NATIONAL SECURITY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku national security to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

National security to studia skierowane do absolwentów studiów wyższych, którym zależy na rozwijaniu wiedzy z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. Studenci nauczą się podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym, a także zarządzania kryzysowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych. Ponadto idealnie odnajdą się podczas pracy w administracji państwowej i samorządowej czy w firmach doradczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aplikując na studia magisterskie na kierunku national security należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej, co pozwoli im podjąć odpowiednie przygotowania i tym samym lepiej wypaść na tle innych kandydatów.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku national security to:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydaci też powinni wykazać się znajomością języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NATIONAL SECURITY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

National security stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.04.2021
do 24.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku national security

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY?

Bezpieczeństwo narodowe to jedno z czołowych zagadnień polityki zagranicznej, a liczne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne sprawiają że nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny. Ich kształceniem zajmuje się kierunek national security, którego program nauczania oscyluje wokół nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. W planie zajęć znajdą się także warsztaty, dzięki którym studenci rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku national security możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek national security zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych, administracyjnych, prawnych czy nauk o bezpieczeństwie. Studenci dowiedzą się więcej na temat współczesnej polityki oraz relacji międzynarodowych. Program nauczania przewiduje także realizacje zajęć o tematyce związanej z ekonomią i zarządzaniem, szczególnie zarządzaniem kryzysowym.

W planie znajdą się także warsztaty, dzięki którym studenci nauczą się podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Studia przygotowują także do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jako że wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, studenci rozwiną swoje zdolności językowe i tym samym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NATIONAL SECURITY STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY?

Studia na kierunku national security trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku national security na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NATIONAL SECURITY STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku national security na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek national security na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY?

Dyplom ukończenia studiów na kierunku national security otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z Ministerstwem Spraw Zagranicznych czy Ministerstwem Obrony Narodowej. Równie ciekawą opcją będzie podjęcie zatrudnienia w agencjach ochrony osób i mienia, agencjach detektywistycznych oraz w fundacjach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku national security:

  • agencje detektywistyczne
  • agencje ochrony osób i mienia
  • służby mundurowe
  • fundacje
  • firmy doradcze i konsultingowe

Komentarze (0)