Psychologia - Lublin

Studia w Lublinie na kierunku

Psychologia

Odkryj kierunek Psychologia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.08.2023

Psychologia studia Lublin 2023 | woj. Lubelskie

Psychologia w Lublinie to 5-letnie studia (jednolite magisterskie), 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 38 różnych specjalności. Studia można podjąć na 6 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na psychologii w Lublinie w 2023 r. zaczynają się od 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku psychologia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Lublinie rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Psychologia Lublin - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na psychologii poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat psychologicznego, społecznego i biologicznego cyklu rozwoju człowieka. W programie nauczania można spotkać takie przedmioty jak psychologia kliniczna, psychologia wychowania czy diagnoza psychologiczna.

Dzięki obowiązkowym praktykom w trakcie studiów, absolwenci psychologii posiadają umiejętności pracy z pacjentem i potrafią postawić odpowiednią diagnozę. Psychologowie mogą znaleźć pracę w placówkach medycznych lub oświatowo-wychowawczych. Absolwenci tego kierunku posiadają także kompetencję do pracy w zawodzie doradcy zawodowego, psychoterapeuty czy psychoseksuologa.


Uczelnie
W Lublinie psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychUniwerytecie Medycznym w Lublinie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawała II w Lublinie oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychLubelska Akademia WSEI, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie.
 
Specjalności
Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, historia, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny za pierwszy rok studiów wahają się od 3800 zł do 4900 zł. | Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia w Warszawie >

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Psychologia stopień: (I)  (II)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Psychologia dla magistrów stopień: (Jednolite), czas trwania: 3 lub 4 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia dla magistrów

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka.

Aby aplikować na studia psychologiczne w Lublinie, musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: język obcy, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, fizyka, informatyka. Uczelnie w Lublinie na poziomie rekrutacji biorą pod uwagę przedmioty zarówno humanistyczne, jak i ścisłe, dlatego zdecyduj, w czym czujesz się najpewniej i skup na przygotowaniach z konkretnych dziedzin. W dostaniu się na listę zakwalifikowanych mogą pomóc Ci także wyniki w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zawsze zapewniają sobie najwyższe wyniki.

 

Psychologia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Osoby, które chcą rozpocząć studia na psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2023/2024, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę lub historię, lub biologię, lub fizykę, lub informatykę, lub wiedzę o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Psychologia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku psychologia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych: język polski i biologia albo historia, albo matematyka. dowiedz się więcej

Psychologia Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek psychologia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uwzględniane są trzy przedmioty maturalne – język polski oraz dwa przedmioty spośród: biologia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

 

Rekrutacja na psychologię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Lublinie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię w Lublinie

Psychologię stacjonarnie studiować można na trzech uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelskim Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku psychologia oferują także dwie uczelnie niepubliczne w Lublinie – Lubelska Akademia WSEI i Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie). 

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku psychologia oferują trzy uczelnie publiczne w Lublinie – bezpłatna nauka dotyczy tylko studiów stacjonarnych:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelskim Jana Pawła II
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie w Lublinie

Studia niestacjonarne na kierunku psychologia oferują dwie uczelnie prywatne w Lublinie – Lubelska Akademia WSEI i Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie). Studia niestacjonarne w tym mieście są płatne. Żadna z uczelni publicznych nie oferuje kandydatom możliwości niestacjonarnego studiowania psychologii.

Dowiedz się więcej psychologia w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii w Lublinie

Studia niestacjonarne na psychologii w Lublinie są płatne, a cena za jeden rok akademicki na tym kierunku wahają się od 3800 do 4900 zł. ceny - psychologia Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne na psychologii w Lublinie są płatne zarówno na publicznych, jak i prywatnych uczelniach. Osoby, którym zależy na rozpoczęciu bezpłatnej nauki na tym kierunku, mogą zdecydować się na podjęcie studiów stacjonarnych w publicznej szkole wyższej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku psychologia studenci nauczą się stawiania diagnoz psychologicznych, opiniowania oraz orzekania psychologicznego. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób wdrażać odpowiednią terapię oraz poznają zasady prowadzenia badań naukowych o tematyce psychologicznej. Studenci rozwiną także kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy budowania relacji interpersonalnych, co jest niezwykle ważne w pracy psychologa.
Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).
Wśród lubelskich uczelni publicznych psychologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (ponad 1,3 tys. zgłoszeń - 9 osób na miejsce), Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (9 osób na miejsce) oraz na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II (ponad 6 osób na miejsce).

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gabinetach psychologicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach doradczych, działach HR oraz firmach zajmujących się doradztwem zawodowym.

Absolwenci kierunku psychologia w Lublinie pracują nie tylko w poradniach psychologicznych, ale także w działach HR, placówkach oświatowych, przedsiębiorstwach, organizacjach doradczych, na rynku usług mediacyjnych i negocjacyjnych, w różnego rodzaju agencjach, na przykład marketingowych czy reklamowych, w instytucjach dyplomatycznych czy rządowych i w wielu innych miejscach.

Wielu absolwentów decyduje się założyć własną działalność gospodarczą, na przykład firmę szkoleniową bądź doradczą, pracują jako trenerzy biznesu bądź rozwoju osobistego. Studenci są ukierunkowywani w ramach specjalności, które pozwalają im zajmować się na przykład psychologią kliniczną bądź psychologią biznesu. Szczegółowe informacje odnośnie do możliwości pracy i ofert specjalnościowych znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 

Ogólne cele kształcenia

Studenci na kierunku psychologia zdobywają umiejętności związane m.in. z diagnozą i terapią psychologiczną, takie jak prowadzenie wywiadów diagnostycznych, przeprowadzanie testów psychologicznych, tworzenie i realizacja planów terapeutycznych oraz prowadzenie sesji terapeutycznych. Uczą się również pracy z różnorodnymi grupami ludzi, takimi jak dzieci, młodzież, dorośli czy osoby starsze, a także z osobami o różnorodnych potrzebach, takimi jak osoby z niepełnosprawnościami czy osoby o różnym pochodzeniu kulturowym.

Psychologia pozwala studentom poznać mechanizmy i motywacje, które kierują człowiekiem w jego codziennym życiu. Dzięki studiom uczestnicy zajęć nie tylko zdobywają specjalistyczną wiedzę, dzięki której mogą rozpocząć prace badawczy czy terapeutyczne, ale także rozwijają swoje zdolności komunikacyjne i empatyczne. Absolwent tego kierunku prawidłowo nawiązuje i utrzymuje relacje z klientami, skutecznie rozwiązuje różnorodne konflikty i trafnie analizuje podłoże emocjonalne problemów, które napotyka w trakcie pracy.

Absolwenci psychologii mogą pracować w organizacjach gospodarczych oraz instytucjach użyteczności publicznej. Dzięki temu przyszli specjaliści mogą kontynuować swoją karierę m.in. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, a także w placówkach służby zdrowia. Ponadto studenci o odpowiednich kompetencjach psychologicznych mogą po ukończeniu studiów działać w jednostkach wojskowych, badawczych, policyjnych i sądowniczych.


Program studiów

Program kształcenia obfituje w różnego rodzaju przedmioty, których podłoże stanowi nauka psychologii. Są to na przykład: psychologia poznania, historia myśli psychologicznej, psychologia emocji i motywacji, psychologia rozwoju człowieka, psychometria i wiele innych.
 
W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • biologiczne podstawy zachowania,
 • diagnozę psychologiczną,
 • pomoc psychologiczną,
 • przemoc w rodzinie,
 • studium przypadku i portret psychologiczny
 • i wiele innych.
Studia psychologiczne oczywiście ukierunkowują studentów do pracy specjalizacyjnej z zakresu na przykład: psychologii klinicznej i neuropsychologii, psychologii rodzinnej, psychologii w biznesie, psychologii w sporcie, psychologii edukacji i komunikacji. Oferty poszczególnych uczelni przewidują bardzo wiele specjalizacji, jednakże ich utworzenie zależy od zainteresowania studentów. Warto śledzić specjalności na bieżąco na stronach placówek edukacyjnych w Lublinie.
Absolwenci studiów psychologicznych zgłębiają wiedzę z zakresu rozwoju człowieka, mediacji, zarządzania, wychowania czy psychoedukacji. Posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, a odnoszą się one do wiedzy, umiejętności i kompetencji aprobowanych przez Polską Ramę Kwalifikacji. Studenci zapoznają się z podstawami diagnostyki psychologicznej, potrafią korzystać z narzędzi diagnostycznych lub samodzielnie konstruują narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym. Są także zaznajomieni z etycznymi aspektami prowadzenia badań naukowych oraz etyką w praktycznej pracy psychologa.
 

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie oferuje bezpłatne  ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny za pierwszy rok studiów wahają się od 3800 zł do 4900 zł.

Kierunek psychologia - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Każda z uczelni w Lublinie ustala limity miejsc na poszczególne kierunki studiów. Tyczy się to również psychologii.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci psychologii? Rekrutacja na uczelnie w Lublinie opiera się na konkursie świadectw, na podstawie, którego powstaje lista osób zakwalifikowanych – warto pamiętać, że każdego roku na psychologię jest wielu chętnych, a dostać mogą się tylko najlepsi, dlatego warto zadbać o wyniki maturalne, aby były jak najwyższe.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na psychologię w Lublinie, to: dowolny przedmiot, język obcy, język polski oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku psychologia w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 125
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 30

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Psychologia w Lublinie w trybie stacjonarnym, podobnie jak inne kierunki, w uczelniach publicznych jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne.

Ceny czesnego uzależnione są od poszczególnych uczelni, jednak istnieje również możliwość rozłożenia go na raty.  

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na psychologię w Lublinie.

Psychologia studia w Lublinie - ceny 2023:

 • Lubelska Akademia WSEI: od 3800 zł
 • Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska: 4900 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się na psychologię w Lublinie kandydaci muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na poszczególnych uczelniach w Lublinie?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na psychologię w Lublinie, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wynik?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na studia będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 14.07.2023 
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 18.07.2023
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: 19.07.2023  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na psychologię w Lublinie, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Składanie kompletu dokumentów na psychologię w Lublinie wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na psychologię w Lublinie powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie, a co ważniejsze, aby były kompletne. Dokumenty jakie przyszli studenci muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na psychologię w Lublinie muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek psychologia w Lublinie? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. Dlatego warto być uważnym. 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: od 17.07.2023 do 21.07.2023   
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie: do 25.07.2023  

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia jednolite więcej
Lubelska Akademia WSEI (Wydział Nauk o Człowieku) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia oraz jednolite więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Nauk Medycznych UMLUB) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Lublinie?

Prestiż studiów psychologicznych wpływa na ich popularność wśród przyszłych kandydatów na studia.

Kasia, studentka piątego roku studiów magisterskich, wyznaje:

Zawsze interesowało mnie to, jak działa psychika człowieka i co go skłania do postępowania tak, a nie inaczej. Lubię rozmawiać z ludźmi i zgłębiać tę wiedzę. Psychologia była dla mnie oczywistym wyborem i na pewno go nie żałuję. W przyszłości marzy mi się własna poradnia.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Lublin studia stacjonarne

Psychologia Lublin studia niestacjonarne

Kierunki psychologiczne i społeczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia