Ochrona środowiska studia II stopnia - Warszawa

Ochrona środowiska studia II stopnia - Warszawa

Ochrona środowiska studia II stopnia (magisterskie) Warszawa | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska studia II stopnia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Warszawie?

To, jak wyglądać będzie rekrutacja na studia na kierunku ochrona środowiska, zależy od tego, czy wybierzesz uczelnię prywatną, czy państwową. W przypadku niepublicznych ośrodków wystarczy sam zestaw dokumentów.

Uczelnie publiczne brać będą pod uwagę średnią ocenę, jaką otrzymałeś ze studiów I stopnia. Pamiętaj o warunku obligatoryjnym, gdy będziesz ubiegać się na studia. Musisz posiadać co najmniej tytuł zawodowy licencjata – to on stanowić będzie podstawę wszelkich kwalifikacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 06.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.08.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.08.2021
do 27.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 23.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 05.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 13.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 04.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.05.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, geografia, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
60
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
34
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stac. I stopnia:
87
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
23,80
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stac. I stopnia:
50,60
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski stac. I stopnia:
50,04
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska (studia II stopnia) w Warszawie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska (studia II stopnia) w Warszawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

Popularne kierunki ochrona środowiska w Warszawie

Kierunki ochrona środowiska w Warszawie

Popularne kierunki ochrona środowiska niestacjonarne w Warszawie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA?

Każdego dnia nieustannie zbieramy żniwo ekologicznych zaniedbań. Toniemy w plastiku, obserwujemy drastyczne zmiany klimatu, zapadamy na choroby płuc, wywoływane przez smog. Ile musi się jeszcze wydarzyć, nim obudzimy się z tego bezrefleksyjnego letargu? Skoncentrowaliśmy się tak bardzo na rozwoju technologicznym, że zapomnieliśmy o tym, jak ważna jest symbioza z naturą. A ekolodzy nieustannie alarmują, że to ostatni dzwonek, byśmy jeszcze mogli zadbać o otaczającą nas przyrodę i wciąż czerpać z jej zasobów.

Ochroną środowiska możemy nazwać wszystkie działania, których celem jest dążenie do naprawienia wyrządzonych szkód w obszarze naturalnym. Studia na tym kierunku powinny być wybierane zatem przez osoby z pasją, które wiedzą, jak ważna jest dbałość o otaczającą nas przyrodę. Jeśli starasz się żyć w myśl ekologicznych zasad, kochasz naturę, a przedmioty takie jak biologia, chemia, czy geografia zaliczasz do swoich ulubionych, to studia na tym kierunku w pełni spełnią twoje wymagania!

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają od trzech do czterech lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zastanów się odpowiednio wcześnie, który z trybów kształcenia przyniesie ci najwięcej satysfakcji. Jeśli swoją intelektualną przygodę będziesz kontynuować na studiach II stopnia na kierunku ochrona środowiska, to będziesz mógł to robić w trybie stacjonarnym lub zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają regularnie, więc wiedza zdobywana jest przez studentów w sposób systematyczny. Z kolei studia niestacjonarne będą dla ciebie najlepszym rozwiązaniem wtedy, gdy z różnych przyczyn nie możesz pozwolić sobie na regularne uczęszczanie na zajęcia. Studenci trybu niestacjonarnego uczestniczą w zjazdach naukowych, które odbywają się na ogół w weekendy. Warto jednak pamiętać, że studenci zaoczni większość materiału teoretycznego opanowują we własnym zakresie, a kształcenie w trybie niestacjonarnym wiąże się z uiszczaniem opłat za czesne.

Studia na kierunku ochrona środowiska poruszają wielu różnorodnych problemów, które są z nią związane. Można uznać charakter tego kształcenia za interdyscyplinarny. Pamiętaj o tym, że studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska mają charakter uzupełniający. Twoja wiedza zostanie wzbogacona zatem o treści związane także z zarządzaniem czy prawem – a są one niezbędne w pracy każdego ekologa, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów środowiskowych. Poza tym w siatce programowej odnajdziesz także szereg przedmiotów kierunkowych. Można zaliczyć do nich przykładowo:

 • przepływ zanieczyszczeń w środowisku
 • systemy wspomagania decyzji w ochronie środowiska
 • zarządzanie zasobami środowiska
 • czy modelowanie procesów środowiskowych
 • prawne uwarunkowania zarządzania enrgią
 • prawo i ekonomika ochrony środowiska

 

To drobne przykłady zagadnień, z jakimi mierzyć się będą studenci ochrony środowiska. W praktyce oznacza to, że kierunek ten przeznaczony jest przede wszystkim dla prawdziwych pasjonatów.

Ile trwają studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska w Warszawie?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Uczelnie w Warszawie oferują różne modele kształcenia magisterskiego. Przenalizuj dobrze, który z nich przyniesie ci najwięcej satysfakcji. Czas nauki może być bowiem różny – część z ośrodków akademickich oferuje studia trwające 1,5 roku. Inne z kolei zakładają 2 lata edukacji. Pamiętaj, że twoja nauka będzie mieć charakter uzupełniający, a ty jednocześnie przygotowywać się będziesz do obrony najważniejszej pracy dyplomowej w życiu. Zagwarantuje ci ona prestiżowy tytuł magistra, dzięki któremu będziesz mógł zadbać kompleksowo o swoje zatrudnienie.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA?

Kierunki studiów takie jak ochrona środowiska to idealna propozycja dla osób szczególnie zaangażowanych w dbanie o naturę i naszą planetę. Jeśli jesteś jedną z tych osób, to możesz mieć pewność, że wszystkie aktywności zawodowe przyniosą ci naprawdę dużo satysfakcji. Pamiętaj, by podchodzić do swojej pracy z pasją i zaangażowaniem, ponieważ tylko to uchroni cię przed wypaleniem zawodowym. Możesz mieć pewność, że osoby, które pracują w sektorze ochrony środowiska czeka na ogół wiele wyzwań!

Jako abiturient tego kierunku będziesz mógł ubiegać się o zatrudnienie we wszelkich:

 • ośrodkach badawczych
 • instytucjach, które zajmują się szeroko rozumianą ochroną środowiska

 

Mogą to być organizacje zarówno rządowe (np. Ministerstwo Ochrony Środowiska), jak i pozarządowe – o charakterze krajowym oraz międzynarodowym (np. WWF, Greenpeace). Ekolodzy mogą podejmować świadomy i konstruktywny dialog z różnego rodzaju przedsiębiorstwami i korporacjami, które w swoim przemyśle wykorzystują zasoby naturalne.

Komentarze (0)