Dodaj do ulubionych

Pedagogika wczesnoszkolna studia - kierunek studiów

Dla kogo ten kierunek

Edukacja wczesnoszkolna to niezwykle istotny etap w rozwoju dziecka, który właśnie weszło na etap długiej drogi edukacyjnej. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby nauczycielem w klasach 1-3 była osoba nie tylko wykształcona pod względem merytorycznym, ale także charakteryzująca się odpowiednim podejściem do uczniów, a dodatkowo mająca milion pomysłów na minutę oraz mnóstwo energii. Jeżeli zatem wpisujesz się w opis to pedagogika wczesnoszkolna może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tej dziedzinie!

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna? Studia kształcą nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także przewidziane jest wiele zajęć praktycznych. Nacisk będzie kładziony na wiedzę ogólną o pedagogice oraz psychologii, a także na wiedzę specjalistyczną z zakresu pedagogiki wczesnej edukacji, niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Co więcej, będziesz w stanie diagnozować możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz stymulować psycho-fizyczny rozwój dziecka. Będziesz także przygotowany do prowadzenia zajęć z dziećmi mających specjalne potrzeby. Będa one miały charakter korekcyjno-kompensacyjny i terapeutyczny. Takie połączenie przedmiotów pozwoli Ci na podjęcie ciekawej pracy w zawodzie.

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika wczesnoszkolna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako nauczyciel przygotowany do prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej. Co więcej, praca będzie na Ciebie czekać w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach administracji państwowej czy zespołach obsługi jednostek oświatowych. Jeżeli zatem masz umiejętności interpersonalne oraz ogromną ilośc energii to pedagogika wczesnoszkolna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: studia podyplomowe. 

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Pedagogika nauczycielska stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika nauczycielska

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę wczesnoszkolną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • terminologii używanej w pedagogice wczesnej edukacji i jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
  • projektowaniu oraz prowadzeniu badań w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych, podstawowych tradycji paradygmatycznych badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody, projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej,
  • rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa,
  • miejscu pedagogiki wczesnej edukacji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika wczesnoszkolna

Absolwent kierunku pedagogika wczesnoszkolna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • nauczyciel wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej,
  • opiekun środowiskowy,
  • pracownik w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • pracownik w zespołach obsługi jednostek oświatowych,
  • pracownik w urzędach administracji państwowej.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

Komentarze (0)