Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną

Dodaj do ulubionych

Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną studia - kierunek studiów

Mówimy skrótami, komunikujemy obrazkiem a nasze sprawne funkcjonowanie w rzeczywistości warunkuje stały dostęp do sieci – nie sposób zaprzeczać, że żyjemy w świecie, który można by nazwać e-światem a wpływ komputerów i Internetu na naszą percepcję, zachowania i codzienne rytuały nie jest już kwestią rozważaną i podawaną w wątpliwość, ale oczywistością, której powinniśmy się przyglądać. Nowa rzeczywistość wymaga odpowiedniego podejścia, szczególnie w kontekście kolejnych pokoleń, które wkraczają w świat zupełnie inny niż ten, który znali ich rodzice. Różnice pokoleniowe i potencjalne problemy z komunikacją, a co za tym idzie – z właściwym rozwojem, to wyzwanie i konieczność powołania do życia nowych metod wychowawczych, które z jednej strony uchronią dzieci przed pułapką zatracenia się w cyfrowym świecie, z drugiej zaś pozwolą go jak najlepiej zrozumieć i wykorzystać – do nauki, zabawy, szukania mądrych rozwiązań w przyszłym, dorosłym życiu. Tym donioślejsza wydaje się rola pedagogów, którzy powinni pełnić rolę przybocznych doradców i drogowskazów w nowoczesnym świecie, orientować się we wszystkim tym, z czym na co dzień konfrontują się ich podopieczni.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli zawsze jesteś o krok przed innymi w rozumieniu rzeczywistości, fascynuje cię świat innowacji, które można wykorzystać w pracy nad sobą i rozwojem innych, potrafisz słuchać, tłumaczyć, jesteś cierpliwy i konsekwentny, masz świetny kontakt z dziećmi i chciałbyś go doskonalić, korzystając z wiedzy na poziomie akademickim, studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł się pochwalić jako absolwent tego kierunku? Twórcy kierunku zadbali o to, by Twoje przyszłe wykształcenie odpowiadało na potrzeby i oczekiwania nowoczesnej pedagogiki, zorientujesz się więc we współczesnych trendach i kierunkach rozwoju tej dziedziny, nauczysz się oceniać wartość najnowszych metod pedagogicznych i psychologicznych oraz wykorzystywać je w praktyce. Będziesz w stanie krytycznie ocenić poziom edukacji dzieci, poznasz formy edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej dedykowane najmłodszym i nauczysz się samodzielnie projektować rozwiązania wspierające tę formę dydaktyki. Opanujesz podstawy antropologii kulturowej i logiki, przejdziesz kurs programowania, przygotujesz się do przeprowadzania badań społecznych, analizowania i wizualizowania danych potrzebnych w pracy pedagoga, będziesz w stanie diagnozować i przewidywać trendy oraz koncepcje zmian w edukacji elementarnej. Dowiesz się, czym jest pedeutologia i odkryjesz dzięki niej jak pracować nad doskonaleniem własnego zawodu, budować własny autorytet nauczycielski i kształtować osobowość, która będzie w stanie inspirować dziecięce głowy i otwierać je na rozwój. Weźmiesz udział w licznych praktykach zawodowych, nauczysz się prowadzić zajęcia informatyczne w szkołach podstawowych a część uwagi poświęcisz andragogice, czyli kształceniu dorosłych, dzięki któremu będziesz gotowy do podejmowania dialogu z rodzicem, tak ważnego w kontekście pracy nad odpowiednim rozwojem dziecka.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną? Jako wykwalifikowany pedagog operujący wiedzą informatyczną, z łatwością znajdziesz zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych i wszelkich placówkach wychowawczo-opiekuńczych, które korzystają z technik komputerowych i cyfrowych w kształtowaniu rozwoju i edukacji najmłodszych. Z powodzeniem sprawdzisz się także jako pracownik świetlic środowiskowych, domów kultury i placówek terapeutycznych, w których prowadzi się zajęcia informatyczne.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną jest ranking ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z INFORMATYKĄ SZKOLNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę – edukację wczesnoszkolną z informatyką szkolną?

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • współczesnych trendach i kierunkach rozwoju pedagogiki
   • znajomości, krytycznej oceny i wykorzystywania w praktyce najnowszych meto pedagogicznych
   • oceny poziomu edukacji wczesnoszkolnej oraz samodzielnego projektowania rozwiązań wspierających jej rozwój
   • form edukacji pozaszkolnej i pozalekcyjnej
   • podstaw antropologii kulturowej
   • podstaw filozofii, logiki i etyki
   • podstaw programowania
   • przeprowadzania badań społecznych
   • analizy i wizualizacji danych przydatnych w pracy pedagoga
   • diagnozowania, przewidywania i kształtowania trendów w edukacji elementarnej
   • pedeutologii, czyli pracy nad doskonaleniem zawodu nauczyciela (autorytet, osobowość, powołanie)
   • informatyki szkolnej
   • podstaw andragogiki, czyli kształcenia osób dorosłych
   • znajomości języka obcego w mowie i piśmie na poziomie B2

   Czas trwania studiów na kierunku pedagogika - edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną?

   Absolwent kierunku pedagogika – edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • nauczyciel wychowania przedszkolnego
   • nauczyciel w szkołach podstawowych (klasy I-III)
   • pracownik świetlic środowiskowych
   • pracownik domów kultury
   • pracownik organizacji i fundacji wspierających rozwój i edukację najmłodszych, zwłaszcza w zakresie kształtowania umiejętności informatyczne

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z INFORMATYKĄ SZKOLNĄ

   Komentarze (0)