Stosunki międzynarodowe - Poznań

Stosunki międzynarodowe - Poznań

Stosunki międzynarodowe - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Stosunki międzynarodowe studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku stosunki międzynarodowe pogłębią swoją wiedzę na temat wspołczesnej gospodarki oraz polityki światowej. Ponadto nauczą się analizować zjawiska społeczne, ekonomiczne i polityczne występujące na arenie międzynarodowej. Poznają także zasady skutecznej negocjacji i argumentacji oraz nauczą się posługiwać specjalistycznym językiem angielskim.
Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów.
Wśród poznańskich uczelni publicznych stosunki międzynarodowe znalazły się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 500 zgłoszeń).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: dowolny przedmiot, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3600 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, dyplomacji, organizacjach międzynarodowych, resortach do spraw zagranicznych, firmach logistycznych oraz korporacjach międzynarodowych. Dobrym rozwiązaniem może być również założenie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • dowolny przedmiot
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Poznaniu rządzą się własnymi prawami jeśli chodzi o obowiązujące na nich procedury rekrutacyjne. Przedmiotami wiodącymi w przypadku studiów ekonomicznych na kierunku Stosunki międzynarodowe na większości polskich uczelni będą: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. Warto podejść na poważnie do odpowiednie wczesnej nauki tych przedmiotów oraz zdać je na poziomie rozszerzonym, gdyż konkurencja wśród kandydatów może być duża.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Świat gna do przodu a granice, kiedyś nie do przekroczenia, są na wyciagnięcie ręki. Globalna wioska, w której żyjemy to kosmopolityczny wszechświat, gdzie możemy przemieszczać się różnymi środkami transportu, nie zważając na ograniczenia. Język angielski, jest znany na całym świecie, a dzięki niemu można porozumiewać się niemal z każdym na globie.

Różnice kulturowe, kiedyś tak bardzo niezrozumiałe, dzisiaj bywają egzotyczną ciekawostką. Ten cały pęd świata, a wraz z nim ludzi na nim żyjących sprawia, że czasami trudno się odnaleźć wśród natłoku informacji, zdarzeń i komunikatów. Jest jednak dziedzina, która pomaga to wszystko usystematyzować oraz zrozumieć, przyciągając tym samym młodych ludzi.

Stosunki międzynarodowe – bo o nich mowa, otworzą okno na świat niejednemu studentowi, ułatwią zrozumienie niektórych mechanizmów, przepisów, a także reguł, które rządzą tym światem. Pozwolą na spojrzenie na wiele działań politycznych lub społecznych z innej perspektywy.

 

Program studiów i przedmioty

Poznańskie uczelnie wyższe, wychodząc swoim wychowankom naprzeciw, tak dobrały przedmioty na kierunku stosunki międzynarodowe, by przyszły absolwent opuszczając mury alma mater, był w pełni przygotowany do nowego zadania jakie stawia przed niż życie – pracy w swoim zawodzie. Kierunek ten, niezwykle rozbudowany, pozwala na poznanie zawiłości historycznych, w odniesieniu do czasów współczesnych.

Ponadto, student lubiący politykę oraz wiedzę o społeczeństwie, także doskonale odnajdzie się na tym kierunku. Program studiów jest tak dobrany, by wychowanek o wiedzy humanistycznej pogłębiał ją i rozszerzał, poszerzając przy tym także swoje horyzonty. Nie wszystko bowiem, czym „karmią nas” media, jest w stu procentach prawdą – istnieje wiele czynników, by o jednych informacjach mówić głośniej, a inne zostawić tylko wtajemniczonym.

O czym zatem dowie się student stosunków międzynarodowych w trakcie kształcenia? Jak z natłoku wielu informacji „powyciągać” te najważniejsze i najbardziej znaczące w kontekście historii i polityki międzynarodowej.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku stosunki międzynarodowe:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Na kierunku tym doskonale poradzi sobie kandydat, który świetnie orientuje się w świecie informacji. Nie straszna mu polityka krajowa i zagraniczna – ba! – jest na bieżąco ze zmianami, jakie dzieją się w parlamencie, klubach partyjnych czy na sesjach samorządu lokalnego. Lubi poznawać struktury organizacji i środowisk rządzących.

Ma umysł humanistyczny – bardzo dobrze radzi sobie z językiem polskim i historią, nie boi się także wystąpień publicznych. Dobrze, by kandydat na te studia z uwagą śledził wiadomości z kraju i ze świata, wyrabiając sobie przy tym własną opinię na różne tematy. Nie bez znaczenia będzie także wiedza na tematy około gospodarcze – to przecież przez nie (albo dzięki nim), są kraje uznawane za przyjazne obywatelom, lub wręcz odwrotnie. Wiedza na te zagadnienia pomoże przyszłemu studentowi zrozumieć przedmiot studiowania.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student tego kierunku, w trakcie kształcenia pozna teorię, metodologię oraz terminologię charakterystyczną dla kierunków międzynarodowych. Dowie się, czym jest państwo i organizacje międzynarodowe, będzie wiedział jakie interakcje zachodzą między nimi.

Zrozumie także politykę, ekonomię, kwestie militarne i społeczne, na których opierają się struktury państwa. Ucząc się na tym kierunku, student będzie miał możliwość poznania historii państw, zachodzących w nich przemian i ustrojów oraz zachodzących między nimi relacji na przestrzeni wieków.

 

Umiejętności

Absolwent stosunków międzynarodowych, z łatwością powinien poradzić sobie z identyfikacją i interpretacją podstawowych zjawisk i procesów, zachodzących między państwami. Poznaną teorię będzie potrafił wykorzystać w praktyce, by analizować i prognozować bieżące wydarzenia w skali makro i mikro.

Po zakończeniu studiów, absolwent tego kierunku będzie poprawnie wykorzystywał poznaną terminologię oraz prezentować zdobytą wiedzę w formie wypowiedzi ustnej, pisemnej bądź multimedialnej. Po studiach, będzie potrafił pracować zarówno samodzielnie, ale także w grupie, kształtując i planując w ten sposób, swoją własną ścieżkę kariery.

 

Kompetencje społeczne

Po zakończeniu studiów, zdobyta wiedza da mu możliwość swobodnego poruszania się po znajomych mu tematach, związanych ze stosunkami międzynarodowymi. Absolwent będzie potrafił poddawać krytycznej analizie posiadaną wiedzę, jak również uznawać ją jako podstawę do rozwiązywania problemów i sporów.

Były student tego kierunku będzie miał w sobie chęć pogłębiania wiedzy i doszkalania się, by w jak najlepszym stopniu orientować się we współczesnych relacjach międzypaństwowych. Analiza ekonomiczna, społeczna i polityczna ułatwi mu w przyszłości zdobycie pracy w tym kierunku dając mu przy tym satysfakcję.

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia ekonomiczne na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu można studiować w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w zależności od utytułowania danego kandydata. Jeśli nie posiadasz wyższego wykształcenia lub chciałbyś rozpocząć Stosunki międzynarodowe od początku, staniesz przed wyzwaniem ukończenia trzyletnich studiów, których zwieńczeniem będzie dyplom licencjata.

Studia drugiego stopnia na kierunku Stosunku międzynarodowe będą trwały dwa lata i ukończą się wraz z nagrodzeniem absolwentów tytułem magistra oraz poszerzeniem ich wiedzy i kompetencji zawodowych.

Stosunki międzynarodowe w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe, nie powinien mieć problemów ze znalezieniem pracy po studiach. W dobie dzisiejszego otwartego rynku na handel nie tylko krajowy, ale także zagraniczny, szanujące się przedsiębiorstwo nie pozwoli sobie na funkcjonowanie bez wykształconego analityka i doradcy.

Właśnie w takim charakterze można pracować po kierunku stosunki międzynarodowe. Ponadto, coraz więcej firm międzynarodowych i korporacji opiera się na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanych absolwentów tego kierunku – badania i analiza rynku, to przecież ich chleb powszedni. Profesjonaliści w swoim fachu, dzięki umiejętnościom i wiedzy z zakresu prawa i ekonomii, mogą usprawnić i ulepszyć funkcjonowanie firmy na arenie międzynarodowej.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku stosunki międzynarodowe:

Ekspansywny rozwój Polski pod względem ekonomicznym i gospodarczym, oraz otwarcie polskich rynków na Zachód, dają bardzo wiele możliwości zdobycia dobrze płatnej pracy po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe.

Pozycja Polski w Unii Europejskiej daje szanse rozwoju nie tylko firmom, ale także profesjonalistom, którzy z pasją i zaangażowaniem podchodzą do swoich zadań. Jako analityk w prywatnej firmie, lub osoba reprezentacyjna w korporacji, absolwent tych studiów może wyrobić sobie bardzo dobrą pozycję.

Ponadto, znajomość języków obcych na tych stanowiskach jest niezwykle ważna, dlatego specjalista znający kilka języków obcych będzie bezcenny dla przyszłego pracodawcy.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku stosunki międzynarodowe:

 • Dyplomata
 • Analityk
 • Ekspert ds. stosunków międzynarodowych
 • Polityk
 • Doradca
 • Ambasador

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Stosunki międzynarodowe?

Absolwenci kierunku studiów Stosunki międzynarodowe mają przed sobą wiele perspektyw zatrudnienia. Mogą pracować w jednostkach administracji publicznej, resortach do spraw zagranicznych, firmach logistycznych i korporacjach międzynarodowych, a także w administracji publicznej. Najczęściej wybieranymi zawodami są specjalista administracji publicznej oraz pracownik placówki dyplomatycznej. Ile zarabiają i jakie obowiązki do nich należą?

 

Specjalista administracji publicznej

Może pracować w urzędach lub administracji. Specjalista administracji publicznej odpowiada za realizację zadań administracyjnych. Do jego obowiązków należy głównie praca biurowa, która polega na wykonywaniu analiz, statystyk oraz różnych zestawień okresowych. Specjalista administracji publicznej odpowiada również za przechowywanie danych i dostarczanie dokumentów do działu zajmującego się finansami. Praca specjalisty administracji publicznej wymaga terminowości i skrupulatności, dlatego nie każda osoba może się w niej odnaleźć. Mediana zarobków wynosi około 5200 zł brutto.

 

Pracownik placówki dyplomatycznej

Pracownik placówki dyplomatycznej może pracować w kraju lub w ambasadzie w innym państwie. Jego głównym zadaniem jest ochrona interesów obywateli i państwa w zagranicznym kraju. Pracownik placówki dyplomatycznej zajmuje się także negocjacjami, które mają wpłynąć korzystanie dla danego państwa. Dodatkowo musi on promować współpracę i przyjaźń pomiędzy tymi dwoma państwami. Mediana zarobków wynosi około 4720 zł brutto.

Źródła: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Musisz wiedzieć, że zarobki mogą się różnić pomiędzy sobą, na co wpływ ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami mogą zależeć m.in. od wykształcenia, stażu pracy, ukończonych kursów, doświadczenia, wielkości firmy lub nawet miejsca pracy – wynagrodzenia często różnią się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3600 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne - uczelnie w Poznań

 

Stosunki międzynarodowe studia niestacjonarne - uczelnie w Poznań 
 
Stosunki międzynarodowe studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznań
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunku studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość nauki. Niestety studenci studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studenci prywatnych szkół wyższych przeważnie nie mają możliwości podjęcia bezpłatnej nauki.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 3600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie informują kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia za pomocą prywatnych profilów w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji wyników rekrutacji jest indywidualny dla każdej szkoły wyższej. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej, a także, ile punktów zdobyli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na wybrane studia, mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne osobiście (bezpośrednio do siedziby uczelni) lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma oraz termin doręczenia zestawu dokumentów może być dla każdej uczelni inna, dlatego warto zapoznać się z warunkami przyjęć kandydatów w poszczególnych szkołach wyższych.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można zazwyczaj dostarczać do uczelni zaraz po ogłoszeniu wyników rekrutacji – najczęściej zakwalifikowani kandydaci mają na to kilka dni. Spóźnienie lub dostarczenie niekompletnego zestawu dokumentów może się skończyć dla kandydatów skreśleniem z listy osób, które zostały przyjęte na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 01.08.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Stosunki międzynarodowe w Poznaniu

Przed rekrutacją dobrze jest sprawdzić, jakie przedmioty na świadectwie maturalnym liczą się, by dobrze wypaść i dostać się na studia. Uczelnie w Poznaniu mają różne kryteria, jednak najczęściej pod uwagę są brane przedmioty o profilu humanistycznym, takie jak: język polski, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Aby zapewnić sobie miejsce na liście nowoprzyjętych kandydatów, warto zastanowić się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej – laureat lub finalista tego konkursu jest na liście studentów, z maksymalną liczbą punktów, niezbędnych przy rekrutacji.

 

Proces rekrutacji

Na większości poznańskich uczelni, proces rekrutacji wygląda podobnie, jednak zalecamy, by przed wysłaniem swoich dokumentów sprawdzić osobiście na odpowiedniej stronie internetowej uczeni, jak wygląda proces rekrutacji i jakie przedmioty są brane pod uwagę.

W większości przypadków, należy wypełnić wniosek kandydata na stronie internetowej uczelni, oraz uiścić opłatę rekrutacyjną. W każdej szkole wyższej obowiązuje jednak ta sama zasada – terminowość! Należy pamiętać, by odpowiednie dokumenty złożyć w terminie podanym przez uczelnię – w przeciwnym razie kandydat zostanie skreślony z listy studentów!

 

Wymagane dokumenty

Polecamy sprawdzić osobiście, jakie dokumenty są wymagane na danej uczelni, w większości przypadków są to jednak:

 • Wypełniony wniosek kandydata i uiszczona opłata rekrutacyjna
 • Świadectwo dojrzałości
 • Wynik matury
 • Formularz RODO

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Poznaniu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Poznaniu?

Przed tobą jeden z trudniejszych życiowych wyborów, a mianowicie decyzja w kwestii podjęcia przyszłego kierunku studiów? W kręgu twoich najbliższych zainteresowań leżą Stosunki międzynarodowe, ale najpierw chciałbyś poznać opinie na temat edukacji?

Martyna, studentka pierwszego roku Stosunków międzynarodowych w Poznaniu, mówi:

„Od początku mojej przygody z edukacją w liceum wiedziałam, że Stosunki międzynarodowe to coś, co chciałabym studiować. Nawiązywanie kontaktu z ludźmi zza granicy, poszerzanie sieci znajomych, możliwość wykazania się kompetencjami interpersonalnymi – brzmiało to dla mnie świetnie. Ostatecznie jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru i z pewnością niczego bym nie zmieniała.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Poznań studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Poznań studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Poznań studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w Poznaniu

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski