Politologia - Warszawa

Studia w Warszawie na kierunku

politologia

Odkryj kierunek politologia w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

30.05.2023

Politologia studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Politologia w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 18 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online).

Studia na kierunku politologia w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku politologia w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Politologia Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Lubisz przedmioty takie jak historia czy WOS? Z uwagą śledzisz aktualne wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce i na arenie międzynarodowej? Szukasz kierunku, który będzie zbieżny z twoimi zainteresowaniami? Wybierz studia w Warszawie na kierunku politologia. W programie kształcenia znajdziesz przedmioty poświęcone między innymi geografii politycznej i gospodarczej, historii czy nawet ekonomii.

Wiedza, którą zdobędziesz na politologii będzie twoją przepustką do pracy w jednostkach administracji rządowej, ambasadach i organizacjach pozarządowych. Interdyscyplinarność tego kierunku sprawia, że absolwenci z łatwością odnajdują się w pracy badacza, dziennikarza i politologa.
 

Uczelnie

W Warszawie politologię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.

 

Specjalności

Współczesne studia z politologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku politologia przestrzenna w Warszawie: dyplomacja publiczna i analityka polityczna, europa środkowo-wschodnia, infobrokering polityczny, marketing polityczny.

 

Praca po studiach

Wiedza teoretyczna, którą zdobędziesz, pozwoli ci na znacznie lepsze analizowanie różnorodnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy ekonomicznych. Studenci otrzymają również umiejętności, dzięki którym dowiedzą się, jak skutecznie zarządzać różnorodnymi instytucjami, a w tym – politycznymi. Absolwenci politologii znajdą zatrudnienie przykładowo w mediach czy ośrodkach badania opinii publicznej.

 

 

czytaj dalej wszystko o Politologia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek POLITOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek politologia w Warszawie?

Studia na kierunku politologia zawsze cieszyły się dużą popularnością wśród maturzystów. To zainteresowanie z jednej strony pokazuje, że warto studiować politologię, a z drugiej sprawia, że przygotowania do procedury rekrutacyjnej trzeba rozpocząć odpowiednio wcześnie. Co powinieneś zdawać podczas egzaminów maturalnych? Studia politologiczne w Warszawie skłaniają do tego, by skupić się na przedmiotach takich jak: historia, WOS, geografia oraz dowolnie wybrany język obcy nowożytny. Pamiętaj, żeby część z przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym. To realnie zwiększy twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Politologia w Warszawie

Jak wyglądają studia na kierunku politologia w Warszawie?

1. Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku politologia od lat stanowią jedną z najbardziej popularnych propozycji kształcenia. Dzieje się tak dlatego, że to dość interdyscyplinarna dziedzina, która pozwala na wiele opcji zawodowego rozwoju. Politologia to najogólniej nauka, która zajmuje się całokształtem działań związanych z polityką. Bada ona, opisuje i analizuje różnego rodzaju przemiany polityczne, które zachodziły na przestrzeni lat. Odwołuje się do różnych innych dziedzin takich jak historia, czy ekonomia.

Ten profil kształcenia idealny będzie dla osób, które interesują się przede wszystkim naukami humanistycznymi. Na studiach politologicznych odnajdą się pasjonaci historii, wiedzy o społeczeństwie, języków obcych, czy nawet geografii. Warto też podkreślić, że ten profil kształcenia idealny będzie dla osób, które faktycznie interesują się nauki politycznymi. Tylko wtedy studiowanie obszernych podręczników i publikacji naukowych wyda się prawdziwie fascynujące i przyniesie pożądany efekt.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku politologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku politologia w Warszawie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Praca po studiach

Uczelnie w Warszawie starają się przygotowywać taką ofertę kształcenia, która zachęcać będzie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Studia politologiczne są pod tym względem bardzo ciekawe, ponieważ dzięki interdyscyplinarnej ścieżce dydaktycznej mogą zapewnić naprawdę bardzo ciekawą pracę.

Absolwenci politologii mogą znaleźć pracę w różnego rodzaju instytucjach takie jak ambasady, jednostki administracji rządowej i samorządowej, czy różnego rodzaju instytucje, w których można wykorzystać wiedzę z zakresu nauk politologicznych. Pamiętaj, że uczelnie w Warszawie już w trakcie trwania kształcenia oferują wiele praktyk i staży, które w przyszłości mogą przyczynić się do znalezienia bardzo atrakcyjnego zatrudnienia. Politologowie mogą podejmować także aktywną współpracę z mediami i występować w roli obserwatorów przykładowo aktualnych wydarzeń społecznych i politycznych. Bardzo ciekawą ścieżką rozwoju jest także podążanie ścieżką badawczą i naukową.

 

4. Program kształcenia i gdzie studiować

Uczelnie w Warszawie każdego roku przygotowują bogatą ofertę studiów politologicznych, tak by każdy z pasjonatów polityki mógł znaleźć coś dla siebie. Swoją przygodę z tym kierunkiem będziesz mógł rozpocząć na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odpowiednio wcześnie zastanów się, która z propozycji kształcenia będzie dla ciebie najlepsza. Programy dydaktyczne mogą się nieznacznie od siebie różnić, jednak ich celem jest zawsze wykształcenie politologów z jak najbardziej rozległą wiedzą.

Studenci politologii uczestniczyć będą w wielu wykładach i ćwiczeniach praktycznych, podczas których omawiać będą poznawane kwestie. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak myśl polityczna, współczesne systemy polityczne, cywilizacje świata, czy integracja europejska. Jak widzisz w siatce kształcenia znajduje się wiele zajęć teoretycznych, ponieważ to twoja wiedza stanowić będzie podwaliny dla wszelkich aktywności zawodowych.

W siatce programowej znajdzie się wiele zajęć, które poświęcone są także historii i wielu im odmianom. Studenci politologii poznawać będą historię ustroju Polski oraz jej historię polityczną. W siatce programowej znajdą się także przedmioty takie jak:

 • transformacje polityczne w Europie;
 • współczesna myśl polityczna;
 • prawo międzynarodowe polityczne;
 • polski system polityczny;
 • czy samorząd terytorialny.

 

Jak widzisz – czeka cię wiele fascynujących przedmiotów, są to jednak studia stworzone dla pasjonatów. Osoby, które nie interesują się naukami politycznymi mogą uznać naukę na studiach za dość monotonną. Jeżeli jednak interesujesz się historią, polityką i ekonomią, to studia politologiczne będą dla ciebie strzałem w dziesiątkę.

Ile trwają studia na kierunku politologia w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku politologia w Warszawie?

Studia na kierunku Politologia w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Warszawie na kierunku politologia zaliczają się do standardowego grona kierunków, które podzielić można na dwa komplementarne cykle kształcenia. Przygoda intelektualna pasjonatów politologii zaczyna się od rozpoczęcia kształcenia na pierwszym stopniu. Trwa ono trzy lata. To czas zdobywania podstawowej wiedzy i umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych. Zwieńczenie nauki na tym kierunku wiąże się z otrzymaniem tytułu licencjata.

Warto rozważyć jednak naukę na drugim stopniu, ponieważ to ona gwarantuje pełnię wykształcenia. Studenci edukują się przez kolejne dwa lata, ale zdobywana przez nich wiedza ma już charakter wysoce specjalistyczny. To także czas przygotowań do obrony jednej z najważniejszych prac dyplomowych. Jej pomyślana obrona gwarantuje renomowany tytuł magistra, ponieważ to on otwiera drzwi do pełni zawodowego rozwoju.

Politologia w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku politologia w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku politologia w Warszawie?

Studia politologiczne w Warszawie powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby, które wiedzą, jak powinna wyglądać ich kariera zawodowa w przyszłości. Interdyscyplinarne kierunki kształcenia mają bowiem to do siebie, że potrafią zagwarantować bardzo dynamiczny rozwój, ale tylko wtedy, kiedy potrafi się łączyć ze sobą wiele różnych aktywności.

W przypadku studiów na kierunku politologia już w trakcie studiów warto zadbać o uczestnictwo w różnego rodzaju stażach, praktykach, czy kołach naukowych. To one wzbogacają CV i sprawiają, że dodatkowe aktywności zostają docenione na aktualnym rynku pracy. Rozbudowana wiedza z zakresu nauk politologicznych może przydać się na wielu obszarach zawodowego rozwoju. Absolwenci warszawskich uczelni mogą szukać zatrudnienia w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
 • ambasadach;
 • organizacjach pozarządowych;
 • ośrodki badań opinii publicznej;
 • firmach zajmujących się PR.

 

Absolwenci politologii mogą także zadbać o dalszy rozwój kariery badawczej oraz naukowej. Czeka na nich aktywna współpraca z mediami, występowanie w roli komentatorów aktualnego życia politycznego, publikacja badań w czasopismach ogólnodostępnych, czy periodykach naukowych.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Politologia?

Po ukończeniu studiów na kierunku Politologia absolwenci mają przed sobą wiele możliwości zawodowych. Mogą oni podjąć zatrudnienie m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, ambasadach, organizacjach pozarządowych, firmach PR, mediach, ośrodkach badań opinii publicznej, a także w urzędach. Niektórzy z absolwentów decydują się na podjęcie ścieżki naukowej i pracują np. na szkołach wyższych. Do najczęściej wybieranych zawodów przez absolwentów Politologii możemy zaliczyć m.in. politologa, dziennikarza, a także pracownika naukowo-badawczego. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Dziennikarz

Absolwenci Politologii mogą podjąć zatrudnienie m.in. jako dziennikarze, którzy wypowiadają się na tematy polityczne. Specyfika zawodu dziennikarza najczęściej uzależniona jest od miejsca, w którym on pracuje, ponieważ obowiązki dziennikarza pracującego w radiu lub telewizji będą się różnić. Do najogólniejszych jego obowiązków możemy zaliczyć m.in. prowadzenie wywiadów oraz przygotowywanie materiałów na dany temat. Dziennikarze mogą także zajmować się przeprowadzeniem rozmów na różne tematy w tym przypadku – politycznych. Mediana zarobków dziennikarza wynosi około 4660 zł brutto miesięcznie.

 

Politolog

Absolwenci Politologii często obejmują stanowisko politologa. Czym zajmuje się politolog? Najczęściej odpowiada on za prowadzenie analiz procesów, jakie zachodzą w państwie i w polityce. Jest to proces dość złożony, ponieważ obejmuje on m.in. gospodarkę, ekonomię, a także nastrojów społecznych. Politolodzy następnie udostępniają swoje analizy. Mogą oni także pracować jako wykładowcy lub mogą być zapraszani do udzielania różnych wypowiedzi na temat aktualnej sytuacji politycznej. Mediana zarobków politologa wynosi około 3000 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik naukowo-badawczy

Niektórzy z absolwentów Politologii mogą również objąć posadę pracownika naukowo-badawczego, który najczęściej pracuje na uczelniach. Pracownik naukowo-badawczy najczęściej zajmuje się prowadzeniem badań naukowych, a także prowadzeniem zajęć dydaktycznych dla studentów. Mediana zarobków pracownika naukowo-badawczego wynosi około 5370 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl/ praca.pl  (listopad 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku politologia w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskeigo w Warszawie oraz Uniwersytecie Warszawskim.

Kierunek politologia - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Uczelnie w Warszawie - kierunek politologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek politologia w Warszawie?

Studia politologiczne mogą być bardzo ciekawą ścieżką rozwoju dla osób, które interesują się wieloma zagadnieniami ze świata współczesnej ekonomii i polityki. Jeżeli te zagadnienia znajdują się w kręgu twoich zainteresowań, będziesz mieć szansę rozwijać się nie tylko zawodowo, lecz także zadbasz o swoje intelektualne pasje. Zanim przystąpisz do procesu rekrutacji, odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy interesują cię nowinki ze świata polityki?
 • Czy historia i WOS to twoje ulubione przedmioty szkolne?
 • Czy lubisz podejmować się analiz aktualnych wydarzeń politycznych?

 

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku politologia w Warszawie mogą być dla ciebie idealnie trafioną ścieżką rozwoju. Musisz na początku zorientować się jednak, jakie przedmioty zdawać podczas procedury rekrutacyjnej. Powinny się znaleźć wśród nich na pewno historia, WOS, język polski, wybrane języki obce nowożytne, czy nawet geografia. Wybierz ulubione przez siebie przedmioty i zdawaj je na poziomie rozszerzonym. Twoje szanse na znalezienie się na listach osób przyjętych wtedy znacznie wzrosną.

Być może czujesz, że Twoja wiedza znacznie wykracza poza ramy szkoły średniej. Jeśli tak, to rozważ wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Musisz jednak przystępować do niej z poczuciem, że twoja wiedza powinna znacznie wykraczać poza ramy szkoły średniej. Studia politologiczne mogą skłaniać do wzięcia udziału w olimpiadach takich jak: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, czy Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej.

Zanim przystąpisz do procesu rekrutacji sprawdź także, jakie dokumenty powinieneś dostarczyć do dziekanatu w pierwszej kolejności. Na pewno powinny się wśród nich znaleźć skany dowodu, zdjęcia do legitymacji oraz świadectwo maturalne wraz z odpisami. Pamiętaj, by pilnować terminów. To uchroni cię od skreślenia z listy osób przyjętych na studia!

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

politologia studia

politologia studia online

studia humanistyczne w Warszawie

studia humanistyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku politologia w Warszawie?

Kierunki studiów takie jak politologia powinny być wybierane przede wszystkim przez osoby o otwartych umysłach humanistycznych.

Krzysztof, student pierwszego roku, mówi:

WOS i historia były moimi ulubionymi przedmiotami w szkole. Połączyłem to z dodatkowymi zainteresowaniami związanymi z polityką. Cieszę się, że studia oznaczają dla mnie nie tylko zdobywanie wiedzy, lecz także dbałość o własne zainteresowania.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Politologia Warszawa studia i stopnia

Politologia Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Politologia Warszawa studia stacjonarne

Politologia Warszawa studia niestacjonarne

Popularne kierunki humanistyczne w Warszawie

Kierunki humanistyczne w Warszawie

bioetyka
slawistyka
sociology
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie
# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Co zdawać na maturze


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK POLITOLOGIA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia