Studia II stopnia magisterskie Warszawa

Studia II stopnia magisterskie Warszawa

Studia II stopnia magisterskie Warszawa

Studia magisterskie

w Warszawie 2023

Odkryj studia II stopnia w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Warszawa (magisterskie)

Studia II stopnia w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Warszawie

Kierunki studiów - Warszawa: znaleziono 288

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online II stopnia online
Aerospace engineering II stopnia stacjonarne
Analiza danych - big data II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archaeology II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architecture II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura przestrzeni informacyjnych II stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II stopnia stacjonarne
Artes liberales II stopnia stacjonarne
Astronomia II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka stosowana II stopnia stacjonarne
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych II stopnia stacjonarne
Ba law in international relations II stopnia stacjonarne
Bachelor of management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Badania artystyczne II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Big data analytics II stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne
Bioetyka II stopnia stacjonarne
Biogospodarka II stopnia stacjonarne
Bioinformatyka i biologia systemów II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt II stopnia stacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo zrównoważone II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne
Civil engineering II stopnia stacjonarne
Coaching stylu życia II stopnia stacjonarne
Cognitive science II stopnia stacjonarne
Computer science II stopnia stacjonarne
Computer science and information systems II stopnia stacjonarne
Data science and business analytics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dyrygentura II stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i medioznawstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-biznes II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
E-business & digital marketing II stopnia stacjonarne
Economics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomia menedżerska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekonomiczna analiza prawa II stopnia stacjonarne
Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Electrical engineering II stopnia stacjonarne
Elektromobilność II stopnia stacjonarne
Elektronika II stopnia stacjonarne
Elektronika i telekomunikacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka II stopnia stacjonarne
Engineering infrastructure II stopnia stacjonarne
Environmental engineering II stopnia stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa II stopnia stacjonarne
Europeistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fennistyka II stopnia stacjonarne
Filologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia bałtycka II stopnia stacjonarne
Filologia białoruska z językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia hiszpańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia iberyjska II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna II stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie II stopnia stacjonarne
Filologia niemiecka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polskiego języka migowego II stopnia stacjonarne
Filologia romańska II stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia włoska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finance and accounting II stopnia stacjonarne, online
Finance and accounting - studia online II stopnia online
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online II stopnia online
Finanse i rachunkowość w języku angielskim II stopnia stacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna II stopnia stacjonarne
Forest information technology II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kataster II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia II stopnia stacjonarne
Geologia poszukiwawcza II stopnia stacjonarne
Germanistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Graduate programme in international relations II stopnia stacjonarne
Graduate programme in political science II stopnia stacjonarne
Graduate programme in teaching english to young learners II stopnia stacjonarne
Grafika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Helwetologia - studia szwajcarskie II stopnia stacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia i kultura żydów II stopnia stacjonarne
Historia sztuki II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Horticulture II stopnia stacjonarne
Hr biznes partner II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Hungarystyka II stopnia stacjonarne
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo II stopnia niestacjonarne
Informatyczne techniki zarządzania II stopnia niestacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - studia online II stopnia online
Informatyka i ekonometria II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i systemy informacyjne II stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Instrumentalistyka II stopnia stacjonarne
Interdisciplinary studies on social change: mediterranean and other european borderlands II stopnia stacjonarne
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka II stopnia niestacjonarne
International business economics II stopnia stacjonarne
International business management II stopnia stacjonarne
International business program II stopnia stacjonarne
International economics II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International management and intercultural communication - global mba II stopnia stacjonarne
International relations II stopnia stacjonarne
International relations and security II stopnia stacjonarne
International tourism and hospitality management II stopnia stacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna II stopnia stacjonarne
Inżynieria geoprzestrzenna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia stacjonarne
Inżynieria nanostruktur II stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It management II stopnia stacjonarne
Jazz i muzyka estradowa II stopnia stacjonarne
Język i społeczeństwo II stopnia stacjonarne
Kierunek menedżerski II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kompozycja i teoria muzyki II stopnia stacjonarne
Komunikacja międzykulturowa - azja i afryka II stopnia stacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryptologia i cyberbezpieczeństwo II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze II stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo europy środkowo-wschodniej II stopnia stacjonarne
Leśnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka i administrowanie w mediach II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia ogólna i kliniczna II stopnia stacjonarne
Lotnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Machine learning II stopnia stacjonarne
Management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Management - studia online II stopnia online
Master in big data science II stopnia stacjonarne, online
Master in big data science - studia online II stopnia online
Master in finance and accounting II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Master in management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Master in management - studia online II stopnia online
Master of management II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Masters in children’s rights and childhood studies II stopnia stacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka i analiza danych II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i projektowanie maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronics II stopnia stacjonarne
Mechatronika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Modern engineering in water management II stopnia stacjonarne
Muzyka kościelna II stopnia stacjonarne
Muzykologia II stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Nowe media i public relations II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność państwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo II stopnia stacjonarne
Optoelektronika II stopnia stacjonarne
Optometria II stopnia stacjonarne
Oriental studies - inner asia: mongolian and tibetan studies II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - afrykanistyka II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - arabistyka II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - indologia II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - japonistyka II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - koreanistyka II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - kultura wschodu starożytnego II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - sinologia II stopnia stacjonarne
Orientalistyka - turkologia II stopnia stacjonarne
Papiernictwo i poligrafia II stopnia stacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika - studia online II stopnia online
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i szkolna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika zdolności i informatyki II stopnia stacjonarne
Physics (studies in english) II stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Polityka społeczna II stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo finansowe i skarbowość II stopnia niestacjonarne
Prawo i zarządzanie w biznesie II stopnia niestacjonarne
Prawo w biznesie II stopnia niestacjonarne
Prawo zatrudnienia II stopnia niestacjonarne
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychology II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Psychology - studia online II stopnia online
Publikowanie współczesne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Quantitative finance II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Radiogenomika II stopnia stacjonarne
Religions of asia and africa: buddhism, islam and others II stopnia stacjonarne
Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
Reżyseria dźwięku II stopnia stacjonarne
Robotyka i automatyka II stopnia stacjonarne
Rolnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Scenografia II stopnia stacjonarne
Slawistyka II stopnia stacjonarne
Sociology II stopnia stacjonarne
Socjologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia cyfrowa II stopnia stacjonarne
Socjologia interwencji społecznych II stopnia stacjonarne
Socjologia stosowana i antropologia społeczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Specjalistyczne studia teologiczne II stopnia stacjonarne
Sport II stopnia stacjonarne
Stosunki i prawo międzynarodowe II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online II stopnia online
Studia euroazjatyckie II stopnia stacjonarne
Studia miejskie II stopnia stacjonarne
Studia wschodnie II stopnia stacjonarne
Sustainability studies II stopnia stacjonarne
Sztuka mediów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuki społeczne II stopnia stacjonarne
Taniec II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia drewna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia kosmetyku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie energii odnawialnej II stopnia stacjonarne
Telekomunikacja II stopnia stacjonarne
Teologia II stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa II stopnia stacjonarne
Toksykologia z elementami kryminalistyki II stopnia niestacjonarne
Transport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i hotelarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ukrainistyka z językiem angielskim II stopnia stacjonarne
Wiedza o teatrze II stopnia stacjonarne
Wokalistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online II stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie big datą II stopnia stacjonarne
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym II stopnia stacjonarne
Zarządzanie finansami i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i psychologia biznesu II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i socjologia w biznesie i mediach II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie informacją II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie projektami II stopnia stacjonarne
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie w wirtualnym środowisku II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi II stopnia niestacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie II stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żywienie człowieka i ocena żywności II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Warszawie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa w Warszawie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Warszawski

Kierunki studiów: 131 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 62 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 22 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 94 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 53 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Kierunki studiów: 5 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 83 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki studiów: 47 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 16 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Kierunki studiów w Warszawie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia magisterskie w Warszawie

Studia II stopnia to inaczej studia magisterskie. Znajdują się one w ofercie niemal każdej uczelni wyższej, ponieważ są kontynuacją kształcenia I stopnia. Studenci podczas ich trwania poszerzają posiadaną wiedzę i umiejętności oraz przygotowują się do obrony jednej z najważniejszych prac dyplomowych.

Warto podkreślić, że studia II stopnia w Warszawie, jak i w każdym innym mieście akademickim, nie są obowiązkowe dla studentów, którzy ukończyli kształcenie na pierwszym stopniu. Dobrze jest zadbać o pełnię swojego wykształcenia, ponieważ dyplom licencjata lub inżyniera może okazać się niewystarczający dla wszystkich potencjalnych pracodawców. Jeśli planujesz rozpocząć studia, to w przyszłości rozważ także ich kontynuację.

Studia magisterskie w Warszawie również mogą nieznacznie różnić się czasem trwania w zależności od typu uczelni i kierunku. Kierunki politechniczne trwają na trzy semestry, czyli półtora roku. Z kolei nauka na uniwersytetach obejmuje łącznie dwa lata. Niezależnie od tego, którą uczelnię wybierzesz, będziesz przygotowywać do obrony pracy magisterskiej, która stanowi zwieńczenie studiów drugiego stopnia.

Komentarze (0)