest ich nieetyczne zachowanie.
   Przygotowanie do pracy z "trudną" młodzieżą, jakie dadzą ci studia, pozwolą na podjęcie pracy w charakterze socjoterapeuty, pedagoga szkolnego oraz pracownika fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom ze "środowisk trudnych". Z powodzeniem rozpoczniesz pracę w więziennictwie jako funkcjonariusz służby więziennej.
    
   Absolwent kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • kurator sądowy 
   • socjoterapeuta 
   • street - worker
   • instytucjach resocjalizacyjnych, pomocowych, opiekuńczo – wychowawczych
   • funkcjonariusz służby więziennej
   • pedagog szkolny
   • pracownik domów dziecka
   • pracownik fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom z tzw. środowisk trudnych

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RESOCJALIZACJA Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ I PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

   Komentarze (0)